WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова товарна політика - Реферат

Маркетингова товарна політика - Реферат

Реферат на тему:

Маркетингова товарна політика

1Товар – частина продукції створена для продажу.

Товар має дві якості:

 1. Споживчу вартість – здатність товару задовольняти потреби споживачів, є носієм вартості, а форма її прояву – обмінна вартість.

 2. Обмінна вартість

Існує декілька класифікацій товару, однак найбільше поширення отримала наступна класифікація, яка є універсальною і за нею можна про класифікувати будь-який товар.

Таблиця 4.1

Класифікація товарів

Товари споживчого ринку

Товари ринку підприємств

За характером і сторонами споживання

За споживчими звичками покупців

Матеріали та деталі

Товари довгострокового споживання

Товари повсякденного попиту

Капітальне майно

Товари короткострокового користування

Товари ретельного вибору (одяг, взуття, меблі)

Допоміжні матеріали та послуги (технічне обслуговування, консультації)

Послуги

Престижні товари

2Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – концепція існування товару на ринку від ідеї про його створення до зняття з ринку. ЖЦТ – один з основних орієнтирів ефективності роботи на ринку, оскільки він засвідчує тривалість виробництва, а значить і отримання прибутку.

ЖЦТ має різну тривалість, але в середньому вона складається для споживчих товарів 1-3 роки, для промислового призначення десь 10-15 років.

Крім класичного ЖЦТ існують ще захоплення, сезон, ностальгія ці типи зображені на схемі 4.1:

Схема 4.1

"Традиційний" "Захоплення" "Сезонність" "Ностальгія" "Провал"

ЖЦТ складається з 5 етапів:

 • Впровадження

 • Зростання

 • Зрілість

 • Насиченість

 • Спад

Таблиця 4.2

Основні характеристики ЖЦТ

Показники

Етапи життєвого циклу товару

Впровадження

Зростання

Зрілість

Спад

Мета

Проникнення на ринок

Розширення ринку

Збереження переваг товару

Перехід до нового товару

Збут

Низький

Швидке зростання

Досягає максимуму

Зменшується

Прибуток

Відсутній

Зростає

Максимально починає зменшуватися

Низький

Конкуренція

Незначна

Зростає

Велика

Зменшується

Ціна

Висока або низька

Діапазон цін

Знижується

Мінімальна

Витрати на просування

Дуже високі

Високі

Стабілізуються

Зменшую-ться

Зміст реклами

Інформування

Створення прихильності

Нагадування

Відсутня

Споживачі

Новатори

Рання більшість

Масовий ринок

Консер-ватори

Попит

Низький

Швидке зростання

Зростання уповільнюється

Різке падіння

Стратегія маркетингу

Диференціації

Низьких витрат

Низьких витрат

Диферент-ціації

Кожен етап ЖЦТ характеризується певним попитом на товар і використовується певний вид маркетингу, але практика засвідчує, що на цих етапах краще використовувати не повний цикл маркетингу, а маркетинг-мікс, це зображено на схемі 4.2.

3 Комерційні структури спеціалізуються на виробництві певних товарів і їхня діяльність пов'язується з асортиментною політикою, яку вони проводять на ринку.

Товарний асортимент – усі товари та їх різновиди, які виробляє або реалізує фірма чи підприємство. Показниками є ширина, довжина, глибина і густина.

Ширина – весь перелік видів товарів, які виробляє чи реалізує підприємство на ринку.

Довжина – загальна кількість назв товарів.

Глибина – кількість варіантів виготовлення кожного виду товару.

Густина – тіснота взаємодії товарів, які випускає чи реалізує підприємство.

Я – підвищення якості товару С – сервісне обслуговування

Р – рекламні заходи ПМ – псевдо модифікація товару

Ц – цінова політика

Схема 4.2

Маркетинг-мікс у ЖЦТ

Впровадження Зростання Зрілість Насичення Спад

4 Для ефективної роботи на ринку підприємство повинно систематично оновлювати асортимент своєї продукції, шляхом розробки нових товарів. Алгоритм створення нових товарів має таку послідовність:

 • Висунення ідеї

 • Відбір перспективних ідей

 • Оцінка ідей за критеріями ринку (потреба, ціна)

 • Створення цільової групи розробки нової групи товару

 • Експериментальна розробка нових товарів

 • Ринкове тестування товарів з метою їх доробки за побажаннями клієнтів та вивчення попиту

 • Серійне виробництво

Як правило, розробка нових товарів проводиться методом "Мозкового штурму", з залученням фахівців-експертів з даного виду продукції та близьких до неї галузей.

На ринку регулярно перебуває: основної продукції 50-50%, експериментальної 5-15%, товарів після ринкового тесту 10-15%, товарів ринкового спаду 10-20%

5 Товарна марка (ТМ) – ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх сполучення, які призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця від іншого

Товарна марка дозволяє споживачам орієнтуватися на ринку, законодавство будь-якої країни вимагає реєстрації товарної марки і її підробка карається законом. Крім поняття товарна марка існує поняття марочна назва та товарний знак.

Марочна назва – частина ТМ (може співпадати), яку можна легко сказати в голос.

Товарний знак –ТМ, яка зареєстрована у встановленому порядку, має юридичний захист і яку можуть легко впізнавати всі.

Згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", від 12.1993 року реєстрацію товарних знаків виконує державний патент і не можуть бути прапори держав, герби, емблеми і скорочені назви міжнародних організацій, знаки подібні до товарних знаків відомих фірм.

Окрім ТМ продавець повинен мати штрих код – ідентифікатор товару призначений для забезпечення можливості машинного зчитування інформації. Україна користується міжнародною системою нумерації товарів EAN 13, яка передбачає 13-ти розрахункову систему, де перші 2 цифри – код країни, 3-7 код виробника, 8-12 код товару, 13 – контрольна. В Україні штрихове кодування розпочато у 1998 році, і має закінчитись 2003 році. Тривалість цього процесу пов'язана з тим, що отримання права кодування потребує фінансових витрат.

6 При роботі на внутрішньому, а особливо на міжнародних ринках необхідно переконатися, що товар не порушує чужих прав, томі всі товари, а особливо складні повинні перевірятися на патентну чистоту відповідно до вимог тієї країни, в яку передбачається експорт. Перед початком експорту треба отримати інформацію:

 1. В які країни поставлятиметься товар

 2. Чи не ввійшли до складу товари, об'єкти чужої промислової власності, якщо увійшли, то який їх юридичний захист в Україні, і в тих країнах , куди експортується товар.

 3. Чи не має у наших конкурентів в тих країнах прав на об'єкти промислової власності.

 4. Якщо це так, то як можна обминути ці права конкурентів.

 5. Наскільки наше підприємство готове іти на потенційний ризик продаючи патентно не чистий товар.

7Упаковка – місткість, оболонка, тара для зберігання продукції.

Ефективна реалізація товару на ринку пов'язана з послугою, яка надається клієнту у вигляді упакування, яке має як виробниче призначення так і рекламне.

Види упаковки:

 • Первинна – призначена для продукції без якої вона не може існувати (парфуми, напої)

 • Вторинна – використовується як додаткова до первинної. В першу чергу є носієм захисту первинної та місцем для розміщення додаткової реклами.

 • Відвантажувальна – майже у всіх випадках використовується як додаткова до первинної чи вторинної.

Фактори, які впливають на вибір упаковки:

  1. Дизайн, який повинний відповідати образу, що створила фірма для себе

  2. Відповідність національним та міжнародним стандартам

  3. Абсолютна та відносна ціна

  4. Кількість варіантів

  5. Матеріали (екологічно чисті)

Невід'ємною атрибутикою упакування є етикетка, бірка, ярлик, які є засобами маркування, за допомогою яких можна отримати більш повну інформацію про придбаний продукт. При цьому мінімальна інформація повинна вміщувати: назву фірми виробника, місце виготовлення, вміст (об'єм), сорт, поживну цінність (для харчових продуктів), запобіжні заходи, ціна (необов'язково).

Проблеми упаковки: вартість, забруднення середовища, неможливість повторного використання.

8 Як внутрішні так і світові ринки поступово переповнюються продукцією і тому збут знаходять лише ті товари, які сприймаються споживачами своєю корисністю та співвідношенням якості та ціни. Така продукція називається конкурентноспроможною.

Конкурентноспроможна продукція – сукупність властивостей товару, які забезпечують йому здатність конкурувати з аналогічними товарами на ринку. Для визначення конкурентно спроможності товару в Україні використовується методика, яка передбачає аналіз конкурентноздатності товару за низкою показників, які мають технічний та економічний характер.

До технічних параметрів продукції відносять її відповідність діючим міжнародним та національним стандартам якості, дизайну, кольорів, упакування. До економічних відносять ціну та можливі додаткові витрати на транспортування, установку, ремонт та технічне обслуговування.

Загальна оцінка рівня конкурентно спроможності товару визначається за допомогою інтегрального показника К.

С – кількість показників технічного і економічного напряму, які характеризують даний товар.

Р – кількість показників параметрам яких відповідає даний товар.

Якщо К = 0,9-1, то високий рів

література

 1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

 2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.

 3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

 4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

 5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

 6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.

 7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

 8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

 9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.

 10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

 11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

 12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

ень конкурентно спроможності продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...