WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів - Дипломна робота

Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів - Дипломна робота

До супроводжувальних документів належать: рахунок-фактура, накладна, товарно-транспортна накладна. На підставі супроводжуваних документів здійснюється приймання товару за кількістю та якістю.

Рахунок-фактура – це документ, який виписується постачальником як підстава для сплати за кожну партію товарів, відвантажених або таких, що належать до відвантаження. У рахунку-фактурі зазначаються найменування, адреси, розрахункові рахунки повчальника та платника, найменування, кількість, ціна та загальна сума, яка належить сплаті за товарно-матеріальні цінності. Рахунок-фактура виписується у двох примірниках. Перший примірник залишається у постачальника, другий видається або залишається покупцеві.

Накладна – первинний документ, який випускається при відвантаженні товарно-матеріальних цінностей. Накладна на відпускання ТМЦ є бланком суворої звітності.

Накладна на відпускання товарно-матеріальних цінностей випускається постачальником у трьох примірниках на підставі договору та підписується особою, яка видала дозвіл на відпускання ТМЦ, та головним бухгалтером. Перший примірник видається підприємству – одержувачу ТМЦ як супроводжувальний документ та як підстава для оприбутковування, другий залишається у постачальника та є підставою для списання відпущених ТМЦ, третій передається до пропускного пункту для контролю за вивезенням ТМЦ за межі підприємства. У накладній вказується дата виписування, найменування постачальника та одержувача, номер документа, який становить підставу для видачі ТМЦ, номер та дата видачі довіреності. Крім того, вказуються найменування, одиниця виміру, кількість, ціна, кожного виду ТМЦ, загальна вартість всіх відпущених ТМЦ, підписи матеріально-відповідальні особи, яка своїм підписом завірила відпускання, та особи, котра одержала ТМЦ.

Товарно-транспортна накладна – це документ, який є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника при перевезенні вантажів у межах України, а також для складського та бухгалтерського обліку. Товарно-транспортна накладна є бланком суворої звітності та оформлюється вантажовідправником у чотирьох примірниках.

Перший залишається у вантажовідправника та є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, 2-й, 3-й, 4-й примірники з підписами та печатками передають водієві. Водій віддає другий примірник вантажоодержувачі, третій – перевізникові. Третій примірник, що є підставою для розрахунків за виконані транспортні послуги, перевізник надсилає замовникові автотранспортну для сплати за перевезення. Четвертий додається до дорожнього листа та є підставою для обліку роботи по перевезенню та нарахуванню заробітної плати водієві.

При заповненні товарно-транспортної накладної слід знати, що вона складається з двох розділів вказуються найменування з двох розділів: товарного та транспортного.

У товарному розділі вказуються найменування, адреси, реквізити постачальника та покупця. У цьому ж розділі вказуються найменування товару, кількість, ціна, вага, кількість місць, вид упаковки, загальна вартість товару, підпис особи, котра дозволила відпускання товару, та особи, яка здійснила відпускання та приймання товару.

У транспортному розділі накладної вказують пункти призначення, завантаження, розвантаження автомобіля, відомості про вантаж, час перебування під завантаженням та вивантаженням, час простою.

У товарно-транспортній накладній записується номер дорожнього листа, до якого додається товарно-транспортна накладна, найменування організації, що виконує перевезення вантажу, прізвище та ініціали водія, марка та державні номери автомобіля та причепів.

Разом з товарами та іншими матеріальними цінностями на підприємства надходить і тара.

Матеріально відповідальні особи повинні вести облік тари у натурально-вартісному вираженні. Якщо рух тари відображається безпосередньо у товарному звіті, то товарну книгу або картку аналогічного обліку тари не ведуть.

Для оформлення надходження тари застосовуються ті ж документи, якими оформлюється надходження товарів, що складаються як постачальниками, так і покупцями. Контроль за тарою обумовлений додержанням правил її приймання, документальним оформленням та точним обліком операцій, пов'язаних з оприбуткуванням тари та розрахунками по ній.

Інвентаризація тари здійснюється разом з інвентаризацією товарів. На наявну фактично тару складається окрема інвентарна відомість. За виявленні недостачі відповідальність несуть матеріально-відповідальні особи.

У чітко встановленні графіком строки матеріально-відповідальні особи повинні разом з товарними звітами здати до бухгалтерії всі прибуткові та видаткові документи. Строки надання у бухгалтерію звітів встановлюють керівники та головні бухгалтери підприємств, і вони залежать від обсягу документації, спеціалізації підприємства та інших умов. Звіти можуть представлятися щоденно або на 3, 5, 7 днів.

Видаткова накладна оформлюється при поверненні товарів і тари постачальника.

Прибуткова накладна оформлюється при отриманні товарів.

Інвентаризація – первинне, періодичне документальне спостереження, яке доповнює поточне відображення господарських операцій. Інвентаризація має велике значення як спосіб контролю за збереженням власності, дозволяє співставити дані обліку про залишки товарів з реальною наявністю товарів, виявити невраховані товари або допущенні втрати, розкрадання.

Інвентаризація може бути плановою та позаплановою, повною або частковою.

Вона проводиться відповідно до Інструкції про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних актів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

  • перед складання річної бухгалтерської звітності не раніше 1 жовтня звітного року;

  • під час зміни матеріально-відповідальних осіб на день приймання-передачі справ;

  • під час встановлення фактів пропажі або зловживань, а також псування цінностей;

  • у випадку пожежі, стихійного лиха;

  • у випадку ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Інвентаризаційний опис складається у трьох примірниках. У ньому вказують: порядковий номер, найменування товару, сорт, артикул, одиницю виміру, кількість, ціну та вартість. Для того, щоб в опису неможливо було зробити зміни, у кінці кожної сторінки записуються перший та останній порядкові номери прописом, вказують загальний підсумок кількості всіх цінностей у натуральному вираженні, незалежно від того, в яких одиницях виміру вони враховані. Кожна сторінка підписується всіма членами комісії. Окремо інвентаризаційні описи складаються на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться у дорозі та на складі інших підприємств, на не оплачені у строк покупцями відвантаженні товари та цінності.

Список використаної літератури.

1. Товарознавство м'ясних рибних, молочних і жирових товарів І.І.Горфункель, В.С.Кононова, В.Д.Краснюком.

2. Організація, обладнання і технологія продажу продовольчих товарів – О.М.Олійник.

3. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів – Н.І.Бабенко, Л.В.Жарікова, Н.П.Ломакіна.

4. Голиков С.В. Технологія одягу з хутра. – М.: Легка індустрія, 1984.

5. Гончаренко А.Н., Рукавцем Г.И., Смирнов Л.С. Технологія искусственного хутра. – К.: Техніка, 1984.

6. Горбунов В.П., Тесля Э.П. Порядок і терміни приймання товарів по кількості і якості. – М.: Експертне бюро, 1998.

7. Зіміна Н.К. Товарознавство трикотажних товарів. – К.: КНТЕУ, 2002.

8. Липко И.А. Вироби з штучного хутра. – М.: Економіка, 1966.

9.Технологія виготовлення швейних виробів з штучного хутра. – Мінськ, 1984.

10. Продавець продовольчих і непродовольчих товарів - УЗЕІ


 
 

Цікаве

Загрузка...