WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - Дипломна робота

Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - Дипломна робота

18-21.
22. Дунець Л., Дунець О. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців // Рідна школа. - 2001. - Січень. - С. 48-49.
23. Жафяров А. Ж. Профильное обучение математике старшеклассников: Учебно-дидактический комплекс. - Новосибірск: "Сибирское университетское издательство", 2003. - 466 с.
24. Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2003/2004 навчальному році // Математика в школі. - 2003. - № 6. - С. 2-7.
25. Кабардін О. Профільна школа / Завуч. - 2002. - № 16. - С. 2-3.
26. Каминская И. Кошелёк тут ни при чём / www.ug.ru
27. Квадріціус Л. В. Операції над множинами / Математика. - 2003. - № 5. - С. 5-8.
28. Кизенко В. Дидактичні засади організації шкільного факультативного навчання // Освіта і управління. - 2003. - Т. 6, № 2. - С. 117-124.
29. Колягин Ю. М., Луканкин Г. Л., Фёдорова Н. Е. О создании курса математики для школ и классов экономического направления // Математика в школе. - 1993. - № 3. - С. 43-45.
30. Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. Профильная дифференциация обучения математике // Математика в школе. - 1990. - № 4. - С. 21-27.
31. Концепція профільного навчання в старшій школі / Освіта України. - 2003. - № 42-43. - С. 8-9.
32. Концепція розвитку загальної середньої освіти / Освіта України. - 2000. - № 3. - С. 8-11.
33. Кремень В. Старша школа має перейти на профільне навчання / Освіта України. - 2002. - № 49. - С. 3.
34. Лейфура В. М., Голодницький Г. І., Файст Й. І. Математика: Підручник для студентів екон. спеціальностей вищ. навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації / За ред. В. М. Лейфури. - К.: Техніка, 2003. - 640 с.
35. Лернер П. Профільна освіта старшокласників: якою їй бути? / Завуч. - 2003. - № 14. - С. 6-7.
36. Лікарчук І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи її розв'язання / Директор школи. - 2003. - № 20. - С. 9-10.
37. Матізин Т. Новій державі - нову школу // Рідна школа. - 2000. - № 2. - С. 65-66.
38. Некоз Г., Десятниченко Н. Профільне навчання в технічному ліцеї / Завуч. - 2002. - № 16. - С. 16-18.
39. Олійник В. Дистанційне навчання - не розкіш, а шлях до... відкритої освіти / Освіта України. - 2002. - № 49. - С. 4.
40. Осмоловская И. Нужны вариативность, гибкость и готовность удовлетворить потребности каждого ученика // Директор школи. Україна. - 2001. - № 2. - С. 41-46.
41. Петренко С. В., Барсук Н. О. Профільна освіта - вимога сучасності / Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Чернігів: РВВЧДПУ, 2004. - С. 61-63.
42. Петренко С. В., Мартиненко О. В. Особливості навчання математики в профільній школі / Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Чернігів: РВВЧДПУ, 2004. - С. 63-66.
43. Погорелов А. В. Геометрия: Учеб. для 7-11 кл. сред. шк. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 384 с.
44. Пустовая Є. Профорієнтація: проблеми, досвід, перспективи / Завуч. - 2003. - № 9. - С. 2-3.
45. Реморенко И. Моя профильная школа / Україна. Огляд. - 2003. - Травень. - С. 12.
46. Роганін О. М. Аксіоми стереометрії. Різнорівневі завдання, 10-й клас / Математика. - 2003. - № 33. - С. 11-16.
47. Роганін О. М., Тавшунська Т. П. Тестові завдання. Стереометрія, 10-й клас / Математика. - 2002. - № 34. - С. 20-24.
48. Савченко Л. В. Геометрія, 9-й клас, опорні конспекти / Математика. - 2003. - № 27-28. - С. 35.
49. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. - 512 с.
50. Стрельченко О., Вайнтрауб М., Стрельченко І. Програма з математики для класів економічного профілю // Математика в школі. - 2003. - № 5. - С. 43-51.
51. Тимошенко Н. М. Початкові поняття стереометрії / Математика. - 2003. - № 48. - С. 6-8.
52. Чернер С. Досвід організації варіативного і профільного навчання / Завуч. - 2002. - № 16. - С. 5-6.
53. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М. Алгебра і початки аналізу: Підр. для учнів 10 кл. з поглибл. вивч. матем. в загальноосвіт. серед. закладах. - К.: Освіта, 2000.
54. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М. Алгебра і початки аналізу: Підр. для учнів 11 кл. з поглибл. вивч. матем. в загальноосвіт. серед. закладах. - К.: Освіта, 2000.
55. Шукевич Ю. Концепція неперервної економічної освіти / Завуч. - 2002. - № 16. - С. 9-10.
?
?
Додаток Б
Розробки уроків з математики відповідно до профілю
Для класів загальнокультурного напрямку
Тема. Прямі та площини у просторі
МЕТА
Мета теми - закласти основи для навчання учнів конструюванню геометричних тіл, дослідженню їх властивостей і вимірюванню геометричних величин; продовжити реалізацію ідеї моделювання реальних об'єктів і відношень між ними за допомогою геометричних фігур і відповідних математичних відношень; сприяти розвитку в учнів навичок логічного виведення.
ОСНОВНІ ВИМОГИ
В результаті вивчення теми учні повинні вміти:
- встановлювати у просторі взаємне розміщення прямих і площин;
- будувати зображення фігур і на зображеннях виконувати нескладні побудови;
- обчислювати відстані і кути у просторі.
ЗМІСТ ТЕМИ
Основні поняття і фігури стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Зображення фігур у стереометрії. Перпендикулярність прямої і площини, двох площин. Вимірювання відстаней і кутів у просторі.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Однією з головних особливостей викладання стереометрії повинно бути широке застосування геометричних образів, їх моделей і зображень. Учні повинні навчитися перш за все "бачити" розміщення прямих і площин, відповідні кути і відстані, а вже потім вміти обґрунтувати свої просторові уявлення, спираючись на означення, ознаки, властивості та інші твердження.
Формування просторових уявлень учнів є головним завданням даної теми. Тому важливе місце треба відвести їх навчанню зображати просторові фігури на площині, а також виконувати нескладні побудови на зображеннях. Перш за все мається на увазі побудова різних елементів фігур (медіан, середніх ліній та ін.), точок перетину прямої і площини, двох площин. Крім того, достатню увагу треба звернути на побудову перерізів куба, паралелепіпеда, тетраедра. Безумовно ці тіла повинні з'явитися якомога раніше, тому що на них зручно ілюструвати усі поняття і твердження.
Особливу увагу необхідно приділити реалізації прикладної спрямованості викладання теми. Головним в цьому є формування чітких уявлень про взаємовідношеннявластивостей геометричних фігур і відношень між ними і предметами навколишнього середовища.
Конспект уроку
Тема уроку. Прямі і площини в просторі.
Мета уроку: сформувати уявлення про площину, простір, нескінченність; ознайомити учнів зі способами задання площини, розміщення площин і прямих у просторі.
Освоївши матеріал уроку,

 
 

Цікаве

Загрузка...