WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Тонна довга, або велика (long ton). Позначається ton. Інші назви: тонна дедвейта, або карго тонна (ton dead weight) — одиниця маси в англомовних країнах для вимірювання вантажу судна. = .

Тонна коротка (short ton) — одиниця маси в англомовних країнах. Позначається — st ton. Використовується для позначення ваги вантажу морського судна. .

Гран (gr) — одиниця маси (англ. grain — зерно). У США, Великобританії та інших країнах застосовують трійський гран (64,8 mg), для дорогоцінних каменів (51,3 mg), для золота і срібла (3,8879 g), торговельний гран (аптекарський) (64,8 mg), каратний (50 g).

Карат (ct) — позасистемна одиниця маси. Метричний карат дорівнює 0,2 g і застосовується для визначення маси дорогоцінних каменів і перлин. В англомовних країнах розрізняють золотий карат (для золота і срібла) 1 ct =15,5517 gі алмазний карат (для дорогоцінного каміння) 1 ct==0,2053 g. Золотий карат є мірою вмісту золота у сплавах (США, Великобританія, Швейцарія). Чисте золото відповідає 24 каратам. 18-каратна проба показує, що виріб містить 18 каратів золота і 6 каратів лігатури (інших металів). Найчастіше використовують золото, що містить 12, 14, 18 і 22 карата. Відносно інших систем проб — золотникової (З) і метричної (М) — співвідношення каратної (К) проби таке: К : М = 24 : 1000;К : З = 24 : 96; З : М = 96 : 1000.

Унція (ounce) — британська одиниця маси. Позначається — oz. Розрізняють комерційну (торговельну) унцію — oz (28,34953 g); трійську — oz tr (31,1035 g) і аптекарську — oz ap (1 oz tr = 1 oz ap). У Великобританії використовують також рідинну унцію для заміру об'єму — fl oz (28,413 cm3), у США — l oz (US), яка на 1,17 cm3 більша (29,573 cm3).

Одиниці сили, роботи і потужності

Паундаль (англ. poundal — pdl) — одиниця сили, яка надає тілу масою 1 фунт (lb) прискорення 1 фут (ft) на секунду у квадраті: .

Паундаль-фут (poundal-foot — pdl ft) — британська одиниця роботи (енергії, теплоти). .

Кінська сила (HP) — позасистемна одиниця потужності. Запроваджена у XVIII ст. Дж. Ваттом для порівняння працездатності (потужності) парової машини і коня. . Слід зазначити, що термін к. с. невдалий, оскільки дана одиниця характеризує потужність, а не силу, як це випливає з її назви. Крім цього, фактична потужність коня є дещо меншою. У США і Великобританії назва цієї одиниці інша — horse power (кінська потужність), позначення hp. УВеликобританії існують також назви парова к. с. або к. с. Ватта. .

Одиниці температури і теплоти

Градус Фаренгейта (F)за температурною шкалою, запропонованою ще 1714 р. німецьким фізиком Г. Д. Фаренгейтом (G. Farengeit). За шкалою Фаренгейта температура плавлення льоду (за нормальних умов) становить 32 F, а кипіння води — 212 F (інтервал ). 1 C = 1,8 F.

Формули переводу у і K та навпаки:

;

; .

Британська теплова одиниця (British thermal unit) — одиниця теплоти (Btu), а також фазового перетворення, хімічних реакцій, теплоти згоряння палива. 1 Btu дорівнює теплоті, що необхідно витратити для нагрівання 1 фунта води, на 1 F в інтервалі від 32 до33 F. 1 Btu = 0,252 kcal = 1,054 kJ.

Терм (англ. therm) або британська велика калорія — одиниця теплоти. .

Weights and Measures, Irex, 1999* (Вага і міри)

TEMPERATURE CONVERSIONS

A Fahrenheit degree is smaller than a Celsius (Centigrade) degree, one Fahrenheit degree being 5/9 of a Celsius degree.

To convert Fahrenheit degrees into Celsius, subtract 32, multiply by 5 and divide by 9.

To convert Celsius into Fahrenheit, multiply by 9, divide by 5 and add 32.

The freezing point of water is 32 °F, 0 °C. The boiling point is 212 °F, 100 °C.

Переваги Міжнародної системи одиниць SI

Прийняття нової системи одиниць фізичних величин SI зумовлено об'єктивною необхідністю їх уніфікації, що докорінно спрощує обчислювання та вимірювання різногалузевих наукових і промислових об'єктів.

Наведемо найважливіші переваги SI:

— універсальність. Система, що базується на семи основних одиницях фізичних величин, охоплює всі галузі науки, техніки і економіки;

— уніфікація одиниць фізичних величин для всіх видів вимірювання: механічних, теплових, електричних, магнітних, акустичних, світлових та ін. Так, замість низки традиційних одиниць роботи і енергії (кгс м, гс см, ерг, калорія, електрон-вольт, кінська сила та ін.) у SI передбачена одна універсальна одиниця — джоуль (J; Дж). Замість багатьох одиниць тиску (атмосфера, кгс/см2, кгс/мм2, мм ртутного стовпчика, м водяного стовпа, бар, дин/см2, Торр та ін.) у SI є тільки одна одиниця — паскаль (Pa; Па);

— когерентність (узгодженість, зв'язаність) системи: всі похідні одиниці виводять з рівнянь зв'язку між величинами, в яких коефіцієнти зв'язку дорівнюють безрозмірній одиниці;

— спрощений запис формул і рівнянь;

— полегшення учбового процесу у навчанні;

— краще взаєморозуміння фахівців різних галузей науки і практики при подальшому їх розвитку.

Ці та інші переваги Міжнародної системи SI обумовили її швидке розповсюдження у світі. Більшість розвинутих країн — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія, Великобританія, США, Австрія, Канада та ін., а також країни, що розвиваються, — Індія, Пакистан, Гана, Шри-Ланка, Сомалі та ін. — прийняли рішення про перехід на застосування Міжнародної системи SI.

У 1966 р. у СРСР був уведений в дію ГОСТ 9867-61 "Международная система единиц (SI)", що рекомендував, але не зобов'язував її використання в усіх галузях науки і техніки народного господарства та викладання в освітніх закладах. Майже через 20 років ГОСТ-ом 8.417-81(83) система SI була введена як обов'язкова.

У нашій країні система SI закріплена Декретом Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдності вимірювань" № 40-93 від 26.04.93 як обов'язкова. У сфері економіки діє "Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)", розроблений як складова державної програми обов'язкового переходу на міжнародну систему вимірювання та обліку в усіх сферах економічної діяльності (див. 1.1.1).

1.2.12. Структурно-логічні схеми (до розділу 1)

1. Фізична величина (ф. в.) як характеристика об'єкта чи явища матеріального світу, яку можна виміряти

2. Зв'язок понять: основна і похідна фізична величина, розмірність, одиниця фізичної величини, визначальне рівняння, розмір фізичної величини, назва фізичної величини

  1. Кратні і частинні одиниці фізичних величин

4. Побудова назви багатозначних чисел за правилом "n – 1" і "N" (див. табл. 9).

Приклад:

1012

n = 4

103∙4

n – 1 = 3 (три)

трильйон (1012)

а = 12

Якщо число 10a'>103∙n, то слід назвати число (10a'–103∙n) і число 103n

Приклад: 1014 — 1012 = 102 сто трильйонів (1014)

а' = 14

Приклад:

1012

106∙2

N = 2 (бі) більйон (1012)

а = 12

Якщо число 10a'>106∙N, то слід назвати число (10a'–106∙N) і число 106N

Приклад: 1014 – 1012 = 102 сто більйонів (1014)

а' = 14

Література

  1. Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. К 60 Міжнародні системи вимірювання в економіці: Навч. посібник-довідник. — К.: КНЕУ, 2000. — 176 с.

 В українській транскрипції — СІ, скорочення від "Міжнародна система одиниць"

* Абревіатуру SI слід читати ес-і.

* Наведено за оригіналом щорічника-довідника "International Research and Exchanges Board", IREX, Washington, 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...