WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота

Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота

v.
Функція VECTOR_POTENTIAL(v) обчислює векторний потенціал 3-вимірного вектора v.
Функція JACOBIAN([f1,...,fn],[*1,...,*m]) обчислює матрицю якобіана переходу, що задається співвідношеннями
x1 = f1 (*1,...,*m),
. . . . . . . . . . . . . .
xn = fn (*1,...,*m).
Функція COVARIANT_METRIC_TENSOR(J) обчислює коваріантний метричний тензор для матриці якобіана J.
Функція SQRT_DIAGONAL(G) обчислює вектор квадратних коренів із діагональних елементів коваріантного метричного тензора G.
Завдання
Спростити вирази:
Обчислити:
Обчислити значення функції у заданих точках:
Побудувати графіки функцій:
Знайти границі:
Знайти похідні:
Знайти розклади за формулою Тейлора в околах точок 0 та 1 до порядку 7 включно функцій:
Знайти інтеграли:
Знайти суми:
Знайти добутки:
Розв'язати системи рівнянь:
Знайти матриці, обернені до даних матриць, а також їх визначники:
2 3 4 -x
1 x 1+cos*
1+sin*
1
5 -2
1 ; 0 -x
-1
; 1-sin*
1+cos*
1 .
1 2 3 x 1 -x
1 1 1
Знайти характеристичний поліном та власні значення матриць:
0 1 0 4 -5
7 2 -1
2
-3
4 0 ; 1 -4
9 ; 5 -3
3 .
-2
1 2 -4
0 5 -1
0 -2
Знайти градієнти функцій:
Коротке зведення команд системи DERIVE
Команди меню вікна Algebra
Author - ввести вираз користувача
Build - побудувати вираз із тих, що є
Calculus - диференціальне та інтегральне числення
Differentiate - диференціювати вираз
Integrate - інтегрувати вираз
Limit - обчислити границю виразу
Product - обчислити добуток
Sum - обчислити суму
Taylor - розкласти за формулою Тейлора
Declare - описати
Constant - описати значення константи
Function - описати функцію користувача
Variable - описати область змінювання змінної
Matrix - описати матрицю
vectoR - описати вектор
Expand - розкласти вираз
Factor - факторизувати вираз
Help - допомога (підказка)
Editing - редагування
Functions - функції та константи
Algebra - команди вікна Algebra
2D-plot - команди вікна 2D-plot
3D-plot - команди вікна 3D-plot
State - поточний стан системи DERIVE
Return - повернення до DERIVE
Jump - виділити вираз за номером
soLve - розв'язати рівняння
Manage - управління
Branch - вибрати вітки кореней рівняння
Exponential - експоненціальні перетворення
Logarithm - логарифмічні перетворення
Ordering - упорядкувати змінні
Substitute - підставити у вираз
Trigonometry - тригонометричні перетворення
Options - опції
Color - колір
Menu - встановити кольори області меню
Work - встановити кольори робочої області
Display - встановити режим екрана
Execute - виконати команду DOS
Input - встановити режим введення імен змінних
Mute - увімкнути/вимкнути сигнал помилки
Notation - встановити стиль позначення чисел
Precision - встановити режим точності
Radix - встановити основу системи числення введення/виведення
Plot - побудувати графік виразу
Quit - вийти із системи DERIVE
Remove - видалити вирази
Simplify - спростити вираз
Transfer - передати
Merge - приєднати вирази з файлу
Clear - очистити вирази з вікна
Demo - прочитати та спростити вирази з файлу
Load - прочитати вирази з файлу
Save - записати вирази у файл
Print - друкувати
Printer - вивести вирази на принтер
File - вивести вирази у файл
Layout - встановити розмір і поля сторінки
Options - встановити опції символів
sTate - стан
Load - завантажити параметри стану з файлу
Save - записати параметри стану в файл
moVe - перемістити вирази
Window - вікно
Close - закрити вікно
Designate - визначити тип вікна
Flip - перемкнути вікна, що перекриваються (F2)
Goto - перейти до заданого вікна
Next - перейти до наступного вікна (F1)
Open - відкрити вікно
Previous - перейти до попереднього вікна
Split - розщепити вікно
Horizontal - горизонтально
Vertical - вертикально
approX - обчислити вираз наближено
Команди меню вікна 2D-plot
Algebra - перемкнути на вікно Algebra
Center - центрувати вікно по хресту
Delete - видалити із списку графіків
All - всі вирази
Butlast - всі вирази крім останнього
First - перший вираз
Last - останній вираз
Help - з таким саме підменю, як у вікні Algebra
Move - перемістити хрест у задане положення
Options - опції
Accuracy - встановити точність побудови графіка
Color - колір
Plot - встановити кольори графіка і осей
Menu - встановити кольори області меню
Work - встановити кольори робочої області
Display - встановити режим екрана
Execute - виконати команду DOS
Mute - увімкнути/вимкнути сигнал помилки
Notation - встановити стиль позначення чисел
Precision - встановити режим точності
Radix - встановити основу системи числення введення/виведення
Type - вибрати прямокутну або полярну систему координат
Plot - побудувати графік виділеного виразу
Quit - вийти із системи DERIVE
Scale - встановити масштаб графіка
Ticks - встановити позначки системи координат
Window - з таким саме підменю, як у вікні Algebra
Zoom - збільшити/зменшити масштаб графіка (F9/F10)
Команди меню вікна 3D-plot
Algebra - перемкнути на вікно Algebra
Center - встановити координати центра паралелепіпеда виведення
Eye - встановити координати проглядання графіка
Focal - встановити координати фокальної точки
Grids - встановити число точок гратки
Hide - управляти виведенням на дисплей прихованих ліній
Length - встановити довжину сторін паралелепіпеда виведення
Options - опції
Axes - управляти виведенням на дисплей координатних осей
Color - колір
Plot - встановити кольори графіка і осей
Menu - встановити кольори області меню
Work - встановити кольори робочої області
Display - встановити режим екрана
Execute - виконати команду DOS
Mute - увімкнути/вимкнути сигнал помилки
Notation - встановити стиль позначення чисел
Precision - встановити режим точності
Radix - встановити основу системи числення введення/виведення
Plot - побудувати графік виділеного виразу
Quit - вийти із системи DERIVE
Window - з таким саме підменю, як у вікнах Algebra та 2D-plot
Zoom - збільшити/зменшити довжину сторін паралелепіпеда виведення
?
Список літератури
1. Смирнов В.И. Курс высшей математики - М.: изд-во физ.-мат. литературы, 1961.
2. ФигурновЭ. IBM PC для пользователя. Москва, "Финансы и статистика", 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...