WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

діяльність, знання та підтримка батьків.
Робота над завданням проходить у 3 етапи.
Етап 1.
Учитель повідомляє учням завдання. Учні, які розв'язали завдання, підходять до вчителя для перевірки роботи. Через деякий час, коли самостійна робота інших учнів продовжується, а результатів її не видно, вчитель переходить до 2 етапу.
Етап 2.
Учитель перериває тиху самостійну роботу учнів. Він повідомляє підготовлені заздалегідь завдання, що наводять їх на розв'язання основного; це можуть бути завдання, що мають побудову, аналогічну розв'язуваній проблемі чи наближеної до неї. Після спеціального розв'язування кількох підготовчих завдань учні знову повертаються до самостійного розв'язування основного завдання. Вони без коментарів і обґрунтувань повідомляють про отримані результати, які вчитель записує на дошці. Коли процес повідомлення результатів завершиться, настає процес спільного аналізу написаних на дошці результатів і визначення правильного розв'язання шляхом відхилення помилкових. Учні при цьому багато міркують, аргументують відповіді, виправляють помилки товаришів,роблять висновки. Виконане завдання стає відправною віхою для подальших вправ.
Етап 3.
Розв'язане завдання стає базою для:
- складання і розв'язування аналогічних завдань на етапі закріплення
вивченого способу;
- для різних обчислювальних вправ з опорою на отриманий результат.
Розв'язане таким шляхом творче завдання дає учням математичні знання, розвиває творче мислення і сприяє надбанню математичних умінь.
Наприклад.
Задача. На дереві сиділи 4 синиці і 6 горобців. 5 пташок полетіли. Чи був серед них хоча б один горобець?
Посібники: по 10 карток - синички і горобці.
Хід заняття.
1.Складіть два набори пташок так, щоб в одному було 4 синиці, а в другому 6 горобців.
Бесіда за умовою задачі. Скільки всього птахів? (10). Скільки синиць? (4).
Скільки горобців? (6). Скільки видів птахів? (2). Які? (Горобці та синиці).
Скільки полетіло? (5).
Надайте можливість учням самим (за допомогою карток) дати відповідь.
Запишіть усі відповіді на дошці.
Приступайте до перевірки даних відповідей. Запропонуйте заповнити табличку, що представляє всі можливі варіанти відповідей.
1 2 3 4 5
С С С С В
С С С В В
С С В В В
С В В В В
В В В В В
Дати відповідь на поставлене питання: чи був серед птахів, що полетіли, принаймні один горобець?(Так, завжди був хоча б один горобець).
2.Подальші вправи.
Зверніть увагу учнів на те, як змінюється якісний склад групи птахів, що
відлетіли. Заохочуйте учнів до творчої роботи, пропонуючи складати всі варіанти розв'язування завдання:
- Порахуй, яка максимальна кількість птахів могла полетіти з цього дерева? 4 + 6 = 10
- Зміни дані в завданні, щоб не можна було сказати "Так"на поставлене в
ньому питанні.(Синичок більше чотирьох).
- Якою буде відповідь на поставлене в завданні питання, якщо замінимо
кількість горобців на 4 (Так)
- Якою буде відповідь на поставлене в завданні питання, якщо замість 5
полетіли 7 птахів?(Так).
Складіть питання про синиць.
Метод "колективного пошуку оригінальних ідей". "Мозковий штурм"
Наприклад. Створення проблемної ситуації під час ознайомлення з поняттям " Периметр геометричних фігур" сприяє більш глибокому його розумінню. Цікавим є той факт, що у діючому підручнику математики дається визначення периметру як суми довжин усіх сторін фігури, але як знайти периметр кола? з одного боку, коло - замкнена фігура, а значить, периметр може бути знайдений. З іншого боку, у кола немає сторін і тим більше, довжин цих сторін. Як бути? Дітям корисно відшукати свій спосіб знаходження периметру кола.
Використання елементів мозкового штурму, методу контрольних запитань може привести учнів до висновку, що для знаходження периметру можна виміряти контур кола. А це у свою чергу, наштовхує на формулювання нового правила: периметр - це довжина контуру геометричної фігури. Далі дітям пропонують обчислити периметр нестандартних фігур, що містять у собі елементи кола (дуги).
Майстерня - одна з форм організації творчого навчання математики в
початкових класах
Майстерня складається з ряду завдань , які націлюють роботу учнів у
потрібне русло , але в кожному завданні школярі абсолютно незалежні.
Вони кожен раз повинні здійснювати вибір шляху дослідження , засобів
для досягнення мети, темпу роботи тощо.
Майстерня починається з активізації знань кожного учня з одного
питання, потім ці знання збагачуються знаннями сусіда по парті. На
наступному етапі знання корегуються в спілкуванні з учнями іншої парти
і тільки після цього точка зору групи оголошується класу. В цю мить
знання ще раз коригуються в результаті співставлення своєї позиції з
позицією інших груп. У результаті такої форми проведення уроку будують
знання , але не даються , тому , можливо, що так до кінця заняття і не
прозвучить істина , яку знає вчитель.
Основними завданнями майстерні є :
- скласти перешкоди, що треба перебороти , щоб дійти до мети цілеспрямовано , своїм шляхом;
- навмисно затримувати розвиток подій;
- звертати увагу учнів до особистого та суспільного досвіду;
- організувати зіткнення цих видів досвіду , що викликає різноманітні
асоціації;
- змінювати стан учня , він - дослідник, слухач, винахідник, гравець ,
фантазер;
- відображати змістовність досліджуваного питання автором майстерні,
але значно менше, ніж на значному шкільному уроці;
- зосереджувати увагу на тому, щоб підірвати звичайне розуміння поняття:
вибрати теми на стилі предметів, понять, що з'єднуються , на зіткненні
із звичайним, повсякденним досвідом. Тому завдання не дуже чітко
формулюється, щоб був простір фантазії кожному школяру.
Слід зазначити що для проведення майстерні підбирається специфічний матеріал, під час опрацювання якого є можливість створювати проблемні ситуації розглядати різноманітні випадки, робити висновки різної якості тощо.
Аналіз математичного матеріалу початкової школи, вивчення досвіду
роботи вчителів дозволив намітити окремі теми, під час вивчення яких
можна організувати майстерні. Це такі теми: "Множення", "Дроби",
"Розв'язування задач різних видів", "Площа фігури" та інші.
Майстерня "Заміна геометричних фігур".
Ви у крамниці геометричних фігур. Робота в парах. Учням роздаються
геометричні фігури, зображені на папері в клітинку так, щоб у одного
була фігура, що складається з 2(3) однакових і навпаки. Наприклад, у
одного учня прямокутник, у другого - два квадрати, що разом замінюють
прямокутник. У другого - трикутник рівносторонній, а у

 
 

Цікаве

Загрузка...