WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

 • (основна)сприяти в-ву того, що споживається, а не продажу того, що виробляється

 • обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. Результатів

Загальними цілями М. є:

1) досягнення максимально можливого високого споживання, що створює умо-ви для максимального зростання вир-ва, зайнятості, багатства;

2) досягнення максимальної споживчої задоволеності;

3) надання найширшого вибору, гранич-ної можливої різноманітності товарів;

4) максимальне підвищення якості життя (якість, кількість асортименту, доступ-ність і вартість товарів; якість фізичного сережовища; якість культурного життя);

5) взаємна вигода споживача і вироб-ка

 1. Стратегічні задачі маркетингу.

Відповідно до принципів маркетинг виконує ряд стратегічних, тактичних і оперативних завдань.

Найважливіші стратегічні задачі маркетингу:

 1. Визначення стратегії поведінки фірми на ринку

 2. Встановлення і освоєння цільових ринків

 3. Створення власних товарів

 4. Створення комунікаційних і збутових систем

 5. Розробка маркет. програм

 6. Формування побажань споживачів.

16. Стратегічні задачі маркетингу.

До стратегічних задач М. належать:

1) стратегії поведінки на ринку;

2) стратегії продукту.

Стратегічні задачі пов'язані в основному з організаційно-комерційною функцією розподілу, з формуванням та організацією каналів збуту. До них відносяться наступні задачі: прогнозування та планування перспективних потенційних каналів та шляхів збуту; обгрунтування та вибір прямого або непрямого типу збуту товарів, тобто без або з включенням проміжних ланок (суб"єктів) на шляху товару від виробника до споживача (пряма поставка самою фірмою-виробником; оптовій або роздрібній організації).

СЗ також мають місце при організації фізичного переміщення товару до споживача. До них відносяться задачі маркетинг-логістики, які пов"язані з вибором оптимальних каналів та шляхів збуту, розміщення складів (їх функції, кількість та ємкість), а також з розробкою М-х заходів з ефективного супроводження товарних потоків від виробника до споживача.

 1. Сутність та види основних функцій маркетингу.

1. Комплексне вивчення риинку і проблем, пов'язаних з маркетингом.

2. Узгодження параметрів товару з вимогами споживачів, планування товарного асортименту.

3. Планування збуту.

4. Фізичний розподіл товару (управління запасами, транспортування).

5. Забезпечення взаємозв'язку між складовими торгівельно-виробничої системи.

6. Реалізація договорів.

7. Сервіс і зворотній зв'язок зі споживачами (посттранс акція).

 1. Тактичні задачі маркетингу.

Основними тактичними задачами можна назвати такі:

 • виявлення існуючих і потенційних побажань та попиту на товари (послуги) і на цій підставі обгрунтування доцільності їх виробництва чи надання;

 • організація робіт для створення нової продукції, яка позитивно відрізняється своєю якістю, конкурентноспроможністю і зручністю для споживача від таєї, що вже є на ринку, модифікація продукції, її онвлення, узгодження її споживчих якостей з потребами ринку;

 • планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності фірми;

 • організація й удосконалення системи і методів розподілу і збуту продукції;

 • реалізація марк. політики просування

 • реалізація маркетингової політики цін;

 • здійснення заходів щодо системи маркетингової комунікації;

 • регулювання і спрямування всієї діяльності фірми, включаючи оперативне керівництво виробництвом, транспортуванням, упаковкою, реалізацією продукції, рекламою,сервісом, на досягнення поставленої мети;

 • аналіз маркетингової діяльності фірми.

18. Тактичні задачі маркетингу.

І.в області управління новими продуктами:

1) обгрунтування доцільності вир-ва тієї чи іншої продукції шляхом виявлення існуючого та потенційного попиту;

2) організація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт по створенню зразків і моделей продукції;

3) координація і планування виробничої, збутової і фінансової д-сті під-ва;

4) організація і вдосконалення системи і методів збуту продукції;

ІІ.в області управління товарами, які вже реалізуються на ринку:

1) річне планування;

2) реалізація політики цін;

3) модифікація продукту, його оновлення і комбінування;

4) аналіз і прогноз ситуації на ринках, можливості збуту;

5) реклама;

6) обслуговування споживачів.

 1. Основні напрямки класифікації маркетингу.

1.В залежності від орієнтації маркетингової діяльності, маркетинг поділяється на:

 • продуктовий

 • споживчий

 • змішаний

2.В залежності від сфери маркетингової діяльності:

 • маркет. споживчих товарів

 • промислових товарів

 • торговий

3.В залежності від періоду, на який розробляється маркет. політика підприємства:

 • стратегічний

 • тактичний

 • оперативний

4.В зал. від видів попиту:

 • конверсійний

 • стимулювальний

 • ремаркетинг

 • синхромаркетинг

 • розвивальний

 • демаркетинг

 • тактичний

 • з метою протидії

 • індивідуальний

5.В зал. від об'єктів уваги, кінцевих цілей і засобів їх досягнення:

 • виробничий

 • товарний

 • збутовий

 • ринковий( суто маркетинговий)

 • розвинутий

6.В зал від мети діяльності:

 • комерційний

 • некомерційний

7.В зал від міри координації маркет ф-цій:

 • інтегрований

 • неінтегрований

8.В зал. від видів прод-ї:

 • товарів

 • послуг

9.В зал від рівня діяль-сті:

 • макромаркетинг

 • мікромаркетинг

10.В зал. від міри диференціації марк. д-сті:

 • глобальний

диференційований

 1. Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її

маркетингової діяльності.

Фірма на власний розсуд може зберегти чи збільшити свою частку ринку. Частка ринку – показник доходу конкретної фірми стосовно загального доходу всіх фірм галузі від продажу.

Частка ринку – це узагальнюючий показник доступності марки. Розраховується:

ЧР=ІР*ВПР*СЧО,або

ЧР=ЕР*СЧО, де

ІР (інтенсивний розподіл), -хар-зує доступність товару як відношення к-ті магазинів, в яких представлена дана марка товару до заг. к-ті магазинів, де є подібні товари.

ВПР –відносне покриття ринку даною маркою; хар-ся як вінош-ня ЕР до ІР.

СЧО( середні частки в обігу) –показує, яку частку займає дана марка у обраних магазинах. Роз-ся як відношення обороту даної марки товару у обраних магазинах до загального обороту подібних товарів у обраних магазинах.

ЕР(ефективний р-л)– хар-зує доступність т-ру в магазинах з урах-ням розміру їх товарообігу. Розрах-ся як відн-ня заг. обсягу торговців певн. т-ру, які реалізують в тому числі дану марку до заг. обігу певного товару.

(див .матриця Бостон. консультативної групи)

20. Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її маретинго-вої діяльності.

Фірма, яка діє на ринку в умовах склад-ної, дуже мінливої ситуації, може розраховувати на успіх за умови постій-ного перегляду своїх цільових, стратегічних і тактичних настанов. При цьому діяльність її має спиратися на принципи (засади), серед яких найважливішими вважаються такі:

1. Перед тим як починати організацію вир-ва, слід спочатку визначити, який товар, з якими споживчими властивостя-ми, якої якості, за якою ціною, в яких кількостях та в яких місцях бажає придбати потенційний покупець.

2. Маркетинг покликаний сприяти покращанню якості життя людини.

3. Орієнтиром функціонув-ня фірми має стати не епізодична вигода, результат, а цілі довгострокового порядку, що дає можливість фірмі посісти чільне місце на ринку, а отже, вдало працювати на свій імідж.

4. Фірма повинна не тільки пристосову-ватися до вимог ринку, запитів покупця, а й активно впливати на них, що є дуже суттєвим при створенні і просуванні товару ринкової новизни.

20. Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її маретингової діяльності.

Фірма, яка діє на ринку в умовах склад-ної, дуже мінливої ситуації, може розраховувати на успіх за умови постій-ного перегляду своїх цільових, стратегічних і тактичних настанов.

Існує 4 типи ринків щодо к-сті продавців і особливістю їх поведінки:

1) ринок чистої конкуренції – на ньому діє багато фірм, які виробляють стандартний продукт; ринкова частка фірми – мала. Ціни стабільні. Роль М-х досліджень, розробки товару, політики цін, реклами, стимулювання збуту мінімальна.


 
 

Цікаве

Загрузка...