WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

вони заробили. Той, хто не має можливості залишати собі велику частину заробленого, втрачає прагнення багато заробляти. У деяких випадках високі податкові ставки навіть примушують найбільш працездатних громадян виїжджати в країни з низькими податками. Ці зміни скорочують пропозицію праці і спричиняють в країні зниження виробництва.
Високі податкові ставки породжують і неефективне використання праці. Деякі люди будуть міняти заняття, прибутки від яких оподатковуються, на менш продуктивні, але не оподатковувані податком види діяльності (наприклад, працюючи вдома на самого себе). Результатом стають втрати і економічна неефективність.
По-друге, високі податкові ставки скорочують як масштаби, так і ефективність капіталовкладень. Вони відлякують іноземних інвесторів, а внутрішніх примушують шукати інвестиційні проекти за кордоном, де податки нижче. Це приводить до скорочення темпів оновлення капіталу, і тим самим дестимулює економічне зростання. Крім того, внутрішні інвестори звертаються до проектів, де легше укрити поточний прибуток від податків, і відмовляються від проектів, що володіють високим рівнем прибутковості, але меншими можливостями уникнути оподаткування.
Рис. Структура національного багатства (згідно з СНР Євростату)
Зрозуміло, що в статистиці національного багатства, де об'єднуються в окремі групи різнорідні елементи, можуть бути використані лише вартісні показники. Цей підхід не тягне за собою ускладнень при обчисленні обсягу та структури національного багатства. Адже в цьому разі використовуються моментні показники обсягу окремих матеріальних благ q1, та відповідних їм цін рі за станом на одну й ту саму дату для всіх складових розрахунку, і ми дістаємо значення вартості національного багатства:
Q = ? pi qi
Таку оцінку називають оцінкою в діючих цінах. У СНР показники національного багатства на початок періоду називають запасами. Пов'язуючи їх з показниками поточних операцій, які називають потоками, дістають дані на кінець періоду як нагромадження для наступного циклу відтворення. Як уже зазначалося на початку розділу, у цьому разі показники національного багатства грають провідну роль у всій системі статистичної інформації країни. Причому в СНР ці дані наводяться за залишковою вартістю (про яку докладніше буде сказано далі), відбиваючи результати "чистого" нагромадження.
При вивченні динаміки та при міжнародних порівняннях оцінка в діючих цінах непридатна. Адже відмінності, що виникають, можуть бути зумовлені не тільки різницею в обсязі складових, а й різницею в рівнях цін:
? р1 q1 - ? р0 q0 =?Q(pxq).
З метою елімінування впливу непропорційної зміни цін на окремі складові національного багатства СНР рекомендує щорічно переоцінювати національне багатство в сучасні (діючі) ціни за допомогою спеціальних індексів цін, тобто щороку обчислювати ці складові за відновлюваною вартістю:
? (--) q1 = ? --
або використовувати розрахунки в порівняльних цінах певного базового року, у цінах якого обчислюються всі зведені економічні показники системи. Використання порівняльних цін дозволяє елімінувати їх вплив при порівнянні вартості національного багатства:
? р0 q1 - ? р0 q0 =?Q(q).
Відносні зміни вартості національного багатства в динаміці відбивають індекси:
вартості національного багатства
iq = ---
(він перебуває під впливом зміни цін і обсягу матеріальних засобів);
фізичного обсягу національного багатства
iq = ---
(при його розрахунку елімінується вплив зміни цін).
Цех № 1 Цех № 2
№ П/П Розряд Стаж роботи, повних років З/п за грудень, грн № П/П Розряд Стаж роботи, повних років З/п за грудень, грн
1 4 5 539 1 3 5 536
2 1 3 507 2 2 1 501
3 4 7 564 3 3 3 517
4 2 2 507 4 4 15 671
5 1 1 490 5 2 1 492
6 2 5 579 6 4 19 662
7 3 8 536 7 1 0 480
8 5 10 604 8 3 5 541
9 2 1 481 9 3 7 536
10 3 7 533 10 2 1 502
11 2 2 515 11 3 3 528
12 2 3 524 12 4 12 565
13 5 5 583 13 4 2 525
14 1 1 479 14 5 6 536
15 3 4 509 15 5 8 574
16 3 8 552 16 3 3 523
17 2 3 526 17 6 29 751
18 2 1 495 18 2 3 498
19 1 0 492 19 4 13 537
20 4 6 562 20 3 8 530
21 2 5 516 21 1 1 494
22 1 0 483 22 2 0 468
23 4 8 548 23 4 3 513
24 4 12 531 24 3 9 547
25 2 4 521 25 6 9 694
26 3 7 529 26 5 12 588
27 3 6 520 27 1 2 504
28 2 1 475 28 3 6 523
29 3 8 525 29 1 0 460
30 1 0 472 30 4 14 536
31 4 3 553 31 2 4 517
32 2 4 518 32 3 5 535
33 1 0 485 33 3 0 492
34 2 3 508 34 4 15 553
35 3 8 507 35 5 9 573
36 5 17 578 36 2 1 485
37 2 1 505 37 4 2 543
38 6 23 600 38 3 4 522
39 3 4 528 39 3 7 534
40 3 11 538 40 4 10 558
41 2 4 506
42 2 4 512
43 3 11 552
44 4 5 527
45 4 7 547
46 5 5 595
47 3 4 514
48 3 8 555
49 3 9 524
50 2 4 505
51 4 11 559
52 1 1 491
53 3 9 534
54 4 10 552
55 3 2 526
56 5 21 697
57 3 8 521
58 2 0 483
59 5 13 575
60 2 2 508
Практична частина.
1. Провести комбінаційний розподіл робочих за кваліфікацією і (розрядом) і розміром заробітної плати.
Розряд
Кількість робочих осіб f Фонд заробітної плати грн. Xn Середня заробітна плата грн. X
1 12 5837 486
2 25 12647 506
3 30 15867 529
4 20 11145 557
5 10 5903 590
6 3 2045 682
Разом 100 53444 534
2. Розрахувати по даним комбінаційного розподілу середню заробітну плату кожної групи і середню заробітну плату по всім групам разом взятим.
Xn = ---, де
Xn - середньомісячна заробітна плата, грн.
Xn - фонд оплати праці за місяць.
n - розряд робітників.
f - кількість робітників.
По кожній групі:
Х1 = ---- = 486 (грн); Х4 = ---- = 557 (грн);
Х2 = ---- = 506 (грн); Х5 = ---- = 590 (грн);
Х3 = ---- = 529 (грн); Х6 = ---- = 682 (грн);
Разом по всіх групах: Х 1-6 = ---- = 534 (грн);
3. Розрахувати дисперсію заробітної плати в цеху №1 і №2. Визначити коефіціенти варіації заробітної плати робочих по цехам. Зробити висновки.
Дисперсія - показник середнього квадрата відхилення. Їх обчислюють, як середньо арифметичну з суми квадратів варіантів від їхньої середньої.
?x?= ----
Для визначення відхилень варіантів в середньої, визначимо середньо місячну заробітну плату по цехах:
Xn= --
де n - номер цеху;
Xn - фонд оплати праці за місяць;
f - кількість працюючих.
Xn = -- = 525 (грн) - І цех.
Xn = -- = 540 (грн) - ІІ цех.
Визначимо відхилення від середньої по кожному працівнику цеху №

 
 

Цікаве

Загрузка...