WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота

Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота

4
перетворюється до вигляду
(x + 1)2 (x2 - 4) .
Раціональна (Rational) факторизація виконує попередній вид факторизації та факторизує добутки або суми без введення нових дробових степеней або комплексних чисел. Наприклад, попередній вираз факторизується при цьому таким чином:
(x - 2) (x + 1)2 (x + 2) .
Факторизація в радикалах (raDical) має додаткову можливість введення дробових степеней чисел. Наприклад, вираз
x2 - 2
розкладається на співмножники
.
Комплексна (Complex) факторизація допускає розкладання, що містить комплексні числа. Наприклад, вираз
x2 + 2
розкладається на співмножники
(x - ?)(x + ?) .
Вирази, які містять більше однієї змінної, факторизуються за деякими або всіма змінними. Команда Factor видає список, звідки необхідно вибрати змінні, за якими буде виконуватись факторизація.
Підстановка величин
Підстановка (заміна) змінних у виразі або його частині здійснюється командою ManageSubstitute. При виконанні цієї команди DERIVE пропонує послідовно всі змінні, які можуть бути замінені. Якщо ви не хочете заміняти якусь змінну, натисніть клавішу Enter. Для заміни набирайте нове значення (вираз) поверх змінної, що вказана системою DERIVE.
При виконанні вказаної команди ви також можете використовувати клавіші F3 та F4 для підстановки виділених (під)виразів замість змінної.
Введення нескінченних величин
Нескінченність в системі DERIVE вводиться набиранням на клавіатурі inf. У вікні Algebra нескінченність виглядає звичайним чином: * .
Описання областей змінювання змінних
Для описання областей змінювання змінних використовується команда DeclareVariable. При виконанні цієї команди DERIVE запрошує ввести спочатку ім'я змінної
DECLARE variable:
Після введення імені на екрані з'являється підменю:
DECLARE: Domain: Positive Nonnegative Real Complex Interval
Наведене меню не потребує коментарів. Вкажемо лише повідомлення системи, що з'являється при виборі опції Interval:
** (<) * variable (<) * *
Використовуючи клавішу Tab (Space), можна задати строгі або нестрогі обмеження із скінченними або нескінченними границями.
Описання констант
Для утворення констант, що визначаються користувачем, застосовується команда Declare Constant, при виконанні якої з'являється повідомлення
DECLARE CONSTANT name:
Після введення імені константи вам буде запропоновано ввести її значення. При цьому можна використовувати операції, які доступні при виконанні команди Author (зокрема, можна використовувати клавіші F3 та F4 для "перенесення" існуючих виразів).
Приклад: AREA_CIRCLE := * r2 .
Система DERIVE містить два файли перетворень систем одиниць: ENGLISH.MTH, METRIC.MTH, та файл фізичних констант: PHYSICAL.MTH. Ці файли можна використовувати при описанні констант.
Описання функцій
Для описання функції користувача виконайте команду Declare Function. Відміна від описання константи полягає в тому, що при завданні імені функції звичайним чином перераховуються змінні, від яких вона залежить.
Приклад: MY_FUNCTION(x,y) .
Розв'язування рівнянь та нерівностей
Для розв'язування рівнянь або нерівностей використовується команда soLve головного меню. Рівності та нерівності вводяться в звичайній формі командою Author. Знак * вводиться як =. При цьому у вікні Algebra вони відображаються у природній формі.
Можна також розв'язувати рівняння та нерівності, використовуючи вбудовану функцію SOLVE(u,x). Наприклад, якщо ввести за допомогою команди Author вираз
SOLVE(-2x+3y*7,x)
і потім спростити його за допомогою команди Simplify, то вийде
.
Якщо DERIVE не може знайти розв'язок, він видає сигнал помилки і виводить повідомлення:
No solutions found
Якщо рівняння задовольняється при всіх значеннях деякої змінної, то як розв'язок DERIVE видає форму @i, де i - ціле, починаючи від 1 для першої змінної, 2 - для другої і т. д.
Використовуючи команду soLve, можна також розв'язувати системи рівнянь. Для цього треба спочатку записати систему рівнянь у вигляді векторного рівняння, а потім розв'язати його. Наприклад, розв'язуючи векторне рівняння
[2 a x + 3 y = 7, x - 5 y = 0]
відносно x та y, одержимо
.
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь можуть також розв'язуватись за допомогою вбудованого оператора ROW_REDUCE(A,B), який буде описаний далі.
Побудова графіків в системі DERIVE
Система DERIVE спроможна будувати графіки функцій однієї та двох змінних і функцій, що задані параметрично. Для демонстрації вказаних можливостей завантажте файли PLOT2D.MTH, PLOT3D.MTH, PLOTPARA.MTH, використовуючи команду Transfer Demo (або Transfer Load).
Режими екрана та кольори
Для вибору режиму екрана використовується команда Options Display, при виконанні якої з'являється підменю:
DISPLAY: Mode: Text Graphics Resolution: Medium (High)
Adapter: MDA (CGA) EGA MCGA VGA Hercules AT&T T3100 PCjr
Використовуйте клавішу Tab для переходу між областями Mode (режим), Resolution (розрізнююча здатність), Adapter (адаптер) і клавішу Space для вибору відповідної опції.
Якщо на комп'ютері встановлений Hercules, для підтримки графіки перед запуском системи DERIVE завантажте драйвер HERCULES.COM.
У текстовому режимі також можлива побудова графіків, але їх якість, зрозуміло, залишає бажати кращого.
Якщо ви встановили графічний режим екрана, то перемикання із графічного в текстовий режим і навпаки можна здійснити натисканням клавіші F5.
При виборі у вказаному вище меню опцій, які не відповідають вашому обладнанню, наслідки важко передбачити.
Для змінювання кольорів робочої області використовується команда OptionsColorWork, для змінювання кольорів області меню - команда Options Color Menu.
Побудова графіків виразів від однієї змінної
Існує два способи побудови графіків виразів, які виділені у вікні Algebra:
* За допомогою команди Plot головного меню відкрити вікно Plot (воно перекриє вікно Algebra) і потім виконати команду Plot із наступного графічного підменю:
COMMAND: Algebra Center Delete Help Move Options Plot Quit Zoom
* За допомогою команди Window Split розщепити вікно Algebra на два суміжних алгебраїчних вікна, за допомогою команди Window Designate змінити одне з них на графічне, а потім виконати команду Plot (див. рис. 1).
У будь-якому випадку в правому нижньому куті повідомлення Algebra зміниться на повідомлення 2D-plot (2-вимірна графіка). В нижньому рядку також вказуються координати графічного курсора - хреста (Cross) і масштаб (Scale) графіка.
За допомогою команди Center система координат разом з графіком зсуваються так, що хрест приміщується в середину вікна 2D-plot.
Графічний курсор - хрест можна перемістити в будь-яку точку вікна

 
 

Цікаве

Загрузка...