WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

Статистичне дослідження національного багатства (пошукова робота) - Реферат

підсумками року).
На основі даних звітності базується вся поточна статистика, вивчаються закономірності розвитку підприємств та галузей народного господарства. Поряд зі звітністю важливим джерелом інфи є спеціально організоване спостереження, що представляє собою одержання стат. даних на основі перепису, разових обліків та обстежень ( переписи населення, вивчення бюджетів сімей службовців). За допомогою спеціально організованих спостережень вивчають явища і процеси, які не охоплені статистичною звітністю. Статистичне спостереження може поділятися на окремі види за повнотою охоплення одиниць сукупності, за часом реєстрації фактів, за способом збирання даних та за джерелами відомостей на основі яких встановлюються факти. За повнотою охоплення одиниць сукупності статистичне спостереження поділяють на суцільне і несуцільне. Суцільним вважається спостереження, при якому обліком охоплюється всі без винятку одиниці досліджуваної сукупності. Несуцільним вважається спостереження, при якому обліку підлягають не всі один сукупності а лише окрема їх частина. Завданням такого дослідження є одержання достовірних і надійних узагальнюючих характеристик сукупності на основі певної її частини.
Переваги несуцільного спостереження: дешевше від суцільного, що дозволяє використовувати детальнішу програму і одержувати результати дослідження оперативніше, вимагає менше сил і засобів на проведення. Несуцільне спостереження залежно від завдань дослідження і характеру об'єкта поділяється на такі різновиди:
1)вибіркове
2)основного масиву
3)монографічне
4) анкетне
Вибірковим спостереженням називається вид несуцільного спостереження, при якому характеристика всієї сукупності подається по її частині відібраній у випадковому порядку.
Спосіб основного масиву полягає у відборі найбільш крупних одиниць спостереження, у яких величина досліджуваної ознаки є домінуючою.
Монографічне спостереження полягає у глибокому вивченні та описі окремих характерних в певному відношенні одиниць сукупності (наприклад окремих підприємств або регіонів). Монографічне спостереження здійснюється з метою виявлення неявних тенденцій явищ, або таких явищ, що лише зароджуються.
При анкетному спостереженні особам, від яких необхідно одержати відомості, надсилаються анкети з проханням заповнити їх і до певного терміну і відправити їх за зазначеною на анкеті адресою. Недоліком анкетного спостереження є те, що добровільність заповнення і відправлення анкет дуже часто породжує невисокий рівень достовірності одержаної інформації.
За моментом реєстрації фактів розрізняють спостереження поточні, періодичні і разові. При поточному спостереженні облік фактів здійснюється систематично. Періодичним вважається спостереження, яке повторюється через певні проміжки часу. Одноразові спостереження здійснюються за необхідністю час від часу без дотримання певної періодичності, а інколи проводяться лише 1 раз.
За джерелами одержання даних, стат. спостер. поділяється на:
1) безпосереднє спостереження ( в ході цього спостереження, особи від органів держстатистики .здійснюють облік фактів шляхом особистого підрахунку і одержують необхідну інформацію про досліджувану сукупність)
2) документальний облік фактів ( джерелом відомостей в такому спостереженні виступають відповідні документи ( вважається найбільш достовірним))
3) опитування - це спостереження, при якому відомості фіксуються зі слів опитуваного. Розрізняють три способи опитування:
1) експедиційний (усне опитування)
2) самореєстрація
3) кореспондентський.
Статистична інформація - це сукупність статистичних даних, що відображають соціально-економічні процеси і використовуються в процесі управління економікою. Статистична інформація - це первинний статистичний матеріал, який формується в процесі статистичного спостереження, групується, аналізується, узагальнюється і на основі якого робляться висновки.
Статистичне спостереження - це науково організований збір масових даних про явища та процеси, які відбуваються в суспільстві.
Спостереження не завжди буває статистичним (наприклад, спостереження за якістю продукції на ринку не є статистичним). Спостереження буде статистичним тоді, коли:
1) вивчаються статистичні закономірності (ті закономірності, які проявляються в масовому процесі у великої кількості одиниць сукупності)
2) ведеться реєстрація фактів, які заносяться у відповідні документи і підлягають подальшому аналізу.
Отже можна доповнити, що статистичне спостереження повинно бути: масовим, планомірним, мати певний характер повторюваності (одноразовим, періодичним або систематичним). Будь-яке статистичне спостереження планується і проводиться за певним планом. План статистичного спостереження містить дві частини:
1) програмно-методологічна частина;
Першим завданням у програмно-методологічній частині є мета дослідження. Далі необхідно визначити об'єкт дослідження (узагальнено можна сказати, що об'єктом статистичного спостереження є суспільні явища і процеси, які мають досліджуватися). По-третє, визначається одиниця спостереження.
Одиниця спостереження - це той первинний елемент об'єкту дослідження, який є носієм інформації, за допомогою якої збираються необхідні статистичні дані.
Одиниці спостереження слід відрізняти від одиниці сукупності. Якщо одиниця спостереження - це носій інформації, то одиниця сукупності - це носій ознаки. Інколи вони співпадають (наприклад, перепис населення).
Після визначення одиниці спостереження, переходимо до визначення програми - переліку питань або ознак, на які повинні бути отримані відповіді в процесі дослідження. Оформлюється цей перелік питань у вигляді бланку, формуляру чи анкети.
2) організаційна частина.
Ця частина вказує:
місце - де безпосередньо реєструються ознаки окремої одиниці сукупності в статистичних формах;
час - це той час, до якого відносяться дані зібраної інформації (наприклад, сезон при дослідженні в сільському господарстві). Важливість цього показника в тому, що ми маємо досліджувати об'єкт в його звичайному стані;
Час може бути об'єктивним і суб'єктивним.
Об'єктивний час - це момент чи період часу, до якого відносяться зібрані дані.
Суб'єктивний час - це дата або період, протягом якого збирають дані.
Існує також критичний момент спостереження - момент часу, на який припадає реєстрація відомостей.
- хто буде проводити: органи державної статистики, окремі установи, інститути, лабораторії чи окремі люди; визначаються їх права і обов'язки);
- строк проведення - початок і кінець збору інформації;
- графік проведення;
- матеріально-технічну базу;
- форми, способи і види статистичного спостереження.
Існує дві форми статистичного спостереження:
1) Статистична звітність - це головнаформа статистичного спостереження, за її допомогою статистичні органи отримують необхідні дані у вигляді звітних документів, які встановлюються законодавством. Ці дані можуть бути періодичними (річна, піврічна, квартальна, щомісячна, щотижнева, щоденна).

 
 

Цікаве

Загрузка...