WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Джерела статистики, види середніх та способи їх обчислення - Курсова робота

Джерела статистики, види середніх та способи їх обчислення - Курсова робота

величини
Y X2 X22 Y2 X2*Y YX2 (Y-Yx)2
1 1123 60 3600 1261129 67380 38,2808 2,1293
2 459 11 121 210681 5049 40,5143 0,5995
3 648 12 144 419904 7776 40,5143 0,5995
4 1095 41 1681 1199025 44895 41,0106 1,6145
5 1376 50 2500 1893376 68800 40,7624 1,0454
6 1478 69 4761 2184484 101982 40,5143 0,5995
7 2186 81 6561 4778596 177066 41,5069 3,1221
8 1653 64 4096 2732409 105792 40,2661 0,2768
9 1084 40 1600 1175056 43360 38,5289 1,4667
10 995 29 841 990025 28855 38,2808 2,1293
11 894 28 784 799236 25032 37,2881 6,0118
12 889 31 961 790321 27559 40,0179 0,0773
13 730 38 1444 532900 27740 41,5069 3,1221
14 1139 44 1936 1297321 50116 39,7698 0,0009
15 1540 53 2809 2371600 81620 37,0399 7,2903
16 950 30 900 902500 28500 41,2588 2,3067
17 339 12 144 114921 4068 39,5216 0,0477
18 841 29 841 707281 24389 39,5216 0,0477
19 943 28 784 889249 26404 37,7844 3,8242
20 1176 35 1225 1382976 41160 41,7551 4,0607
21 399 11 121 159201 4389 40,5143 0,5995
22 2031 87 7569 4124961 176697 37,2881 6,0118
23 990 54 2916 980100 53460 42,0033 5,1224
24 843 46 2116 710649 38778 39,2468 1,9468
25 1127 56 3136 1270129 63112 38,2496 2,4611
Разом 3729,21 1997 160415 39755,99 79582,80 993,50 55,098
Перевіримо передумови:
Vx = 7,488%; Vy = 8,336%.
Варіація недостатня по ряду Х, і недостатня по ряду У.
2. хmin = 1,818 < 3; хmax = 1,524 < 3;
ymin = 2,035 < 3; ymax = 1,225 < 3.
Сукупність 25 підприємств є однорідною, як за ознакою Х так і за ознакою У. Для того щоб обґрунтувати вибір математичного рівняння побудуємо кореляційне поле. Прямолінійну форму зв'язку визначають рівнянням прямої лінії: yx =a0+a1x,
na0 + a1 xi = yi
a0 xi + a1 xi2 = xiyi
25a0 + 1997a1 = 993,5
1997a0 + 160415a1 = 79582,80
= 22366; a0 = 445450,9; a1 = 5550,5, звідси знаходимо коефіцієнти регресії: a0 = 19,91643, a1 = 0,248167.
Отже, рівняння кореляційного зв'язку між прибутком і обсягом виробництва матиме такий вигляд:
yx = 19,91643 + 0,248167 х
В досліджуваній сукупності товариств із збільшенням обсягу виробництва на 1 тис. т. прибуток збільшується в середньому на 0,248 тис. грн. Параметр a0 як вільний член рівняння має тільки розрахункове значення.
Визначимо міру впливу фактора на результат. Для оцінки міри впливу фактора на результат обчислюють індекс кореляції який обчислюється як відношення двох дисперсій:
Також ще можна обчислювати коефіцієнт кореляції:
Коефіцієнт кореляції показує, що між обсягом виробництва і прибутком у досліджуваних підприємствах зв'язок прямий і слабкий.
2 = Д = 20,08 %
Прибуток на 20,08% пояснюється впливом обсягом виробництва, і на 79,92% впливом неврахованих факторів.
Суттєвість коефіцієнта детермінації будемо перевіряти, використовуючи критерій Фішера.
Н0: Обсяг виробництва не впливає суттєво на прибуток.
F0,95(1;23) = 4,28; F 2 = 5,781216
F 2 < F0,95 Отже гіпотеза Н0 не відхиляється. Залежність між фактором і результатом є несуттєвою.
Ми дослідили вплив обсягу виробництва на прибуток і можемо зробити висновок - обсяг виробництва на прибуток майже не впливає.
Кореляція, за допомогою якої вивчається вплив на величину результативної ознаки двох і більше факторних ознак, називається множинною. Показники щільності зв'язку при множинній кореляції є парні, часткові і множинні (сукупні) коефіцієнти кореляції і множинний коефіцієнт детермінації.
Парні коефіцієнти кореляції використовують для вимірювання щільності зв'язку між двома досліджуваними ознаками без урахування їх взаємодії з іншими ознаками.
Часткові коефіцієнти кореляції характеризують щільність зв'язку результативної ознаки з однією факторною ознакою при умові, що інші факторні ознаки перебувають на постійному рівні.
Коефіцієнт множинної (сукупної) детермінації показує, яка частка варіації досліджуваного результативного показника зумовлена впливом факторів, включених у рівняння множинної регресії.
Основним показником щільності зв'язку при множинній кореляції є коефіцієнт множинної кореляції. Він повинен бути найбільшим серед всіх інших коефіцієнтів множинної кореляції.
Таблиця 3.3
Вихідні та розрахункові дані для обчислення множинної кореляції

п/п Прибуток, тис. грн. Витрати на маркетинг, тис. грн. Виробництво, тис. т. Розрахункові величини
Y X1 X2 X12 X22 Y2 X1 X2 X1 Y X2 Y
1 1123 12 60 144 3600 1261129 720 13476 67380
2 459 4 11 16 121 210681 44 1836 5049
3 648 5 12 25 144 419904 60 3240 7776
4 1095 13 41 169 1681 1199025 533 14235 44895
5 1376 14 50 196 2500 1893376 700 19264 68800
6 1478 14 69 196 4761 2184484 966 20692 101982
7 2186 19 81 361 6561 4778596 1539 41534 177066
8 1653 21 64 441 4096 2732409 1344 34713 105792
9 1084 15 40 225 1600 1175056 600 16260 43360
10 995 11 29 121 841 990025 319 10945 28855
11 894 14 28 196 784 799236 392 12516 25032
12 889 19 31 361 961 790321 589 16891 27559
13 730 4 38 16 1444 532900 152 2920 27740
14 1139 17 44 289 1936 1297321 748 19363 50116
15 1540 20 53 400 2809 2371600 1060 30800 81620
16 950 10 30 100 900 902500 300 9500 28500
17 339 6 12 36 144 114921 72 2034 4068
18 841 7 29 49 841 707281 203 5887 24389
19 943 6 28 36 784 889249 168 5658 26404
20 1176 18 35 324 1225 1382976 630 21168 41160
21 399 0 11 0 121 159201 0 0 4389
22 2031 33 87 1089 7569 4124961 2871 67023 176697
23 990 9 54 81 2916 980100 486 8910 53460
24 843 9 46 81 2116 710649 414 7587 38778
25 1127 9 56 81 3136 1270129 504 10143 63112
Разом 26928 309 1039 5033 53591 33878030 15414 396595 1323979
Середні 1077,12 12,36 41,56 201,32 2143,64 1355121 616,56 15863,8 52959,16
Перевіримо передумови:
1. Vx2 = 7,488 %; Vx1 = 14,536 %; Vy = 8,336 %.
Варіація достатня по ряду Х1, але недостатня по рядах Х2 і У.
2. Х2min = 1,818 < 3; Х2max = 1,524 < 3;
Х1min = 1,71 < 3; Х1max = 1,565 < 3
ymin = 2,035 < 3; ymax = 1,225 F0,95(2;22)
Фактичне значення перевищує критичне, тому суттєвість результативної ознаки з обома факторами доказана.
Перевіримо істотність коефіцієнта множинної кореляції за t-критерієм.
tR=R/SR=12,8486
SR=0,0644
t0,95=2,0739.
tR > t0,95, отже коефіцієнт множинної кореляції істотний.
Оцінимо суттєвість коефіцієнтів регресії за t-критерієм.
а1=0,36969; t а1=6,573224.
а2=0,0622; t а2=1,781362.
t0,95=2,0739.
t а1 > t0,95; t а2 < t0,95.
Ми оцінили суттєвість коефіцієнтів регресії і можемо сказати, що коефіцієнт а1 є достовірним, тобто суттєво впливає на прибуток, а коефіцієнт а2 не суттєво впливає на прибуток.
Список літератури
1. Герасименко С.С. Статистика: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000, 467 с.
2. Іваненко А. П. "Аналіз фінансового стану підприємства". - К.: КНУ, 1998 р., 249 с.
3. Бугуцький О.А., Опря А.Т. та інші / Під редакцією Бугуцького О.А. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики. - К.: Вища школа. Головне вид-во, 1984. - 294 с.
4. Головач А.В. Статистика: Підручник. - К.: Вища школа, 1993. - 623 с.
5. Горкавий В.К. Статистика: Підручник. - К.: Вища школа, - 415 с.
6. Опря А.Т. Статистика: (з програмованою формою контролю знань). - К.: Урожай, 1996 - 448 с.
7. Статистичний щорічник

 
 

Цікаве

Загрузка...