WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції - Реферат

Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції - Реферат

Задача ж стимулювання збуту (СЗ) - спонукання покупця до подальших покупок даного товару, до придбання великих партій, регулярних комерційних зв'язків. Діяльність по організації стимулювання збуту особливо важлива, коли на ринку є багато конкуруючих між собою товарів, мало відмінних по своїх споживацьких властивостях, а СЗ обіцяє покупцю відчутну вигоду за рахунок пропонованих знижок за умови покупки великих партій товару, регулярності покупок певного числа виробів. При стимулюванні збуту часто використовуються після продажні, супутні "подарунки", безкоштовне розповсюдження зразків товару, безкоштовна передача товару в тимчасове користування "на пробу" за реалізацію крупних партій товару, прийом потриманого виробу як першого внеску за нову річ. Велике значення має організація презентацій, прес-конференцій і інших організаційних заходів по введенню нового товару на ринок і забезпеченню його конкурентоспроможності.

Економічні умови споживання

Економічні умови споживання. По економічних умовах споживання конкурентоспроможність те вару включає велике число показників, до основних і; яких слідує віднести:

 1. Енергоємність і економічність в споживанні сировини на одиницю продукції, що випускається, або зробленої роботи;

 2. Вартість сировини і експлуатаційних матеріалів;

 3. Рівень безвідходної використовуваних технологій;

 4. Надійність, періодичність і вартість ремонтів, вартість запасних частин;

 5. Чисельність обслуговуючого персоналу і його кваліфікація.

Шляхом сукупного підрахунку витрат на оплату енергії і сировини, оцінки вартості обслуговування і ремонтів, розрахунку витрат на оплату обслуговуючого персоналу і іншої статі витрат визначаються сукупні витрати споживання товару.

В результаті дії всієї сукупності приведених вище показників складається повна ціна споживання товару, вирішальним чином впливаючи на його конкурентоспроможність. Повна ціна споживання складається з ціни, сплаченої споживачем при придбанні товару, і витрат споживання. При цьому враховуються виплачувані покупцем митні збори, податки і збори, а також виплати по отриманих кредитах.

Загальна емпірична формула конкурентоспроможності товару має вигляд: конкурентоспроможність = якість + ціна + обслуговування

Конкурентоспроможність товару — поняття відносне, її можна прогнозувати в процесі розробки зразків, проте реальна конкурентоспроможність оцінюється тільки на ринку при зіставленні як з характеристиками, так і з умовами продажу і сервісу аналогічних товарів-конкурентів. При оцінці конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що експортуються, необхідно враховувати наявність таких чинників, як недостатність технічної і економічної інформації, оскільки виробниками в основному використовуються проспекти і каталоги конкурентів; тривалість термінів і часті збої при виконанні замовлень; відсутність достатньо розвинутих і наближених до іноземних споживачів мереж збуту товару; відсутність об'єктивної оцінки рівня витрат споживання в конкурентів і т.д. Вплив цих чинників повинен бути по можливості зведений до мінімуму.

В цих умовах для виробника рентабельність - основна умова комерційного успіху. Для забезпечення переваг товару, що поставляється, виробник вимушений, як правило, витрачати додаткові засоби, що виділяються їм з прибутку. Тому умови конкурентоспроможності його товару - відношення загальної виручки від реалізації до загальних витрат на виготовлення, доставку товару і його сервісне обслуговування. Підхід до оцінки товару з позиції виробника – це перш за все стратегія продажів, безумовна рентабельності. Якість товару - це ступінь досягнення встановленого технічного рівня при виробництві кожної одиниці товарної продукції. Воно визначається або органолептичним методом (за допомогою органів чуття), або лабораторними дослідженнями з використанням приладів, апаратів, реактивів і інших технічних засобів.

3.Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару

Протягом багатьох десятків років в нашій країні, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а - з точністю навпаки - виробництво і адміністративно-командний механізм розподілу регулювали споживання, формували потреби і смаки покупців. В цих умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не вставала. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася.

Вище наголошувалося, що в конкурентній політиці щодо товару береться до уваги здатність товару задовольняти сукупні потреби покупця краще, ніж товари-конкуренти. Створення такої споживацької цінності товару є самою найважливішою умовою виживання на ринку. Так, прекрасний дизайн легкового автомобіля при поганому технічному обслуговуванні не врятує нову марку автомобіля від провалу на ринку.

Розповсюдження конкуренції підштовхує виробників до посиленого пошуку нових конкурентноздатних товарів і нових ринків їх збуту. Ключовим моментом в завоюванні позицій на ринку є своєчасне оновлення вироблюваних товарів, підготовка і організація виробництва нових видів продукції. Проте створення нового товару - процес надзвичайно складний, оскільки йдеться насамперед про створення такої товарної маси, яка повністю відповідає вимогам ринку.

В основі концепції створення нового товару сьогодні лежить не стільки дотримання традиційних прагнень до досягнення нових технічних і техніко-економічних параметрів, скільки прагнення створити "товар ринкової новизни" з високим рівнем конкурентоспроможності щодо інших аналогічних товарів. При виробленні ринкової стратегії дуже важливо навчитися своєчасно вилучати економічно неефективний товар з виробничої програми промислової фірми.

При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару нерідко буває дуже своєчасним розв'язання не про запуск нового, не про зняття з виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. Рішення про модифікацію товару ухвалюється з метою задоволення особливих вимог покупців для отримання більшого прибутку. Безперечним є і розвиток такого напряму підвищення конкурентоспроможності товару, як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних із збутом і використовуванням машин і устаткування, тобто сервісне обслуговування. При вмілій організації сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару.

Все зростаюче значення набуває проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. Нові ринки збуту вирішальним чином можуть змінити конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності. Збільшення об'єму продажу на нових ринках дозволить понизити витрати виробництва. У зв'язку з цим дуже важливо для подальшого розвитку конкурентоспроможності товару спробувати вийти з ним на новий ринок збуту, оскільки на внутрішньому його конкурентоспроможність різко впала. Але при цьому треба точно знати ступінь забезпеченості нових ринків висококваліфікованими працівниками ремонтних і обслуговуючих організацій, оскільки інакше покупці можуть зажадати підвищення надійності і спрощення конструкції реалізованої продукції..

ВИСНОВОК

Ринок товарів і послуг робить могутній вплив на економіку як окремо взятої країни, так і на світову економіку в цілому, і фігуруючі на ньому фірми-виробники – як складова ринку, незмінно будуть залишатися в центрі уваги економістів. Вироблювані ними товари (або послуги) також мають важливе значення для формування явних і прихованих течій і тенденцій ринку, а надання кінцевому користувачу достовірної інформації про них – застава чесної конкурентної боротьби фірм, і, як наслідок, виживання найсильніших з них, вододіючих кращою стратегією і тактикою, поставляючи кращі товари по параметрах якість/ціна/сервіс.

Розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності присвячено достатньо велику кількість досліджень і літературних публікацій, які ми в міру сил і доступності матеріалу, проаналізували і систематизували в даній роботі.

В своїй роботі ми досягли поставлених цілей, а саме: розглянули суть конкурентоспроможності товарів, процес і критерії її оцінки, значущість обліку якостей товару щодо аналогів в умовах ринкових відносин, а також уявили аналіз можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності конкретного товару. Безумовно, наш аналіз неповний з огляду на ряд обставин. Проте будь-який аналіз можна піддати критиці, і будь-який факт потрактувати багатьма способами, і кожного разу приходити до нових висновків або помилкових теорій. Ми не стали розглядати всі існуючі теорії, а обмежилися класичними, що встояли, що пройшли перевірку часом і практикою. Так само, не будучи в змозі проаналізувати весь спектр виставлених на ринкові торги благ цивілізації, ми зробили спробу розібратися чинниках конкурентоспроможності товарів, т.ін. в ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником успіху.

В даній роботі ми розглянули методи аналізу, управління конкурентоспроможністю товару і виконали задачі, які перед собою ставили, а тому рахуємо нашу роботу достатньо кваліфікованої і успішній.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. www.referatfolder.org.ua

 2. Баранчєєв В. Стріжов С. Аналіз і оцінка маркетингового потенціалу підприємств //Маркетинг, 5, 2000, З. 41-50.

 3. Бухалков М. И. Внутрішньофірмове планування: Підручник. – М.: ІНФРА-М, 2000.

 4. Віханській О. С. Стратегічне управління: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. – М.: Гардаріки, 2002.

 5. Все про маркетинг: Збірка матеріалів для керівників підприємств, економічних і комерційних служб. – М.: "Азимут-центр", 2002.

 6. Комерційне товарознавство і експертиза: Уч. допомога для Вузів / Г. А. Васильев, Л. И. Ібрагимов, Н. Г. Нагапетьянц і др.; Під ред. Г. А. Васильева і Н. А. Нагапетьянца. – М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 2001.

 7. Миколаєва М. А. Товарознавство споживацьких товарів. Теоретичні основи. Підручник для Вузів. – М.: Норма, 2000.

 8. Портер М. Міжнародна конкуренція. – М.: МО, 2000


 
 

Цікаве

Загрузка...