WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Назви похідних одиниць треба утворювати за назвами основних, при цьому використовуйте прикметники "квадратний", "кубічний", якщо це стосується одиниці площі чи об'єму. У випадках, коли другий чи третій степінь довжини не виражає площу чи об'єм, застосовуйте вираз "у квадраті", "у кубі" або "у другому степені", "у третьому степені".

Назви одиниць у знаменнику треба писати і читати з прийменником "на", за виключенням одиниць величин, які залежать від часу в першому степені і характеризують швидкість процесу. В останньому випадку застосовують прийменник "за", наприклад: m/s — метр за секунду, але m/s2 — метр на секунду у квадраті.

Назви кратних і частинних одиниць, піднесених до степеня, слід утворювати приєднанням префікса до назви вихідної одиниці. Наприклад, кратна одиниця від квадратного метра — квадратний кілометр (вихідна одиниця — метр); частинна одиниця від секунди у другому степені — мікросекунда у другому степені.

Під час утворення кратних і частинних одиниць не дозволяється відкидати останню літеру префікса в його сполученні з назвою одиниці.

Правильно:

Неправильно:

кілоом, мегаом, мегаампер

кілом, мегом, мегампер

До позначень одиниць, а також до їхніх назв не можна додавати інші літери чи слова, що мали б подавати додаткову інформацію про фізичну величину, об'єкт чи умови вимірювання. В усіх таких випадках треба сполучати визначальні слова з назвою величини, а одиницю позначати згідно зі стандартом. Це правило стосується і міжнародних позначень одиниць.

Правильно:

Неправильно:

погонна довжина 5 моб'єм газу (зведений до нормальних умов) 100 м3

маса умовного палива 1000

масова частка 10%об'ємна частка 5%

довжина 5 п.м. (погонних метрів)

об'єм газу 100 нм3 (нормальних кубічних метрів)

маса 1000 туп (тонн умовного палива)

частка 10% масових

частка 5% об'ємних

Позначення одиниці треба розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок.

Правильно:

Неправильно:

1000 kW; 1000 кВт

20 С; 50 С

1000kW; 1000кВт

20С; 50С

Винятки становлять позначення у вигляді єдиного спеціального знака — надрядкового індексу, перед яким проміжок не залишають.

Правильно:

Неправильно:

30; 40"

30 ; 40 "

За наявності десяткового дробу в числовому значенні величини позначення одиниці слід розташовувати після всіх цифр.

Правильно:

Неправильно:

423,06 m; 423,06 м

423 m,06; 423м,06

Коли зазначається значення величини з граничними відхиленнями, її числове значення разом з граничними відхиленнями слід брати у дужки, а позначення одиниці розташовувати після дужок. Якщо ж дужки не застосовуються, то слід розміщувати позначення одиниці як після середнього числового значення величини, так і після числового значення граничного відхилу.

Правильно:

Неправильно:

Якщо у тексті наводиться інтервал числових значень фізичної величини, то її одиницю зазначають лише після останньої цифри, наприклад, від 100,0 до 100,1 кг, або 100,0 — 100,1 кг, або 100,0 ... 100,1 кг.

Коли у тексті наводиться ряд (група) числових значень фізичної величини, виражених в однакових одиницях, цю одиницю треба зазначати лише після останньої цифри, наприклад, 5; 6,1; 7 мм; 2  3  9 мм.

Дозволяється застосовувати позначення одиниць у заголовках граф та назвах рядків (боковинах) таблиць, а також у роз'яснюваннях величин після формул. Не дозволяється розташовувати позначення одиниць поряд з формулою, що відтворює залежність між величинами чи між їхніми числовими значеннями у літерній формі.

Правильно:

Неправильно:

v = 3,6 = s/t,

де v — швидкість, км/год;

s — шлях, м; t — час, с

v =3,6 = s/t км/год,

де s — шлях у м; t — час у с

Позначення одиниць, які входять до добутку, слід відокремлювати крапками на середній лінії, як знаками множення.

Правильно:

Неправильно:

Nm;

У літерних позначеннях відношень одиниць для позначення знака ділення слід застосовувати лише одну риску: навскісну або горизонтальну. Допускається також запис складених позначень одиниць у вигляді добутку позначень одиниць, піднесених до степеня (додатнього чи від'ємного).

Правильно:

Неправильно:

Коли для однієї з одиниць, яка входить до відношення, встановлено позначення у вигляді від'ємного степеня (наприклад, с–2, м–1, К–1), то застосування навскісної або горизонтальної риски не допускається.

Якщо для позначення знака ділення застосовують навскісну риску, то позначення одиниць у чисельнику та знаменнику потрібно розташовувати вздовж рядка, а добуток позначень одиниць у знаменнику слід брати у дужки.

Правильно:

Неправильно:

m/s; м/с

m/s;м/с

Згідно з нормами української мови, якщо величина стосується електромагнітного поля, яке вже існує у просторі, то у її назві вживається слово "випромінення", якщо ж величина описує процес утворення електромагнітного поля — термін "випромінювання".

Величини, які мають у назві слово "випромінення", є застосовними для будь-яких електромагнітних явищ, а слово "світло-вий" — лише для видимого світла. У багатьох випадках для відповідних випромінювальних, світлових і фотонних величин застосовують однакові символи, до яких у сумнівних випадках додають індекси: е — енергетичні (випромінювальні), v — для видимого світла, p — фотонні.

Наведемо приклади неправильного вживання назв фізичних величин.

Не слід плутати величину густина, що дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму, з іншою величиною — питома вага, що дорівнює відношенню ваги тіла до його об'єму. Запам'ятайте: густина — величина скалярна, а питома вага — векторна (сила має напрям дії, яка визначається вектором прискорення).

Слід розрізняти величини: продуктивність і подача. Перша використовується як показник виробництва — відношення продукції (кількості виробів) до часу, а друга — для характеристики устаткування з транспортування рідин, газів, матеріалів тощо (транспортери, конвеєри, вентилятори, компресори, насоси тощо). Наприклад, подача насоса дорівнює 30 літрів за секунду (30 l/s).

Не слід замість назви будь-якої величини, наприклад тиск, використовувати назву іншої величини, наприклад напір (лінійну величину). Правильно буде — "тиск води 0,5 МРа" і неправиль-но — "напір води 0,5 МРа", і навпаки, правильно буде — "напір води 10 m" і неправильно — "тиск води 10 m".

Не слід також застосовувати термін питомий тиск замість тиск, оскільки останній якраз і є питомою величиною, яка дорівнює відношенню сили до площі.

Не слід використовувати застарілий термін калорійність чи теплотворність для енергетичної характеристики палива або харчових продуктів замість правильного терміна питома теплота згоряння чи об'ємна теплота згоряння. Наприклад: питома теплота згоряння природного газу , а об'ємна — .

Кратні і частинні префікси до одиниць SI

Кратні і частинні одиниці можуть бути утворені від основних одиниць шляхом їх збільшення (кратні) або зменшення (частинні) в ціле число разів. Наприклад, кілометр (1000 m), мегапаскаль (106 Ра), міліметр (10-3 m), мікросекунда (10-6 s).

Запам'ятайте, що кратні і частинні одиниці не є одиницями певної системи фізичних величин, вони утворені від них.

У таблиці 8 наведені множники і префікси для кратних і частинних одиниць вимірювання. Зверніть увагу, що десяткові кратні префікси, більші за 103, позначають великими літерами, а частинні — малими. Префікси гекто, дека і санти приєднують тільки до одиниць, які набули широкого вжитку, наприклад, гектолітр, декалітр, сантиметр.


 
 

Цікаве

Загрузка...