WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

Отже, маркетингова товарна політика спрямована на визначення заходів, у рамках яких один або декілька товарів використовуються як основні інструменти досягнення цілей фірми, і передбачає прийняття управлінських рішень щодо розробки нових товарів, їхньої модифікації або зняття з виробництва. Товарна політика - комплекс заходів щодо формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту.

Теоретичне підгрунтя, що дає змогу приймати обгрунтовані рішення, включає поняття конкурентноспроможності товарів, інноваційної та асортиментної політики, концепцію життевого циклу товару. Кожен з цих аспектів відповідає таким цілям товарної політики: підвишення конкурентноспроможності продукції, створення нових товарів, оптимізація асортименту, продовження життєвого циклу товару. Цим питанням і присвячено наступні підрозділу.

10

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТзОВ "ХОДАК"

Вивчаючи товарну політику в системі маркетингу оптового підприємства на базі торгової фірми "Ходак" ознайомимося з його організаційно-економічною характеристикою. Відомо, що особливого значення за умов ринкових відносин набуває своєчасна та об'єктивна оцінка господарського та фінансового стану посередницько-збутових підприємств торгівлі за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жоден власник не повинен нехтувати потенційними можливостями своїх конкурентів та збільшення прибутку фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного та об'єктивного аналізу економічного стану підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальностю фірма "Ходак" створено у відповідності із законодавством України. В своїй діяльності підприємство керується чинними законами України, статутом, установчим договором та іншими нормативними актами.

Мета діяльності фірми "Ходак" є задоволення потреб споживачів в товарах народного споживання та отримання на цій основі максимального прибутку.

Оптове підприємство "Ходак" розташованев за адресою: м. Черкаси, вул. Ватутіна, 8.

Предметом діяльності підприємства є:

l торгово-посередницька та закупівельна діяльність з відкритям торгівельних установ;

2 оптова, роздрібна та комесійна торгівля;

3 рекламна діяльність, маркетинг;

4 закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку;

5 надання консультативних послуг та інформаційно-рекламна діяльність

6 надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних та транзитних вантажів.

Підприємство "Ходак" функціонує з метою мобілізації та залучення громадян, організацій, підприємств, зарубіжних партнерів до активної діяльності щодо інавестування в економіку України капітоловкладень, насичення України послугами та товарами високої якості з метою підвищення доброботу населення.

Фірма "Ходак" є юридичною особою, має штамп, круглу печатку, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банку, здйснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, користується правом повного господарського відання щодо майна, яке є у розпорядженні підприємства.

У декреті Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992р. "Про заходи по завершенню комерціалізації підприємств і організацій торгівлі" говориться, що

11

у сфері оптової торгівлі слід організувати альтернативні структури, створенні на засадах недержавних форм власності, і їх стосунки з підприємствами роздрібної торгівлі мають будуватися на договірнії основі.

Посередницько-збутова фірма здійснює вільний вибір підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства. Для здійснення підприємницької діяльності фірма "Ходак" залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чиним законодавством.

Торгове підприємство для забезпечення цілей своєї діяльності – одержання прибутку - вступає у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами для реалізації продукції (товарів і послуг), використання робіт спільної діяльності підприємств та організацій по безготівковому рахунку або за готівку в національній валюті.

Товариство самостійно вносить зміни до складу приватного майна: проводить реконструкцію, розширення, переобладнання, фінансує капітальні вкладення.

Оптова фірма "Ходак" самостійно визначає структуру джерел фінансування, розподіляє і використовує їх, також визначає напрями використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів, установлених чинним законодавством. З доходів використовуються матеріальні затрати: зокрема на оплату праці, сплату відсотків за кредит, страхових внесків, податків, платежів у б'юджет. Прибуток, який залишається у розпоряджені фірми використовується у її власних інтересах.

Керівник підприємства "Ходак" Ходак В.А. здійснює повсякденне керівництво оптовим підприємством, призначає свого заступників з питань закупівлі товарів та з організації трансортно-технічних робіт, спеціалістів з маркетингу, менеджменту, робітників; розподіляє їх обов'язки, затверджує штатний розклад, представляє та захищає інтереси торгового підприємства у всіх державних та інших установах та організаціях. Директор контролює режим праці та відпочинку персоналу, застосовує до працівників заходи заохочення, стимулювання та стягнення, видає накази з усіх питань діяльності підприємства.

Весь персонал фірми, який налічує 500 осіб, поділяється на три категорії:

1. Адміністративний персонал:

а) директор фірми;

б) головний бухгалтер;

в) заступник директора з маркетингу;

г) керівник з транспортно- механічних робіт;

д) заступник директора з логістики;

12

е) начальники відділів (збуту, кадрів, постачання).

2. Торгово-операційний персонал:

а) бухгалтери-оператори;

б) маркетологи;

в) менеджери;

г) торгові агенти;

д) завідуючі складами;

е) комірники;

є) зав.автопарком.

3. Допоміжний обслуговуючий персонал:

а) водії;

б) експедитори;

в) вантажники;

г) прибиральники.

ТОВ фірма "Ходак" належить до оптових підприємств з повним циклом обслуговування, оскільки вона виконує функції "постачального дому" з широким циклом робіт:

l.формує товарний асортимент,

2. зберігає товарні запаси,

3. надає широке коло послуг: сортування, упакування, маркування тоаврів;

4. надає торговий кредит (у терміні 7-10 календарних днів ),

5. забезпечує доставку продукції власним транспортом,

6. допомагає виробникам у проведенні маркетингових досліджень, з приводу просування на ринок конкретного товару, рекламній діяльності, плануванні тощо.

Фірма "Ходак" працює більше, ніж зі 200-ма постачальниками по Україні. Вона є дистрибутором таких торгових марок, як "Верес", "Синьор помідор", "Торчин продукт", "АВК", "Київ-Конті", "Рудь", мінеральних вод "Добра вода", "Українські мінеральні води ТРЕЙД", "Боржоми", "Миргородська", "Трускавецька", "Карпатська Джерельна", газованих напоїв "Олімпія", "Караван", олії "Щедрий дар" і "Олейна".

ТзОВ "Ходак" можна віднести до групи незалежних посередників із змішаним асортиментом товарів, які перебирають на себе право власності на товар і відповідно ризик його подальшої реалізації. Одним із шляхів удосконалення роботи фірми "Ходак" є поглиблення спеціалізації мінеральних вод та напоїв вищої якості, що дозволить успішне вирішувати господарські та комерційні питання в умовах конкурентної боротьби.

Як відомо, оптова закупівля товарів передбаченого обсягу, широкого асортименту і високої якості – необхідна умова безперебійного постачання

13

роздрібної торговельної мережі і підвищення якості обслуговування покупців. Здійснюючи закупівлю товарів посередницько-збутова фірма "Ходак" активно впливає на постачальників – фірм виробників, добиваючись збільшення випуску товарів і розширення асортименту виробів, належної якості, розфасовки, ємкості, тощо, що мають підвищений попит покупців.

У відділі маркетингу на фірмі "Ходак" в процесі закупівлі спеціалісти з питань збуту включають комплекс таких взаємопов'язаних операцій: як виявлення і вивчення джерел закупівлі товарів, вивчення попиту, укладання договорів із постачальниками, контроль за ходом закупівель, надходження товарів і виконанням договірних зобов"язань їз постачальниками.

Для найбільш повного задовалення вимог споживачів оптове торгвельне підприємство володіє інформацією і добре знає можливості виробничих підприємств, має дані про їх виробничі потужності, обсяги і асортимент вироблюваної продукції, умови і розміри поставок товарів, потенційні можливості збільшення випуску ними товарів.


 
 

Цікаве

Загрузка...