WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)(пошукова робота) - Реферат

Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)(пошукова робота) - Реферат

4. Розв'язати рівняння
.
Р о з в ' я з о к. Це - диференціальне рівняння вигляду (12.13). Перевіримо, чи виконується для нього нерівність . Отже, в цьому рівнянні слід виконати заміну змінних та за формулами . Підставимо нові змінні у вихідне рівняння:
.
Для визначення і отримаємо алгебраїчну систему двох лінійних рівнянь
головний визначник якої дорівнює і, отже, система має єдинийрозв'язок: , . Це дозволяє виконати заміну змінних і : ,
в результаті якої отримуємо однорідне рівняння . Виконаємо в цьому рівнянні заміну змінної за формулою . Маємо .
Відокремлюємо змінні та :
.
Загальний інтеграл цього рівняння має вигляд
або
.
Враховуючи виконані заміни змінних, маємо:
.
Отже, загальний інтеграл вихідного рівняння
або, після спрощень,
.
12.4. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку
Лінійними диференціальними рівняннями першого порядку називається рівняння, лінійне відносно невідомої функції та її похідної:
(12.14)
де - задані неперервні функції від .
Якщо, зокрема, , то рівняння
(12.15)
називається лінійним однорідним (або без правої частини), а рівняння (12.14), в якому - неоднорідним.
Однорідне рівняння (12.15) - це диференціальне рівняння з відокремлюваними змінними. Відокремлюємо змінні:
.
Загальний інтеграл рівняння
,
а загальний розв'язок однорідного рівняння (12.15)
(12.16)
Щоб відшукати загальний розв'язок рівняння (12.14), використаємо так званий метод варіації довільної сталої Лагранжа. Суть його полягає в тому, що розв'язок рівняння (12.14) шукатимемо у вигляді, аналогічному (12.16), але вважатимемо у цій формулі не сталою, а невідомою функцією від :
(12.17)
Підставимо (12.17) у рівняння (12.14):
,
або
З останнього рівняння знаходимо :
, (12.18)
де - довільна стала. Отже враховуючи (12.18), загальний розв'язок (12.17) рівняння (12.14) набуває вигляду
(12.19)
Зауваження. Метод варіації довільної сталої для рівняння (12.14) можна реалізувати на практиці таким чином.
Розв'язок рівняння (12.14) шукаємо у вигляді добутку двох невідомих функцій :
(12.20)
Знайдемо похідну
(12.21)
У результаті підстановки функції (12.20) та похідної від неї (12.21) у рівняння (12.14) отримаємо
або
(12.22)
Оскільки функцію можна підібрати довільно (а тоді визначити на основі рівняння (12.14), будемо шукати з рівняння
(12.23)
(при цьому перший доданок зліва у (12.22) перетвориться на нуль). Зауважимо, що це не що інше, як лінійне рівняння (12.15) відносно , розв'язок якого
.
Оскільки нас цікавить лише один який-небудь ненульовий розв'язок рівняння (12.23), то в цій формулі покладемо . Тоді . При цьому рівняння (12.22) спрощується й набуває вигляду , або .
Це - диференціальне рівняння з відокремлюваними змінними. Звідси
.
Отже, згідно з (12.21) загальний розв'язок рівняння (12.14)
, (12.19а)
де - довільна стала.
Отже, розв'язки (12.19) та цього рівняння збіглися. Зауважимо, що при встановленні типу диференціального рівняння та його розв'язання слід врахувати, що не обов'язково шукається залежність виду ; можна спробувати знайти . Наприклад, диференціальне рівняння
можна подати у вигляді
звідки видно, що воно є лінійним, якщо вважати функцією, а - аргументом. Це ж саме рівняння можна записати й так:
Отже, якщо вважати функцією, а - аргументом, то дістаємо лінійне рівняння.
Розглянемо деякі приклади розв'язання лінійних диференціальних рівнянь першого порядку.
Приклад 1. Розв'язати лінійне рівняння :
а) методом варіації довільної сталої;
б) підстановкою .
Р о з в ' я з о к. а) Згідно з методом варіації довільної сталої спочатку розв'яжемо відповідне рівняння без правої частини:
.
Маємо , звідки або . Варіюючи сталу , .
Підставимо та як функції від у вихідне рівняння:
.
Звідси і, отже, , де - довільна стала.
Таким чином, загальний розв'язок має вигляд
.
б) Цей же самий результат отримаємо, застосувавши до початкового рівняння підстановку :
або .
Знайдемо з рівняння . Відокремимо змінні: , звідки . Запишемо рівняння відносно , звідси . Отже загальний розв'язок ( довільна стала ) збігається як слід було чекати, із розв'язком, знайденим раніше.
Приклад 2. При відстоюванні суспензії має місце повільне осідання твердих частинок під дією сили ваги , якщо опір середовища пропорційний швидкості осідання частинок, що осідають в рідині без початкової швидкості.
Р о з в ' я з о к. Згідно з законом Ньютона , де маса частинки; швидкість її руху; час; сила дії на частинку. Враховуючи умову задачі, маємо , де вага частинки; сила опору; коефіцієнт пропорційності. Отже, відносно швидкості руху дістаємо рівняння
,
або , причому .
Це лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Щоб знайти його частинний розв'язок, що задовольняє початковій умові , спочатку відшукаємо загальний розв'язок рівняння. Використаємо метод варіації довільної сталої. Відповідне однорідне рівняння має вигляд
.
Після відокремлювання змінних та інтегрування отримаємо
, звідки .
Щоб знайти загальний розв'язок рівняння з правою частиною, вважаємо, що в останній рівності .
Тоді ,
і відносно одержується, згідно з умовою, таке рівняння:
,або .
Звідси ,
де довільна стала. Інтегруючи, маємо
.
Тоді загальний розв'язок рівняння набуває вигляду
,або .
Поклавши тут і , знайдемо, що .
Отже, частинний розв'язок поставленої задачі матиме вигляд
.
Приклад 3. З фізики відома залежність між силою стуму та електрорушійною силою в колі, яке має опір та самоіндукцію ( та - сталі):
.
Якщо , то це рівняння повністю збігається з диференціальним рівнянням, розглянутим у прикладі 2, хоч описувані процеси зовсім різні.
Нехай . Тоді відносно маємо диференціальне рівняння, яке зручно записати у вигляді
.
Знайдемо загальний розв'язок цього лінійного рівняння. Нехай , де та - невідомі функції. Тоді Після підстановки в рівняння та маємо:
або .
Невідому функцію знайдемо з рівняння
,звідки . Величина визначається з рівності ,
звідки
,
де

 
 

Цікаве

Загрузка...