WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності - Реферат

Для кожної із семи фізичних величин прийняте їх літерне позначення і позначення розмірності.

У розділі 1.2.6. наведено методичні вказівки до застосування одиниць SI.

Стосовно розмірності основної фізичної величини зазначимо, що вона позначається великою літерою латинського і грецького алфавітів, прямим шрифтом.

Розмірність похідної фізичної величини складається із розмірностей основних і записується у формі математичного виразу. Розмірність проставляється в один рядок. Літери розміщуються у тому порядку, як вони наведені в табл. 2: L, M, T, I, , J, N.

Серед похідних одиниць SI вісімнадцять мають спеціальні найменування, у тому числі шістнадцять — власні імена видатних учених. Похідні одиниці, що мають спеціальні назви, наведено в таблиці 3.

Сьогодні у різних галузях науки і практики застосовується близько двохсот похідних фізичних величин. Назва, позначення, розмірність, одиниці, рекомендовані кратні та частинні одиниці найпоширеніших похідних наведені у таблиці 4. Похідні фізичні величини умовно поділені на групи: простору і часу, механіки, теплоти, акустики, іонізуючого випромінювання тощо.

Визначальні рівняння, розмірності, одиниці і назви похідних фізичних величин SI

Згідно з Міжнародною угодою були уніфіковані назви та позначення фізичних величин, позначення розмірностей, назви та позначення одиниці фізичних величин.

Розглянемо деякі похідні фізичні величини, поширені в техніці, інформації, техніко-економічних аналізах і екології. Назви перших восьми фізичних величин утворюються з назв основних одиниць (див. табл. 2), а інші мають власні назви.

Нагадаємо, що розмірність позначається dim (від англ. dimention — розмір), символічне позначення одиниці фізичної величини записується літерою одиниці у квадратних дужках, назва одиниці утворюється за певними правилами.

Площа (S).

Визначальне рівняння: S = l2, де l — сторона квадрата.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: квадратний метр.

Об'єм (V).

Визначальне рівняння: V = l3, де l — сторона куба.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: кубічний метр.

Швидкість ( V )

Визначальне рівняння: V= s/t де s — довжина шляху, t — час руху.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: метр за секунду.

Сила, вага (F).

Визначальне рівняння: , де m — маса, a — прискорення.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: ньютон (кілограм-метр за секунду в квадраті).

Робота (A).

Визначальне рівняння: , де F — діюча сила, s — шлях переміщення.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: джоуль (ньютон-метр). Джоуль є також одиницею енергії (кінетичної, потенціальної, теплової).

Потужність (P).

Визначальне рівняння: P = A/t, де A — робота, t — час.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: ват (джоуль на секунду).

Тиск (p).

Визначальне рівняння: p = F/S, де F — сила, рівномірно розподілена по поверхні тіла, S — площа поверхні.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: паскаль (ньютон на квадратний метр).

Густина (ρ).

Визначальне рівняння: P = m/V, де m — маса, V — об'єм.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: кілограм на кубічний метр.

Активність радіонукліда, речовини (A).

Визначальне рівняння: A = N/t, де N — число розпадів радіоактивних атомів у часі, t — час.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: бекерель. Застаріла одиниця — Кюрі (Ci; Ki) у 3,7 1010 разів більша за бекерель. Одиниці питомої і об'ємної активності відповідно Bq/kg і Bq/m3.

Поглинена доза випромінювання (D).

Визначальне рівняння: D = E/m, де E — енергія іонізуючого випромінювання, яка передається опромінюваному тілу, m — маса тіла.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: грей (джоуль на кілограм). Застаріла одиниця — рад (rad; рад) дорівнює 0,01 Gy.

Потужність поглиненої дози випромінювання ().

Визначальне рівняння: , де D — поглинена опроміненою речовиною доза випромінювання за час t.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: грей за секунду. Застаріла одиниця — рад за секунду у 100 разів менша, ніж.

Експозиційна доза рентгенівського і γ-випромінювання (χ).

Визначальне рівняння: , де Q — електричний заряд іонів одного знака, який виникає в сухому атмосферному повітрі при повному гальмуванні всіх вторинних електронів, утворених фотонами в повітрі;m — маса повітря, в якому утворені іони рентгенівським чи γ-випромінюванням.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: кулон на кілограм. Застаріла одиниця — рентген, дорівнює .

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання ().

Визначальне рівняння: , де χ — експозиційна доза випромінювання, передана сухому атмосферному повітрю за час t.

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: ампер на кілограм, що дорівнює потужності експозиційної дози рентгенівського чи γ-випромінювання, за якої за секунду передається експозиційна доза випромінювання в . Позасистемна одиниця — рентген за секунду дорівнює , а також рентген за хвилину (годину) та частинні від рентгена: мілірентген і мікрорентген.

Еквівалентна доза випромінювання (H).

Уведена для оцінки радіоактивної небезпеки хронічного випромінювання.

Визначальне рівняння: , де D — доза випромінювання, — безрозмірний середній коефіцієнт якості, який враховує тяжкість біологічних наслідків опромінення організму малими дозами різного типу променів. Для різних умов .

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: зіверт. Зіверт — це еквівалентна доза випромінювання, яка відповідає поглиненій дозі в 1Gy за умови, що = 1. Позасистемна одиниця еквівалентної дози — бер (біологічний еквівалент рентгена). . Міжнародне позначення — rem.

Потужність еквівалентної дози випромінювання ().

Визначальне рівняння: .

Розмірність: .

Одиниця: .

Назва одиниці: зіверт за секунду. Застаріла одиниця — бер за секунду .

Позасистемні одиниці, що допущенідо застосування нарівні з одиницями SI

Слід відзначити, що сьогодні у різних галузях науки і практики ще досить широко використовуються позасистемні похідні одиниці фізичних величин.

У таблиці 5 наведені позасистемні одиниці, допущені до застосування нарівні з одиницями SI, а у таблиці 7 — такі, що допускаються тимчасово.

У таблиці 7 наведені позасистемні одиниці, допустимі до застосування у спеціальних галузях.

Методичні вказівки до застосування одиниць SI

За часів СРСР постановою Держстандарту від 19 березня 1981 р. (ГОСТ 8.417-81) дозволялося застосовувати в друкованих виданнях міжнародні або тільки російські позначення, але практично в усіх виданнях СРСР застосовували виключно російські позначення, що не сприяло вивченню студентами міжнародних одиниць. Оскільки сьогодні у різних країнах вивчаються і широко застосовуються міжнародні позначення, що є актуальним і для України, далі в тексті використані переважно міжнародні позначення одиниць. Розглянемо деякі правила їх уживання.

Фізичні величини позначають окремими буквами латинського чи грецького алфавіту, іноді з відповідними індексами. Вони друкуються похилим шрифтом (курсивом) незалежно від того, яким шрифтом видруковано весь текст. Символи, що є літерами грецької абетки, дозволено друкувати прямим шрифтом.

Назви одиниць SI пишуться з малої літері. Позначення одиниць також пишуться з малої літери, за винятком позначень назв, які походять від прізвищ учених (ампер, герц, ньютон, вольт тощо) — вони пишуться з великої літери (A, Hz, N, V). Для уніфікації написання позначень це правило розповсюджено також на позначення позасистемних щодо SI одиниць, наприклад, eV — електронвольт, Е — ерстед, Mx — максвел. Позначення одиниць друкують прямим шрифтом. Позначення десяткових префіксів друкують прямим шрифтом без проміжку між префіксом і позначенням одиниці.

Назви одиниць, утворених добутком, під час написання слід розділяти дефісом, наприклад: кілограм-кельвін , ом-метр , вольт-ампер .


 
 

Цікаве

Загрузка...