WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

першого - 2 рівних трикутники, що замінюють рівносторонній.
Завдання. Довести, що одну фігуру можна замінити 2(3) іншими.
Спілкуємося, обмірковуємо.
Робота в парах. Кожному учню дається по 3 однакові квадрати. Два з них Учень повинен поділити на дві рівні частини. Придумати якомога
більше способів поділу квадрата на 2 рівні частини. З'ясувати, однакових
половинок квадрата потрібно, щоб скласти 1 квадрат, 2 квадрати, 3
квадрати.
Доведіть скільки разів по дві фігури вміститься у 3 квадратах, 4 квадратах.
Робота в парах. Аналогічно організовується робота з іншими фігурами
( трикутники, прямокутники, коло).
Висновок. Якщо одна фігура складається з двох(трьох) рівних менших
фігур, то її можна замінити на ці дві менші фігури і навпаки.
Метод фокальних об'єктів (МФО).
Сприяє розвитку фантазії. Суть методу. Існує певна система, яку треба
удосконалити. ЇЇ тримають як би у фокусі уваги і переносять на неї властивості інших об'єктів, що не мають до неї ніякого відношення. При цьому виникають незвичайні комбінації, які намагаються розвити далі шляхом вільних асоціацій (20, с22)
До більшвикористовуваних форм навчання відносять ігрові тренінги, ігри, КВН, олімпіади, брей-ринги. Елементи змагання, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей, творчої активності, залучають учнів до нестандартного мислення.
Наступний великий блок моделі -виховний. До цього блоку включено відповідну організацію позакласної роботи ( різноманітні математичні
конкурси, вистави, змагання).Залучення до виховного процесу батьків теж
дає позитивні результати.
На сьогодні постає необхідність підвищення розвивальної ефективності навчання, оптимізацію процесу керування діяльністю дитини.
Узагальнюючи матеріал параграфу, слід сказати, що реалізацію
такого підходу до організації навчання у традиційному класі може більш повно і всебічно розвивати творче мислення молодого школяра на уроках
математики.
В И С Н О В К И
Наше дослідження показує, що розвиток творчого мислення учнів
четвертого класу на уроках математики - одна з актуальніших сучасних
проблем. Її вирішення направлене на поліпшення процесу засвоєння знань,
формування пізнавальних мотивів, самостійності учнів, розвитку пам'яті,
творчого мислення і уяви молодших школярів.
Проблемі мислення присвячується значна кількість публікацій, аналізуючи які, можна прийти до висновку, що мислення формується протягом всього життя людини. Молодший шкільний вік - це перехідний період, в якому об'єднуються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра. Він багатий прихованими можливостями росту, які важливо своєчасно помітити і підтримати. Основи багатьох психічних здібностей особистості закладаються і культивуються у молодшому шкільному віці, сприяють розвитку мислення дітей.
Процесами розвитку творчого мислення на уроках математики необхідно керувати. Організації такої діяльності - створення умов для якісної навчально-виховної роботи, які передбачають:
- проводити навчання на високому рівні складності;
- посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;
- систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість
здійснювати цей вибір;
- підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії
повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу.
У процесі роботи виявлено, що розвиток творчого мислення на уроках
математики у 4 класі безпосередньо залежить від активації здібностей,
пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і евристичного
мислення. Основними умовами розвитку творчого мислення є : відповідна
побудова навчального процесу з орієнтації на теоретичне мислення;
використання методів проблемного навчання, забезпечення необхідної
емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності дітей, їхньої фантазії, уяви; опора на зону найближчого розвитку дитини, диференційований підхід у навчанні.
Формування мислення потребує ефективного поєднання елементів
традиційної і альтернативної системи навчання; широкого втілення активних методів і науково-обґрунтованих педагогічних технологій
2.2 Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших
школярів.
Засвоєння знань, формування умінь та навичок здійснюється у курсі
початкових класів у процесі виконання вправ різних видів: рішення прикладів, задач, порівняння виразів.
Варіативність завдань до цих вправ дозволяє урізноманітнити пізнавальну діяльність учнів і тим самим залучити їх до активної роботи.
Класифікація - це логічний прийом тісно пов'язаний з аналізом, синтезом, узагальненням.
Дійсно, не одне завдання у початкових класах не пропонується у формі "Розбити множину на класи за якоюсь ознакою." Однак необхідно мати чітке уявлення про можливість використання цього прийому, перш ніж дати завдання на класифікацію у доступній для дітей формі. Вже діти
шестилітнього віку успішно виконують таке, наприклад, завдання, у якому
пропонується назвати зайві предмети: огірок, помідор, капуста, молоток,
цибуля, буряк. Вказівка на зайвий предмет фактично пов'язаний з класифікацію предметів за певною ознакою. Виконання таких завдань опирається на досвід дитини, на знання про навколишній світ.
У більшості дітей, що вступають до школи, вже є початкові знання про
число і рахунок сформовані на основі практичних дій з різними групами
предметів. Це дозволяє вже з перших днів вести роботу по формуванню
прийому класифікації у учнів. Така робота продовжується протягом всього
шкільного навчання математиці.
Висновки з другого розділу
1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів забезпечуються
системою обґрунтованого впливу на учнів. Перш за все, це використання ігрової діяльності та нестандартних методів навчання, які сприяють розвитку творчої особистості. Вони дають можливість проявитися на творчості вчителя, використовувати творчі завдання, спиратися на доробки
народної педагогіки, яка дозволяє утворити умову для самостійного осмислення дітьми дій, фактів, формування суджень і висновків, зробити
урок цікавим, захоплюючим.
2.Установлено, що розвиток творчих здібностей дітей відбувається за
допомогою відповідних педагогічних умов: створення творчої атмосфери в класі, використання пошукових методів, творчих завдань, наочності тощо,
а найголовніше, творчої діяльності самого вчителя, без якої не можна
створити умови для творчості учнів.
3.Включення в структуру уроку продуктивних завдань є одним з основних
умов формування у молодших школярів таких процесів мисленевої діяльності, як висунення нових цілей, планування, нешаблонний

 
 

Цікаве

Загрузка...