WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Характеристика маркетингової діяльності МП "Новинка" - Реферат

Характеристика маркетингової діяльності МП "Новинка" - Реферат

вигідніші системи постачання, формування в інтересах підприємства розгалуженої і ефективної мережі споживачів, в тому числі вивчення їх поведінки і згідно цього вибір найбільш оптимальних засобів стимулювання збуту. А також формування торгового асортименту, подавлення легальними методами діяльності конкурентів, створення доброзичливого образу підприємства і всієї його діяльності в очах громадськості.
Підводячи підсумки дослідницької роботи стосовно організації руху товарів по МП "Новинка" за 2000 - 2001 р.р. можна з упевненістю сказати , що товарорух на підприємстві здійснюється належним чином, дотримуючись раціональних принципів, таких як:
- вибір найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання;
- використання найбільш економічних видів транспорту;
- застосування ефективних форм товароруху.
Вивчення господарських зв'язків з постачальниками по МП "Новинка" включає організаційні, економічні, адміністративно правові, фінансові та інші відносини, що виникають між покупцями і постачальниками в процесі поставок товарів.
Таким чином система господарських зв'язків складається з наступних етапів:
- господарські договори і контракти;
- контроль за дотриманням договірних зобов'язань;
- застосування економічних санкцій;
- участь у роботі товарних бірж та оптових ярмарок;
- перевірку якості (експертизи) товарів, що надходять;
- встановлення оптимальних фінансових взаємовідносин;
- застосування адміністративно правових норм та інших взаємовідносин.
На мою думку, щодо вдосконалення системи господарських зв'язків з постачальниками потрібно, насамперед, провести ретельну роботу по вивченню цих підприємств, а також, в майбутньому працювати з найбільш надійними і перевіреними партнерами, але і глибоко вивчати комерційні пропозиції нових постачальників для поповнення асортименту товарів більш дешевими продуктами.
Важливу роль МП "Новинка" надає організації продажу товарів та засобам стимулювання збуту. Цьому етапу передує етап маркетингового дослідження цієї сфери діяльності підприємства, глибоке дослідження ринкових можливостей шляхом застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон'юктури торгівлі.
Методи стимулювання включають діяльність фірми по розповсюдженню відомостей про переваги свого товару і переконанню цільових споживачів купляти його. Найважливішим засобом для реалізації цих задач є реклама.
По оптовому продажу товарів на МП "Новинка" проходить виконання наступних операцій:
- встановлення господарських зв'язків з покупцями товарів;
- організація і технологія оптового продажу товарів;
- надання послуг роздрібній торгівлі;
- організація обліку і виконання договорів з покупцями;
- рекламно-інформаційна діяльність.
Щодо організації і стимулювання збуту на МП "Новинка" можна зробити висновок, що користуючись такими засобами стимулювання, як реклама на радіо і місцевому телебаченні підприємство не досягло високого ефекту, отже на мою думку потрібно сконцентрувати свою увагу на більш продуктивних джерелах реклами, а саме реклами в пресі та друку рекламних звернень, буклетів та прайс-листів, які необхідно частіше розповсюджувати в регіоні.
Аналітичні дослідження дипломної роботи по МП "Новинка" привели до наступних результатів:
- комерційні угоди з постачальниками уклалися досить ефективно, спостерігається розширення мережі постачальників та ріст суми укладених комерційних угод, включаючи те, що фактичне виконання угод в 2000 - 2001 р.р. переважно перевищує обсяги укладених угод.
- крім того спостерігається постачання товарів з різних видів джерел, а саме централізованих і децентралізованих. Кидається в очі вагома перевага централізованих джерел постачання.
- стосовно формування товарних ресурсів згідно товарного асортименту ми можемо сказати, що найбільшим попитом користуються вино-горілчані вироби, кондитерські, тютюнові вироби та консервовані продукти, по цим групам товарів і рівень реалізації досить великий.
Щодо ефективності організації товароруху можна сказати, що ефективність комерційних угод бажає більших результатів, ефективність рекламної діяльності досить висока, але ще потребує ретельного перегляду витрат на рекламу і часткового їх зменшення для досягнення більш високих результатів в майбутньому періоді.
Для покращення діяльності підприємства в майбутньому на МП "Новинка" на основі маркетингової діяльності створено стратегічний план на 2000 рік , де визначено розмір запланованого товарообороту і валового доходу. В наступному році планується збільшити товарооборот на 20%, а вадовий дохід на 18,6%, що дасть змогу досягти збільшення розміру прибутку. Для цього необхідно спрямувати маркетингову діяльність підприємства в таких основних напрямках як розширення цільового ринку, покращення позицій товару, збільшення асортименту, вдосконалення ціноутворення, розширення каналів розподілу, підвищення рівня обслуговування споживачів, а також належним чином організувати рекламну діяльність підприємства на майбутнє.
Таким чином при вдосконаленні маркетингової діяльності на підприємстві планується досягти вищого рівня ефективності показників комерційної діяльності, а отже і покращення його фінансового стану.
Отже, для підвищення ефективності маркетингової діяльності МП "Новинка" необхідно:
- проводити цілеспрямовану товарну політику, яка допоможе підприємству визначити конкурентоздатність його товарів на даному цільовому ринку, дозволить значних фінансових, підприємницьких та організаційних ризиків;
- підтримувати постійний контакт з споживачами, які дають підприємству виключно важливу інформацію про зміни в товарній, збутовій політиці та в комерційній діяльності підприємства відносно попередніх змін;
- керівництву підприємства уважно стежити за змінами в розвитку науки і техніки, які можуть призвести до зменшення попиту на його товари. Своєчасне встановлення господарських відносин з новими виробниками, врахування нових тенденцій і напрямків, що забезпечить підприємству нові можливості розширення його діяльності;
- розробити і використовувати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних. Вдосконалений аналіз маркетингової інформації дозволить управлінському персоналу підприємства значно підвищити ефективність маркетингових досліджень на ринку, аналізувати власні можливості, мати повну картину торговельно-технологічних процесів що відбуваються в реальний час та можливість ефективно розвиватися в даних умовах і надалі.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...