WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

1) який з її підрозділів грає ведучу роль в порівнянні з конкурентами;

2) яка динаміка її ринків: вони розвиваються, стабілізуються або скорочуються.

В основі матриці лежить припущення, що чим більше доля підрозділу на ринку, тим нижче відносні витрати та вище прибуток в результаті економії від масштабів вир-ва, накопичення досвіду та покращення позиції при укладанні угоди.

Матриця виділяє 4 типи підрозділів:

1) "зірки";

2) "дойні корови";

3) "знаки питання";

4) "собаки".

Аналіз проводиться на основі порівнян-ня експертних оцінок для будь-якої то-варної групи або окремого товару з да-ними про зміну попиту та ринкової частки підприємства виробника.

42. Різновиди товарів за матрицею Бостонської консультативної групи.

всі товари фірми (згідно матриці Бостон. консалтинг. групи диференціюються на 4 групи:

 • "важкі діти" – проблематичний товар. Невелика частка ринку, сильна конкуренція, велика потреба у фінансуванні

 • "зірки"- товари-лідери на ринку, прибуток від яких швидко зростає. Самофінансуються.

 • "дійні корови" - товар у стадії зрілості. Не потребує інвестицій, приносить великий прибуток.

 • "собаки".- нежиттєздатні товари, які не приносять прибутку. Мала частка ринку.

43. Різновиди маркетингових стратегій за матрицею Бостонської консультативної групи.

В залежності від товарної групи ("собаки", "?", "зірки", "корови") розрізняють такі види маркетингових стратегій:

 1. " Важке дитя" – стратегія підсилювання. Інтенсифікація маркетингових зусиль на просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення харак-к, зниж-ня цін або вихід з ринку.

 2. "Зірка" – Стратегія втримування. Активізація реклами, зниження цін, широке розповсюдження, модифікування.

 3. "Дійна корова" – Старатегія підтримування. Реклама-нагадування, цінові знижки, підтримування каналів розподілу, стимулювання збуту

 4. "Собака" – Стратегія скорочування (елімінування). Мінімізація витрат.

44."Зірки" в матриці Бостонської консультативної групи: сутність та відповідні маркетингові стратегії.

 • "зірки"- товари-лідери на ринку, прибуток від яких швидко зростає. Самофінансуються.

"Зірка" – Стратегія втримування. Активізація реклами, зниження цін, широке розповсюдження, модифікування.

"Зірки" – це товари, попит на які зростає інтенсивно, а ринкова частка може збільшуватися.

Для цієї товарної групи застосовується маркетингова стратегія використання прибутку для допомоги самостійним господарчим підрозділам, що збільшуються; підтримання існуючого становища.

45."Дойні корови" в матриці Бостонської консультативної групи: сутність та відповідні маркетингові стратегії.

 • "дійні корови" - товар у стадії зрілості. Не потребує інвестицій, приносить великий прибуток.

"Дійна корова" – Старатегія підтримування. Реклама-нагадування, цінові знижки, підтримування каналів розподілу, стимулювання збуту

" Дойні корови " - це товари, які визначають ринкову частку виробника, попит на них сталий і мало змінюється.

Для цієї товарної групи застосовується маркетингова стратегія інтенсифікації маркетингових зусиль для підтримання або збільшення частки на ринку

46."Знаки питання" в матриці Бостонської консультативної групи: сутність та відповідні маркетингові стратегії.

 • "Знаки питання" або"важкі діти" – проблематичний товар. Невелика частка ринку, сильна конкуренція, велика потреба у фінансуванні

" Важке дитя" – стратегія підсилювання. Інтенсифікація маркетингових зусиль на просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення харак-к, зниж-ня цін або вихід з ринку.

Знаки питання" – це товари, попит на які зростає з невеликою ринковою часткою.

Для цієї товарної групи застосовується маркетингова стратегія інтенсифікації маркетингових зусиль або вихід з ринку

47."Важкі діти" в матриці Бостонської консультативної групи: сутність та відповідні маркетингові стратегії.

 • " Важкі діти" або "Знаки питання" проблематичний товар. Невелика частка ринку, сильна конкуренція, велика потреба у фінансуванні

" Важке дитя" – стратегія підсилювання. Інтенсифікація маркетингових зусиль на просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення харак-к, зниж-ня цін або вихід з ринку.

" Важкі діти " – це товари, попит на які зростає з невеликою ринковою часткою.

Для цієї товарної групи застосовується маркетингова стратегія інтенсифікації маркетингових зусиль або вихід з ринку

48."Собаки" в матриці Бостонської консультативної групи: сутність та відповідні маркетингові стратегії.

 • "собаки".- нежиттєздатні товари, які не приносять прибутку. Мала частка ринку.

"Собака" – Стратегія скорочування (елімінування). Мінімізація витрат.

"Собаки" – це товари, попит на які зменшується, а ринкова частка – незначна.

Для цієї товарної групи застосовується маркетингова стратегія зменьшення зусиль або продаж.

53.Переваги та недоліки матриці Бостонської консультативної групи.

Переваги:

метод простий у використанні, оснований на доступній інформації,не потребує значних витрат, отримані результати досить зрозумілі для інтерпретації та рпийняття рішень. Розподіл товарних груп на 4 типи та його аналіз дає можливість кількісно і якісно оцінити рішення про звільення від неперспективних товарів та концентрацію зусиль на таких.

Матриця "Зростання-частка" (матриця Бостон. консульт. групи) дозволяє ідентифікувати місце фірми на ринку, його частку щодо основних конкурентів і темпів зростання галузі.

Недоліки:

Метод матриці Бостон. консульт. групи має певні обмеження . Не завжди просто визначити кількісно долю товару на ринку і темпи росту ринку. Крім того зазначений метод спрямований на класифікацію поточних напрямків діяльності , але мало допомагає в плануванні майбутньої роботи.

54(див 40.). Графік життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товару хар-ся коливаннями об'єму продаж та прибутку від його реалізації.

Коливання об'єму продажу більшості товарів під час перебування на ринку можна представити у вигляді кривої:

(нарис. графік)

На графіку видно 4 стадії життєвого циклу товару:

 1. Впровадження – це період появи товару на ринку і постійного збільшення об'єму продажу. Фірма в цей час практично не отримує прибутку від збуту цього товару внаслідок великих витрат, пов'язаних із упровадженням товару на ринок.

 2. Зростання – це період швидкого визнання товару на ринку і помітного збільшення прибутку від його реалізації.

 3. Зрілість – це період поступового зменшення темпів росту об'єму продажу, так як товар уже отримав визнання більшості покупців.В цей час прибуток досягає максимального значення і починає знижуватись через збільшення витрат на маркетинг з метою укріплення конкурентоспроможності товару.

 4. Спад – це періоз різкого зниження об'єму продажу і прибутку.

55.Дайте визначення термінів "життєвий цикл товару", "концепція життєвого циклу товару", "етап життєвого циклу товару".

 1. Життєвий цикл товару – концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту продукту і прибутку від його реалізації, пропонує заходи щодо стратегії і тактики мар-гу з моменту надходження товару на ринок і до його зняття з ринку.

"Концеп. жит. ц-лу тов-у" – концепція, за доп. якої відображається процес розробки товару, збуту його, одержання прибутку, поведінки конкурентів, розвитку стратегії М-гу фірми від моменту зародження ідеї про створення товару до зняття його з ринку.

56.Конкурентоспроможність продукції.

Успіх товару на ринку визначається його конкурентоспроможністю.

Конкур-сть т-ру – це його здатність бути вибраним конкретним споживачем з інших груп аналогічних товарів, які пропонуються ринку конкурентами.

Конкур-сть прод-ї визнач-ся шляхом її порівняння з аналогічною продукцією, яка користується попитом на конкрет. ринку і відмінна від аналогів по ступеню задоволення визначених потреб покупців і їх індивід. вимог до продукту по таких показниках, як ціна продажу товару і вартість споживання товару (витрати на експлуатацію або комерційне використання товару, технічне обслуговування і ремонт). Всукупності ці витрати складають ціну реалізації, яка саме при визначенні конкур-сті товару і визначає вибір покупцем конкрет. прод-ї із групи аналогічних виробів, які пропонуються на ринку, тобто споживач завжди намагається отримати макс. споживчий ефект із розрах-ку на 1-цю його витрат, тому умовою конкур-сті товару (К) є максимізація питомого споживчого ефекту:


 
 

Цікаве

Загрузка...