WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції - Реферат

Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції - Реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

План

Вступ...............................................................................................3

1.Конкурентоспроможність товару.........................................................4

2.Складові умови конкурентоспроможності товару (продукції)...........................5

3.Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару ...............................9

Висновки.............................................................................11

1.Конкурентоспроможність товару(продукції). 4

Конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку. Крім того, конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку (або його певного сегмента) і щодо властивостей іншого товару. Система стандартизації товарів 4

Конкурентоспроможність товарів 4

Комерційні умови 6

Умови поставок і платежів 6

Економічні умови споживання 7

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.

В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.

1.Конкурентоспроможність товару(продукції).

Товар - головний об'єкт на ринку. Він має вартість і споживну вартість (або цінність), володіє певною якістю, технічним рівнем і надійністю, що задається споживачами корисністю, показниками ефективності у виробництві і споживанні, іншими вельми важливими характеристиками.

Дієвість чинників, визначальних позиції виробника, перевіряються в процесі конкурентного суперництва товарів в умовах розвинутого ринкового механізму, що дозволяє виявити відмінності даного товару від товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби, так і по витратах на її задоволення. Для цього товар повинен володіти певною конкурентоспроможністю.

Крім вимог до товару, що висуваються споживачами, існують і вимоги, загальні для всіх товарів, обов'язкові до виконання. Це нормативні параметри, які встановлюються: діючими міжнародними і регіональними стандартами; національними зарубіжними і вітчизняними стандартами, нормативними актами, технічними регламентами країни-експортера і країни-імпортера, що встановлюють вимоги до продукції, що ввозиться в країну; стандартами підприэмств-виробників даної продукції; патентною документацією. Наприклад, електричні прилади повинні працювати при напрузі, яка подається в мережу, і відповідати вимогам пожежної безпеки і вибухобезпечності, а їх конструкція визначається умовами процесу, що проводиться. Якщо хоча б одна з вимог не буде виконана, то товар не може бути виведений на ринок.

К

Конкурентоспроможність товарів

онкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку. Крім того, конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку (або його певного сегмента) і щодо властивостей іншого товару. Система стандартизації товарів

Показники якості

Цінові показники

Ринкові показники

1. Функціональні

2. Надійність

3. Ергономічність

4. Естетичні

5. Гігієнічні

1. Витрати на придбання товару:

  1. Ціна товару

  2. Витрати на транспортування

  3. Витрати на передпродажне обслуговування

2. Витрати наексплуатацію

2.1. Витрати на зап.частини

2.2. Витрати на ремонт

2.3. Витрати на після продажне обслуговування

1. Рівень потреби у товарі

2. Ступінь ринкової новизни

3. Імідж фірми

Основні вимоги споживачів до технічних показників знаходять віддзеркалення в національних і міжнародних стандартах. Під стандартизацією розуміють розробку і встановлення технічних показників (норм) для прийнятої до випуску продукції, способів її маркувння, упаковки, транспортування і зберігань. Документ, яким визначається (нормується) стандартизований предмет, називається стандартом. Він є не тільки технічним, але і державним документом. Стандарти включають повну характеристику товару і містять технічні умови на його виготовлення, правила приймання, сортування, упаковки, маркування, транспортування і зберігання. При оцінці якості товару перш за все визначається його відповідність стандартам. Відповідність стандартам - споживацький параметр, що регламентується, порушення якого зводить конкурентоспроможність товару до нуля.

Якість товару - це ступінь досягнення встановленого технічного рівня при виробництві кожної одиниці товарної продукції. Воно визначається або органолептичним методом (за допомогою органів чуття), або лабораторними дослідженнями з використанням приладів, апаратів, реактивів і інших технічних засобів.

Технічна конкурентоспроможність товарів - показник дуже гнучкий і динамічний. Він перманентно міняється відповідно до темпів науково-технічного прогресу, що відбувається як усередині країни, так і в світових виробників, що ведуть, тій або іншої продукції.

В кожній країні існує своя система стандартизації товарів, відповідна ступеню розвитку національної економіки, науки, техніки і технологій.

Міжнародні стандарти усувають обмеженість, різнорідність, суперечність національних норм і правил різних країн. В цих цілях функціонує спеціально створена Міжнародна організація стандартизації (ISO – International Organisation for Standardisation).

2.Складові умови конкурентоспроможності

Розрахунок конкурентоспроможності - це порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку його якісних і економічних властивостей щодо виявлених вимог ринку або іншого товару. В теорії використовують до 400 показників, в реальності дещо у зв'язку з проблемами до доступу інформації. Звичайно до 20 штук. Узагальнений критерій конкурентоспроможності - це коефіцієнт "відношення суми корисного ефекту до повних витрат на придбання і використовування товару".

Комерційні умови

До основних показників, визначальних комерційні умови конкурентоспроможності товарів, відносяться:

 1. Цінові показники;

 2. Показники, що характеризують умови поставок і платежів за товари, що поставляються;

 3. Показники, що характеризують особливості діючої на ринку виробників і споживачів податкової і митної системи;

 4. Показники, що відображають ступінь відповідальності продавців за виконання зобов'язань і гарантій.

Рівень ціни виробництва безпосереднім чином визначає цінову конкурентоспроможність товару. Зрозуміло, що чим нижче цей рівень, тим за інших рівних умов вище конкурентоспроможність вироблюваної продукції на ринку і, значить, переважно позиції її виробника в суперництві з іншими виробниками аналогічної продукції. І навпаки, більш високий рівень ціни знижує цінову конкурентоспроможність товарів, зводячи її нерідко до нуля. З урахуванням даних умов і формується цінова політика в боротьбі за підвищення конкурентоспроможності вироблюваних товарів.

Така ж картина є видимим і з виконанням умов поставок і платежів. Чим ці умови більш гнучкі, чим більш вони відповідають інтересам покупців, тим переважно товар в конкурентному суперництві з іншими аналогічними товарами на ринку.

Умови поставок і платежів

Організаційні умови придбання і використовування товару споживачами забезпечують реальне виконання комерційних показників його конкурентоспроможності. До них відносяться:

 1. Забезпечення максимально можливого наближення продавців товару до покупців, що впливає на зниження витрат обертання і, значить, на рівень його ціни;

 2. Доставка товару до місць споживання не тільки крупним оптом-транзитом, але і дрібними партіями через складські підприємства. В основі економічної доставки товарів лежить уміння грамотно користуватися транспортними статутами, кодексами, правилами перевезень, транспортними тарифами і іншими основоположними документами в цій області;

 3. Розширення після продажного сервісу, що надається споживачам з гарантійним і післягарантійним обслуговуванням.

В даний час покупець пред'являє продавцю товару обов'язкову вимогу: сервіс повинен забезпечити працездатність товару протягом всього терміну служби. Сервіс підрозділяється на передпродажний і після продажний, а останній - на гарантійний і післягарантійний. Передпродажний сервіс полягає в усуненні неполадок, викликаних транспортуванням продукції, в приведенні її в робочий стан, опробуванні, демонстрації покупцю виробу в роботі і т.д. Задача післягарантійного ремонту - скоротити простої устаткування, збільшити міжремонтні терміни, підвищити безпеку експлуатації і кінець кінцем завоювати стійке положення на ринку, добитися конкурентоспроможності вироблюваної продукції.

Формування попиту і стимулювання збуту - ФПІСЗ як ключовий напрям в конкурентній боротьбі за міцне місце на ринку збуту товару. Формування попиту (ФП) полягає в тому, щоб повідомити потенційного покупця про існування товару, інформувати його про потреби, які задовольняються цим товаром, максимально знизити недовір'я до товару збоку покупців і довести до них гарантії захисту інтересів покупців у випадку, якщо вони не будуть задоволені покупкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...