WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

спрямована на отримання бажаного кінцевого результату.
Ситуації прояву: в процесі досягнення мети, дискусіях, під час самооцінки, взаємо оцінки, при аналізі.
Критерії оцінки: ступінь і частота прояву.
Практична модель: вміння дискутувати, оцінювати ситуацію з різних боків; уміння об'єктивно оцінювати позитивні та негативні явища, визначати цінне та помилкове.
5. Оригінальність мислення.
Зміст: своєрідність якостей розуму, прийомів розумової діяльності; здатність продукувати думки, що відрізняються від загальноприйнятих поглядів.
Ситуація прояву: під час розв'язання задач, у спілкуванні, дискусіях, при зіткненні думок, поглядів та увідповідях на запитання вчителя, батьків, товаришів, під час дослідів, роботи над проектом.
Критерії оцінки: ступінь та частота прояву.
Практична модель: вміння розв'язувати задачі оригінальним способом, вміння моделювати, висувати гіпотези.
6. Інтелектуальна активність.
Зміст: неініційоване зовні продовження мислення, яке ґрунтується на внутрішній і інтелектуальній ініціативі. Інтелектуальна ініціатива - продовження розумової діяльності за межами заданої ситуації, не зумовлене ані практичними потребами, ані негативною оцінкою роботи.
Ситуація прояву: на уроці, під час перерв, домашньої роботи, в інтелектуальних іграх, у випадках звернення за інтелектуальною допомогою до старших у розв'язанні самостійно поставлених завдань, питань.
Критерії оцінки: рівень інтелектуальної активності:
1) стимульно-продуктивний;
2) евристичний;
3) креативний.
Практична модель: бажання думати, розмірковувати, розв'язувати проблеми навіть тоді, коли учня до цього не стимулюють.
Для зручності були визначені рівні розвиненості творчого мислення молодшого школяра: високий рівень, середній рівень, низький рівень.
Високий рівень: характеризується тим, що дитина успішно розв'язує задачі наочно-образного плану і майже не робить помилок у розв'язуванні задач, які вимагають абстрактного мислення, здатності мати кілька підходів до розв'язання задачі.
Середній рівень: дитина в основному справляється із завданнями, розв'язання яких ґрунтується на наочно-образному мисленні. Але при цьому вона намагається спертися на маніпулятивні задачі, які вимагають абстрактного мислення, учень робить багато помилок, коли ж робота виконується під керівництвом і контролем учителя, помилок удається уникнути.
Низький рівень: дитина більш менш справляється лише з тими завданнями, розв'язання яких базується на практичних діях з реальними предметами. Допомога вчителя дає незначні результати.
Прийом умст. дея-ми (розумова дія-ть) порівняння, класифікація, узагальнення.
Отже структура розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку багатогранна. Зміст уроків математики, на яких здійснюється розвиток творчого мислення різноманітний дозволяє і вчителеві і учневі відходити від рекомендованих стандартів, варіювати обсяг і зміст завдань
Тест виявлення рівня розвитку здібностей дитини до засвоєння математики.
М-А. Тест натуральних чисел і числових послідовностей.
Складається з 4 основних і 7 завдань для поглибленої діагностики. За допомогою першого завдання визначається міра сформованості слухового сприйняття числа, його знакового образу, перекодування числа у відповідне йому графічне зображення - цифру, а також осмислення складу числа.
Використання другого завдання дозволить вивчити міру усвідомлення дитиною кількісного значення числа, числових послідовностей і співвідношень між сусідніми числами у прямому і зворотньому порядку.
Третє і четверте завдання пропонуються для оцінки: рівня розуміння школярем послідовності чисел, уміння розпізнавати попереднє і наступне числа ("сусіди числа"), а також уміння утворювати кожне наступне число. При необхідності з цією ж метою можуть бути використані відповідні додаткові завдання - для поглибленої діагностики.
В цілому, використання завдань даного тесту дає вчителю можливість визначити рівень розвитку у школярів здібності встановлювати закономірності в числових рядах і на цій основі визначати місцезнаходження того чи іншого числа в даному ряду. Разом з тим остаточне уявлення про рівень розвитку у дітей здібності порівнювати числа, визначати їх склад і порядок послідовності може бути складено тільки в процесі виконання учнями арифметичних дій.
ЗАВДАННЯ М-А/І.
Вчитель читає ряд чисел, а учні слухають і записують; 2, 7, 3, 9, 16, 19, 17, 14.
Оцінювання: 9-8 чисел - оцінка 5; 7 чисел - 4; 6-5 чисел - 3; 4-3 числа - 2; 2-
1 число - 1.
Завдання для поглибленої діагностики.
Учню пред'являється картка з цифрами від 1 до 20. Треба показати цифри
2, 7, 5, 9, 3; прочитати вчителю числа 2, 7, 3, 9, 5, І6, 18, 17, 14.
ЗАВДАННЯ М-А/2.
Вчитель пропонує учню полічити від 3 до 8, від 4 до 10, від 8 до 4. від 11 до
Оцінювання: 4 правильно названих обмежених послідовностей - оцінка 5; З - оцінка 4; 2 - оцінка 3; І - оцінка 2; 0 - оцінка 1.
Завдання для поглибленої діагностики.
і .Порахуй від 2 до 10; від 5 до 2.
2.Рахуй від 1 до 5, пропускаючи кожне друге число.
ЗАВДАННЯ М-А/3.
Учню пред'являється картка: 1, 2, З,...
Уважно прочитай ці числа. Яке число повинно бути наступним і цьому ряду? Після того, як учень виконає це завдання, вчитель пропонує йому назвати наступні числа. Аналогічна робота проводиться з 2, 3, 4 рядом.
2.10,9,8,... Відповідь: ...7,6.5,4,3,2, 1.
3.1,3,5... ...7,9.
4.1,3,6... ...10.
Оцінювання: 4 правильно названих числових послідовностей - оцінка 5; 3 - оцінка 4; 3 - оцінка 3: 1 - оцінка 2; 0 - оцінка 1.
Завдання для поглибленої діагностики.
Полічити числа від 1 до 10 парами. (Полічити парами горішки, палички тощо).
ЗАВДАННЯ М-А/4.
Перед учнем на столі лежить чотири картки, які вчитель пропонує йому послідовно. На кожній із карток представлено числовий проміжок. Треба з'ясувати яке число пропущено.
1. 3-5.
2. 19-21.
3. 4-2.
4. 16-14.
Оцінювання: 4 правильно названих пропущених чисел - оцінка 5; 3 - оцінка 4:2- оцінка 3; І - оцінка 2; 0 - оцінка 1.
Завдання для поглибленої діагностики.
1.Визначити, яких кружечків більше: чорних чи білих. Як зробити, щоб чорних та білих кружків було порівну?
2.Після якого числа йде число 3? Перед яким числом стоїть число 3? Між якими числами стоїть число 3? Відповісти на ці питання.
М-Б. Тест арифметичнім дій і розв'язування текстових задач.
Цей тест складається з 3 основних завдань і 2 завдань для поглибленої діагностики. Завдання М-Б/5 дозволяє визначити степінь оволодіння школярами: арифметичними діями додавання й віднімання, деякими елементами математичної символіки, знаками дій (плюс, мінус), а також розуміння способів

 
 

Цікаве

Загрузка...