WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингове обґрунтування туристично-оздоровчих послуг в прикарпатському регіоні - Реферат

Маркетингове обґрунтування туристично-оздоровчих послуг в прикарпатському регіоні - Реферат

Реферат на тему:

Маркетингове обґрунтування туристично-оздоровчих послуг в прикарпатському регіоні

Туризмові належить одне з провідних місць у використанні природних ресурсів. Його подальший розвиток можливий при поєднанні з ефективною роботою, фізичною активністю туристично-оздоровчого спрямування.Великого значення набуває вирішення проблем оптимізації формування оздоровчих, спортивних і туристичних установ з урахуванням комплексного підходу до використання природного потенціалу і рекреаційних територій. Вони забезпечують задоволення потреб людей у відпочинку, відновленні здоров"я і формують естетичну культуру. Туризм, як одна із перспективних галузей економіки Прикарпатського регіону, розвивається і йде в крок із зростаючими потребами ринку. На Прикарпатті є можливість займатися різними рекреаційними літніми і зимовими видами спорту чи просто оздоровлюватися завдяки специфічним кліматичним факторам (насиченість повітря негативними аероіонами, фітонцидами тощо). В арсеналі туристично-оздоровчих послуг є: різні пішохідні, кінні (міста-Делятин і Яремче,села-Бувнище та Гута),велосипедні маршрути(село Микуличин-гора Говерла),водні маршрути(село Кутище-селоНезвисько), автомобільні маршрути(місто- Івано-Франківськ-Верховина).Використовуючи специфіку гірського клімату на Прикарпатті сьогодні створюється велика кількість туристичних комплексів,фірм,які за допомогою маркетингових розробок, отримують вагому економічну вигоду.

Перехід до ринкової економіки породив масу проблем для туристичних фірм, вирішення яких можливе лише за допомогою інструментарію.

Маркетинг туризму по кінцевому продукту (туристичній послузі) відноситься до категорії споживчого маркетингу, тому що обмін здійснюється між кінцевими споживачами і фірмами.

Маркетингова фірма служить базою для планування всіх аспектів її діяльності і передбачає два напрямки активності(мал.1):

  • стратегічний маркетинг;

  • операційний маркетинг;

Стратегічний маркетинг

(процес аналізу)

Операційний маркетинг

(активний процес дій)

Аналіз потреб споживачів

Вибір цільового сегмента

Сегментація ринку:макро-і мікросегментація.

План маркетингу(мета, позиціонування, тактика)

Аналіз привабливості потенціал циклу-життєвий цикл.

Комплекс маркетингу (товар,збут,ціна,комунікації)

Аналіз конкурентноздатності; стійка конкурентна перевага

Бюджет маркетингу

Вибір стратегій розвитку

Реалізація плану і контроль

Туриститне підприємство часто трактують, як підприємство,яке виробляє туристичні товари,або надає послуги туристам.[5]Всю діяльністьтуристичних фірм в загальному вигляді можна звести до виконання трьох основних функцій:організаційної(формування комплексних маршрутів для туристичних груп та туристів-індивідуалів на основі договорів з підприємствами туристичної індустрії),посередницької(комплектування і продаж послуг та товарів туристичного призначення за дорученням підприємств-постачальників туристичних послуг),торгівельно-банківської(операції з обміну валют, страхування життя та майна туристів).

Основною метою туристичних фірм є задоволення потреб споживачів в туристичних послугах .В зв"язку з цим, основним видом діяльності туристичних підприємств, є комплектування та реалізація туристичного продукту-комплексу туристичних послуг,що задовільняють потреби туриста під час його подорожі.За змістом та характером своєї основної діяльності туристичні підприємства є свого роду посередниками між споживачем (туристом) та виробником окремих туристичних послуг(засобами розміщення туристів,транспортними організаціями,підприємствами харчування,спортивно-оздоровчими послугами).

В перспективній схемі в рамках загальної гіпотези туризму на території виділяються певні етапи. В першу чергу визначаються конкретні точки розміщення і типи пропонованих об'єктів та трас туристичних маршрутів. Ці маршрути і схеми враховують зацікавленість внутрішнього, іноземного, молодіжного та шкільного туризму, обслуговування місцевих та приїзджих контингентів населення, а також інших видів і форм активного відпочинку населення країни і даної території. Види і форми туризму класифікуються:

1) по перевазі функціонального напрямку (оздоровчий, пізнавальний, спортивний); 2) основному заняттю ( похід, катання на лижах, екскурсії, купання і т.д.;3) ступіню організації ( плановий, самодіяльний, неорганізований); 4) за сезонністю ( літній, зимовий, міжсезонний);5) за складом туристів ( молодіжний, відпочинок дітей, шкільний, сімейний, туризм сільського населення);6) за тривалістю подорожей (в вихідні, святкові дні, період відпустки); 7) за кількістю фізичних навантажень(активний, пасивний); 8) поділ туристичних послуг на маршрутні та стаціонарні.[4]

Туристичний маркетинг це-система управління та організація діяльності великих туристичних організацій (асоціацій, концернів, фірм, банків) з розробки нових, більш ефективних видів туристсько-екскурсійних послуг, іхнього виробництва і збуту.Головна мета маркетингу туризму одержання прибутку на основі підвищення якості туристичного продукту з урахуванням процесів, що відбуваються на світовому ринку.Його основні функції полягають в цілеспрямованому впливі на формування споживчого попиту, монопольних і комерційних цін, сегментації ринку, рекламі та розширенні асортименту туристично-екскурсійних, спортивно-оздоровчих послуг.Основні дослідницькі завдання в туристичній індустрії включають в себе: аналіз чинників динаміки туристичного ринку, споживчих якостей і технології виробництва туристично-оздоровчих та спортивних послуг, вивчення потреб і попиту, поведінки споживачів на туристичному ринку, пошук нових ідей і технологічних нововведень, аналіз кон"юктури ринку, вивчення можливих конкурентів.

Одна з найбільш динамічно розвинутих сфер людської діяльності є розвиток оздоровчо-рекреаційно-туристичної індустрії .Кожне покоління заставляє менеджерів з маркетингу переглядати існуючі підходи і методики і ставити перед собою нові цілі.Швидкі зміни, які відбуваються в світі, можуть зробити стратегію, яка ще вчора мала успіх, безнадійно застарілою. Зі всіх задач , які стоять перед сучасною оздоровчо-туристичною індустрією, дві слід підкреслити особливо: посилююча конкуранція та потреба посиленої соціальної відповідальності.[4]

Туристично-оздоровчий та спортивний маркетинг переслідує три мети: 1)зберігання і захист традиційного ринку( клієнтури ),2)ведення, розвиток і збільшення нового ринку,3)зменшення (розширення) сезонності. Маркетинговий комплекс в туристичному бізнесі повинен бути детально зпланований і включати в себе: сукупність маркетингових засобів, що підлягають контролю в своїй діяльності різноманітні новинки для покращення обслуговування, комфорту та швидкості доставки туристів. Але на даний час не кожна туристична фірма дозволить собі таку розкіш. Тому вони намагаються залучити кошти зарубіжних і вітчизняних інвесторів, розробляючи різні інвестиційні проекти та програми. , які компанія використовує з метою одерження бажаної реакцій цільового ринку.В маркетинговий комплекс входить усе те , що туристично-оздоровчі заклади можуть використовувати для впливу на попит щодо своїх послуг.Ці численні можливості розрізняють як: послугу, (комбінація послуг і обслуговування що компанії пропонують туристам), цінову політику ,(кількість грошей що сплатили туристи за туристичну путівку), комунікативну політику (уміння спілкуватися з клієнтами), метод розповсюдження,(уміння зробити послугу доступну всім туристам), метод просування,(поширення інформації про переваги туристичної послуги)[1].

Пропозиція послуг,повязаних з фізичною активністю та туризмом,включає в себе розробку,розвиток і впровадження спортивно-оздоровчих програм. В одних випадках туристична компанія,пропонуюча ці послуги,може вибрати вид фізичної активності або тип пропонуючих програм,місце і час їх проведення.В других випадках туристи диктують, якими видами послуг вони будуть користуватися, термін відпочинку.Види фізичної активності,спортивно-оздоровчих програм в цілому залежать від типу туристичного комплексу, від місця його розташування та матеріально- технічної бази .[2]

В Прикарпатському регіоні є потреба розвитку різних типів туристично-оздоровчих закладів: шкільних (оздоровчі,по видам спорту,по інтересам),студентських (оздоровчі,по видам спорту), курортних(оздоровчі,для всіх верств населення), спортивних (по віковій категорії,по видам спорту), баз відпочинку(для всіх категорій населення).

За послідній час характер і спрямованість всіх туристично-оздоровчих та спортивних закладів,клубів що змінився.Велику популярність набувають туристичні, та спортивні заклади де працюють персональні інструктори по рекреаційним видам спорту, з групами здоров"я різних вікових категоріях та людьми, які мають проблеми опорно-рухового апарату тощо.

Аналіз туристичного ринку повинен включати також знання основних конкурентів,положення і місце їх на ринку,кон"юктуру цін на сьогоднішній день і перспективу.Вивчаючи маркетингові функції, які на даний час функціонують на Прикарпатті, можна побачити, що вони включають в себе :товар або послугу, розприділення, вибір місця проведення занять, розклад занять, вибір спортивно-оздоровчих програм,призначення ціни за товар або за пропоновану послугу і рекламу.Всі вище вказані функції маркетингу діють одночасно. Якщо задати питання: в чому заключається маркетингова стратегія туристичного комплексу? То відповідь досить проста.Періодично менеджери повинні задавати собі такі питання: 1) в якому становищі находиться туристично-оздоровчий комплекс на даний час? 2) в якому напрямку доцільно рухатися дальше? 3) як досягнути запланованого успіху?[4]

Маркетинговий план повинен обов"язково, дати відповідь на ці важливі питання.

Висновок. Туристично-оздоровчі та спортивні послуги на Прикарпатті вимагають ретельного вивчення,наукового обгрунтування, несуть у собі великий потенціал для економічного та соціального розвитку усього регіону.

Література:

  1. Армстронг Г.Котлер Ф. Маркетинг.―Москва. Санкт-Петербург. Київ: Діалектика, 2001.― 608с.

  2. Гуськов С.І.Спортивный маркетинг.―Киев: Олимпийская литература, 996.―296с.

  3. Квартальнов В.А. Туризм.―Москва: Финансы и статистика, 2000.―320с.

  4. КотлерФ. БоуенД. МейкензД.Маркетинг. Гостеприимство.Туризм.- Москва:ЮНИТИ, 1998.― 787с.

  5. Федорченко В.К. Мініч І.М.Туристичний словник:навчальний посібник―Київ: Дніпро, 2000.―160с.

  6. Яновская Н. Туризм:организация и учет.―Харьков: Фактор, 2000.―236с.


 
 

Цікаве

Загрузка...