WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота

Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" - Курсова робота


Курсова робота з математики
Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика"
Зміст
Основні відомості про систему DERIVE 3
Склад системи 3
Викликання системи 4
Використовування системи меню 4
Редагування 5
Допомога (підказка) 6
Вихід із системи 7
Виконання команд DOS 7
Збереження виразів 7
Завантаження виразів 7
Друкування виразів 7
Збереження поточного стану 7
Арифметика в системі DERIVE 8
Введення числових виразів 8
Спрощення виразів 8
Виділення виразів 8
Введення функцій 9
Побудова виразів 9
Переміщення виразів 9
Видалення виразів 10
Контроль точності обчислень 10
Контроль формату виведення чисел 10
Наближене обчислення ірраціональних чисел 10
Контроль системи числення 11
Алгебра в системі DERIVE 11
Введення змінних 11
Спрощення виразів 12
Упорядкування змінних 12
Розкладання виразів 12
Вибір комплексних віток 13
Розкладання виразів на множники 13
Підстановка величин 14
Введення нескінченних величин 14
Описання областей змінювання змінних 15
Описання констант 15
Описання функцій 15
Розв'язування рівнянь та нерівностей 15
Побудова графіків в системі DERIVE 16
Режими екрана та кольори 16
Побудова графіків виразів від однієї змінної 17
Побудова графіків у полярній системі координат 17
Побудова графіків виразів, заданих в параметричній формі 18
Побудова графіків виразів від двох змінних 18
Функції та константи в системі DERIVE 18
Експоненціальні функції 18
Логарифмічні функції 19
Тригонометричні функції 19
Обернені тригонометричні функції 19
Гіперболічні функції 19
Обернені гіперболічні функції 19
Кусково-неперервні функції 20
Функції комплексної змінної 20
Ймовірнісні функції 20
Статистичні функції 20
Функції помилок 21
Диференціальне та інтегральне числення в системі DERIVE 21
Границі 22
Диференціювання 22
Розклад за формулою Тейлора 22
Інтегрування 23
Підсумовування 23
Добутки 24
Вектори та матриці в системі DERIVE 25
Введення векторів і матриць 25
Генерування векторів і матриць 25
Вибирання елементів 25
Операції над векторами 26
Операції над матрицями 26
Рядково-ешелонна форма 27
Власні значення 27
Диференціальне векторне числення 27
Інтегральне векторне числення 28
Завдання 28
Коротке зведення команд системи DERIVE 30
Команди меню вікна Algebra 30
Команди меню вікна 2D-plot 31
Команди меню вікна 3D-plot 32
Список літератури 33
Система DERIVE (Mathematical assistant - Математичний помічник) розроблена наприкінці 80-х років фірмою Soft Warehouse, Inc., США. Серед систем подібного типу (EUREKA, MathCAD, MATLAB та ін.) DERIVE займає помітне місце завдяки розвиненим можливостям аналітичних перетворень і простоті у вивченні та використанні.
Система DERIVE дозволяє проводити аналітичні та чисельні перетворення в різноманітних галузях математики (диференціальне та інтегральне числення, алгебра, геометрія, диференціальні рівняння, математична статистика і т.п.), може використовуватись при проведенні математичних розрахунків у фізиці, механіці, геології та інших областях. Нарешті, але не в останню чергу, DERIVE може бути з успіхом застосований в навчальному процесі при вивченні математичних курсів і як інструмент в тих дисциплінах, які використовують математичні методи.
DERIVE працює під управлінням операційної системи MS-DOS 2.1 і вище, на IBM-сумісних комп'ютерах з оперативною пам'яттю не менше 512K, з використанням різноманітних дисплейних адаптерів та моніторів (MDA, CGA, EGA, MCGA, VGA, Hercules).
В цьому посібнику приводяться відомості про функціональні можливості системи DERIVE, дається опис функцій, констант і операторів DERIVE, обговорюються можливі області застосування системи, формулюються задачі для розв'язування їх за допомогою вказаної системи.
Основні відомості про систему DERIVE
Склад системи
До складу системи DERIVE (версія 1.62) входять такі файли.
Програмні файли:
DERIVE.EXE - головна програма;
DERIVE.HLP - файл допомоги;
DERIVE.INI - файл початкової установки;
HERCULES.COM - драйвер для Hercules-монітора.
Демонстраційні файли:
ARITH.MTH - арифметичні приклади;
ALGEBRA.MTH - алгебраїчні приклади;
CALCULUS.MTH - приклади з математичного аналізу;
FUNCTION.MTH - приклади з логарифмічних, експоненційних, ймовірнісних і статистичних функцій;
MATRIX.MTH - матричні приклади;
PLOT2D.MTH - приклади з 2-вимірних графіків;
PLOT3D.MTH - приклади з 3-вимірних графіків;
PLOTPARA.MTH - приклади з параметричних графіків;
TRIG.MTH - тригонометричні приклади.
Файли-утиліти:
ANNUITY.MTH - рівняння ренти (щорічного доходу);
APPROX.MTH - апроксимація Паде;
COORD.MTH - матриці різних систем координат;
DERIV.MTH - застосування диференціального числення;
ENGLISH.MTH - англійська система одиниць;
INTEGRAL.MTH - застосування інтегрального числення;
METRIC.MTH - метрична система одиниць;
ODE1.MTH - диференціальні рівняння 1-го порядку;
ODE2.MTH - диференціальні рівняння 2-го порядку;
PHYSICAL.MTH - основні фізичні константи;
RECUREQN.MTH - рекурентні рівняння;
SPECIAL.MTH - спеціальні функції.
Всього система DERIVE займає біля 300K дискового простору. (Головний файл системи - DERIVE.EXE - має дату: 05-15-90).
Викликання системи
Викликання DERIVE із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви DERIVE з наступним натисканням клавіші Enter, після чого з'являється екран системи DERIVE :
D e r i v e
A Mathematical Assistant
Version 1.62
Copyright (C) 1988 by Soft Warehouse, Inc.
Honolulu, Hawaii, USA
Press H for help
________________________________________________________
COMMAND: Author Build Calculus Declare Expand Factor Help Jump soLve Manage
Options Plot Quit Remove Simplify Transfer moVe Window approX
Enter option
Free:100% Derive Algebra
У нижньому рядку екрана розташований рядок стану (status line), який відображає поточний стан системи в кожний даний момент часу. На рисунку він показує:
* 100% вільного простору пам'яті комп'ютера доступно для збереження математичних виразів;
* редактор системи знаходиться в режимі вставки;
* ім'я програми - Derive;
* ім'я поточного вікна - Algebra.
У передостанньому рядку екрана знаходиться рядок повідомлення (message line). Він вказує, що виконується системою в поточний момент часу, або що належить виконати користувачеві.
Нарешті, перед вказаними двома рядками розташоване головне меню команд системи DERIVE.
Використовування

 
 

Цікаве

Загрузка...