WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості(пошукова робота) - Реферат

Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості(пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості.
План
" Похідна за напрямком
" Градієнт функції
" Основні властивості
1. Похідна функції за напрямком і градієнт
Нехай - функція, означена в області . Розглянемо деяку точку і деякий напрямок , визначений напрямними косинусами і (тобто і - косинуси кутів, утворених вектором з додатними напрямками осей координат і ). При переміщенні в заданому напрямку (рис.7.10) точки в точку функція одержує приріст
, (7.46)
який називається приростом функції в заданому напрямку .
Якщо є величина переміщення точки , то із прямокутного трикутника одержуємо , , отже,
. (7.47)
Означення. Похідною функції в заданому напряму називається границя відношення приросту функції в цьому напрямку до величини переміщення при умові, що останнє прямує до нуля, тобто
. (7.48)
З цієї точки зору похідні і можна розглядати як похідні функції в додатних напрямках осей координат і . Похідна визначає швидкість зміни функції в напрямку .
Виведемо формулу для похідної , вважаючи, що функція диференційована. Із означення диференціала функції випливає, що приріст функції відрізняється від диференціала функції на вищий порядок малості відносно приросту незалежних змінних. Тому
,
де і при і . Звідси в силу співвідношень (7.47) одержуємо
.
Отже,
.
Переходячи до границі в останній формулі при ,тобто при і , одержимо формулу для похідної функції в заданому напрямку:
. (7.49)
Приклад. Обчислити в точці похідну функції в напрямку, що складає кут з віссю .
Р о з в ' я з о к.
.
Зауваження. Для функції її похідна в напрямку дорівнює
(7.50)
Рис.7.10 Рис.7.11
При вивченіповедінки функції в даній точці площини аргументів найбільшу зацікавленість являє питання про напрямок найвищого зростання в цій точці. Задача розв'язується за допомогою вектора, який називається градієнтом функції .
Означення. Градієнтом функції в точці в даній точці називається вектор, розміщений в площині аргументів і , який має своїм початком цю точку і має проекції на координатні осі, що дорівнюють значенням частинних похідних функції в цій точці :
(7.51)
Тут - орти координатних осей і .
Теорема. Градієнт диференційованої функції в кожній точці за значенням і напрямком дає найбільшу швидкість зміни функції в цій точці.
Д о в е д е н н я. Запишемо вираз (6.71) похідної як скалярний добуток двох векторів:
.
Перший із співмножників є .
Звідси буде мати найбільше додатне значення лише в тому випадку, якщо напрямки векторів і збігаються; це найбільше значення дорівнює модулю , тобто числу
.
Теорема доведена.
Напрямок, протилежний градієнту, є напрямком найвищого спадання .
Приклад. Знайти напрямок найшвидшого зростання функції в точці і обчислити значення похідної в цьому напрямку.
Р о з в ' я з о к. Обчислюємо градієнт функції в точці :
.
Отже, шуканий напрямок складає кут з віссю .
Похідна .
Нехай точка лежить на лінії рівня в точці з рівнянням . Кутовий коефіцієнт дотичної до в точці (рис. 7.11) дорівнює (7.61)). Кутовий коефіцієнт градієнта в точці дорівнює .
Порівнюючи ці два кутові коефіцієнти, виводимо: градієнт функції в точці напрямлений за нормаллю до лінії рівня , яка проходить через точку .
Зауваження. Градієнт функції в точці запишеться так:
, (7.52)
де - орти координатних осей.

 
 

Цікаве

Загрузка...