WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

І
№ (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)?
1 14 196 11 -10 100 21 -9 81 31 28 784
2 -18 324 12 -1 1 22 -42 1764 32 -7 49
3 39 1521 13 58 3364 23 23 529 33 -40 1600
4 -18 324 14 -46 2116 24 6 36 34 -17 289
5 -35 1225 15 -16 256 25 -4 16 35 -18 324
6 54 2916 16 27 729 26 4 16 36 53 2809
7 11 121 17 1 1 27 -5 25 37 -20 400
8 79 6241 18 -30 900 28 -50 2500 38 75 5625
9 -44 1936 19 -33 1089 29 0 0 39 3 9
10 8 64 20 37 1369 30 -53 2809 40 13 169
? (Х-Х)? = 44627
?1 = ---- = 1115,7
Для цеху № ІІ
№ (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)? № (х-х) (х-х)?
1 4 16 16 17 289 31 23 529 46 55 3025
2 39 1521 17 211 44521 32 5 25 47 26 676
3 23 529 18 42 1764 33 48 2304 48 15 225
4 131 17161 19 3 9 34 13 169 49 16 256
5 48 2304 20 10 100 35 33 1089 50 35 1225
6 122 14884 21 46 2116 36 55 3025 51 19 361
7 60 3600 22 72 5184 37 3 9 52 49 2401
8 1 1 23 27 729 38 18 324 53 6 36
9 4 16 24 7 49 39 6 36 54 12 144
10 38 1444 25 154 23716 40 18 324 55 14 196
11 12 144 26 48 2304 41 34 1156 56 157 24649
12 25 625 27 36 1296 42 28 784 57 19 361
13 15 225 28 17 289 43 12 144 58 57 3249
14 4 16 29 80 6400 44 13 169 59 35 1225
15 34 1156 30 4 16 45 7 49 60 32 1024
? (Х-Х)? = 181613
?1 = ---- = 3026,9
Коефіціент варіації:
V = ---- x 100
Цех № 1:
V1 = ---- х 100 = --- х 100 = 0,064 х 100 = 6,4 %
Цех № 2:
V2 = ---- х 100 = --- х 100 = 0,102 х 100 = 10,2 %
Висновок.
Як видно з добутих показників, у першому цеху дисперсія на багато менша, ніж у другому що свідчить про високу надійність середньої у І цеху.
Коефіцієнт варіації - це критерій типовості середньої. У ІІ цеху він більший, ніж у І, і це означає, що у ІІ цеху середня характеризує сукупність за однакою, яка суттєво змінюється в окремих одиниць. Тобто в другому цеху заробітна плата окремих робочих більше відрізняється від середньої по цеху, ніж у першому цеху.
4. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих заводу і для частини робочих, які мають заробітну плату більшу ніж 500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. Яка вірогідність того, що доля робочих, які мають заробітну плату більш ніж 500 грн., в генеральній сукупності не перевищує 85%?
В І цеху заробітну плату більше ніж 500 грн. мають 31 робочий, у ІІ - 50. Всього - 81 робочий.
Помилка вибірки визначається по формулі:
?х = t x ? - , де
?? - середній квадрат відхилень;
n - чисельність вибірки;
t - коефіцієнт довір'я.
Для вірогідності 0,997 t = 3.
?? = ?? + ?? = ----- = --- = 2262,4
?х = 3 х ? --- = 3 х ? --- = 3 х 4,8 = 14,4 ? 14
Довірчі межі генеральної середньої:
Х - Ах ? х ? х + ?х , де
Х - середньомісячна заробітна плата по заводу.
Х = 534 грн ( завдання І)
534 - 14 ? Х ? 534 + 14
520 ? Х ? 548
Вирахуємо помилку вибірки для частини робочих, які мають заробітну плату > 500 грн:
?х = t x ? -- ( 1 - --)
?х = 3 x ?--- ( 1 - --) = 3 x ?--- x 0.19 = 3 x ?5.3 = 3 x 2.3 = 6.9 ? 7
Довірчі межі:
534 - 7 ? Х ? 534 + 7
527 ? Х ? 541
Аналогічно визначимо межі для генеральної частини. Вибіркова частина робочих, які мають заробітну плату > 500 грн.
W = 81 : 100 = 0,8
Отже, гранична похибка частини:
?p = t ? ---
?p = 3 ? --- = ? --- = ? --- = ? 0,0016 = 0,04
Довірчі межі генеральної частки:
W - t? ? P ? W + t?
0,8 - 0,04 ? P ? 0,8 + 0,04
0,76 ? P ? 0,84
Отже з ймовірністю 0,997 можна гарантувати, що частка робітників, які мають заробітну плату більше 500 грн., в генеральній сукупності не перевищує 84%, а відповідно і 85% також.
5.
а) За допомогою графічного метода визначити форму зв'язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (n=20)
Х - тарифний розряд;
У - заробітна плата робітників цеху № 2.
На графіку зображено форму зв'язку між тарифним розрядом і заробітною платою робітників цеху № 2 з 1 по 20 включно.
Дані взято з таблиці 1.
5.
б) Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.
Розряд Кількість робочих осіб, Х Середня заробітна плата грн. у Х? ХУ
1 1 480 1 480
2 4 498 16 1992
3 7 530 49 3710
4 5 592 25 2960
5 2 555 4 1110
6 1 751 1 751
разом 20 3406 96 11003
Рівняння регресії характеризує залежність між тарифним розрядом робітників і заробітною платою.
Ух = ao + a1x , де
Ух - заладжене середнє значення результативної ознаки;
Х - факторна ознака;
ao і a1 - параметри рівняння;
ao - значення у при Х=0
a1 - коефіцієнт регресії, він вказує на те, на скільки змінюється результативна ознака у внаслідок зміни факторної ознаки Х на одиницю.
Параметри регресії:
аo = --------
аo = ---------- = -------- = ---- = 607
а1 = --------
а1 = ---------- = ------- = ---- = ---- =
= - 11,9 ? - 12.
Тоді рівняння регресії має такий вигляд:
Ух = 607 - 12 х х
а1 має від'ємний знак, що означає, що зв'язок між залежністю середньомісячної заробітної від тарифного розряду робочих є оберненим, тобто при збільшенні розряду зростає заробітна плата і навпаки: чим більшою є заробітна плата, тим більшим є розряд робітника.
5.
В) Визначити ступінь тісноти зв'язку між признаками, які ми розглядали.
За критерій цільності зв'язку між факторною і результативною ознакою править емпіричне кореляційне відношення
? = ?--- , де
- міжгрупова дисперсія
- загальна дисперсія
= -------
=
розряд
Кількість робочих осіб fj Середня заробітна плата грн. уj
yj - yзаг
(yj - yзаг)?
(yj - yзаг)?x fj
1 1 480 -70 4900 4900
2 4 498 -52 2704 10816
3 7 530 -20 400 2800
4 5 592 42 1764 8820
5 2 555 5 25 50
6 1 751 201 40401 40401
разом 20 узаг = 550 ---- -- 67787
узаг = ----------------- = --- = 550,25 ? 550
= --- = 3389,4
заг = 330299 - 302500 = 27799
Коефіцієнт детермінації:
?? = --- = --- = 0,12 , або 12%
Емпіричне кореляційне відношення:
? = ?--- = ?0,12 = 0,35
Коефіцієнт детермінації показує, що заробітна плата робітників на 12 % залежить від їхнього розряду і на 88 % від їхніх факторів, а емпіричне кореляційне відношення свідчить про те, що зв'язок між тарифним розрядом і середньомісячною заробітною платою робітників дуже сильний, оскільки
0<0,35<1
(лежить у межах від 0 до 1).
Використана література
1. Закон України "Про статистику", 1992 рік.
2. Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996.
3. Лисицын В.В. Валовой продукт и его измерение. М.: Экономика, 1998.
4. Паламарчук В.А. Статистика. Навчально - методичний посібник. - К.: КМУЦА, 2000.
5. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка.

 
 

Цікаве

Загрузка...