WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

1.Споживчі товари, або товари широкого вжитку, які споживачі купують для особистого споживання.

2.Товари промислового призначення.

Залежно від тривалості використання існують товари тривалого використання та короткочасного виористання.

Залежно від поведінки та звичок покупців поділяють на :

-товари повсякденного попиту, купівля яких відбувається часто без роздумів, без докладання значних зусиль на їх порівняння і купівлю (хліб,цукерки,мило): товари постійног попиту (купуються регулярно), товари імпульсивної купівлі (купуються незаплановано- гумка, цигарки), товари для нагальних потреб (парасолька, обігрівач);

-товари попереднього вибору- товари, які купуються не часто і попередньо порівнюються між собою за окремими критеріями – якість, ціна, дизайн (квартири, електоприлади). Розрізняють схожі і несхожі товари (одяг, меблі);

- товари особливого попиту- це товари з унікальними характеристиками або товари певної марки, заради придбання якої споживачі згідні докласти додаткових зусиль (престижні марки автомобілів);

-товари пасивного попиту, про які споживач або не знає, або не задумується про їх купівлю (послуги страхування майна);

-споживчі послуги - включають особисті послуги, послуги з орендування товарів та послуги, спрямовані на власність споживачів.

Наведена класифікація товарів широкого вжитку допомагає маркетологам вибрати правильну стратегію просування цих товарів з урахуванням специфіки процесу прийнаття споживачем рішення щодо їх купівлі.

ЕЛІМІНУВАННЯ

РОЗРОБКА

ТОВАРУ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРУ

ПЛАНУВАННЯ нової продукції (створення нового товару)

МОДИФІКУВАННЯ (вдосконалення товару)

7

Маркетингова товарна політика

Структура маркетингової товарної політики поділяється на 3 блоки: розробка товару, яка в свою чергу поділяється на планування продукції та модифікування тобто вдосконалення товару; обслуговування товару та елімінування.

Найважливішою частиною маркетингової політики є розробка товарів (послуг). Це створення нових товарів, які дадуть змогу фірмі здійснити прорив на ринок, перемогти конкурентів, отримати високі доходи, або модифікування старих, тобто вдосконалення їх властивостей і характеристик, що дозволить посилити увагу до них споживачів, отже, зберегти і розширити свій ринок, збільшити доходи і прибутки, досягнення переваг перед конкурентами. У ринкових умовах завжди виграє той, хто атакує. Тому розробка товарів завжди в центрі уваги будь-якого підприємця.

Обслуговування – це забезпечення сталості і відповідних характеристик товарів, що впровадженні на ринок і користуються попитом споживачів. Основним в цій частині маркетингової товарної політики є контроль за якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах розподілення та продажу.

Елімінування – це процес зняття застарілого продукту фірми з ринку. Його основне завдання- оптимізування асортименту, усунення з ринку товарів, попит на який падає. Це означає узгодити витрати фірми на виробництво і реалізацію товару, який все важче знаходить свого споживача, з доходами від цього продажу, які все ще наявні і можливі в майбутньому.

Елементами маркетингової товарної політики виступають:

1.Елементи споживчого маркетингу. Споживчий маркетинг задовільняє стиль життя, звички, потреби споживачів та впливає на них, наприклад, формується перевага у виробі торгового знаку. Основними характиристиками споживчого маркетингу виступають: створення "зразка" торгового знаку, його позиціювання, стимулювання попиту споживача, дослідження товару, встановлення споживчої ціни.

2.Елементи торговельного маркетингу. Торговельний маркетинг виконує ті самі функції, що і споживчий, але через торговельну мережу. Його основна мета- довести товар через торговельну мережу до споживача, і завдяки цьому забезпечити надійну позицію товару на ринку. Основними характеристиками є: сегментація ринку, стимулювання торгових агентів, дослідження ринкової частки фірми та конкуретного середовища товарного ринку, встановлення торговельної ціни, транспортування, складування, зберігання товару, організація продажу товару, торгова реклама.

Отже, маркетингова товарна політика - це система дій підприємства для

8

визначення місця на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача

товарами, можливості їх вибору. Програма товарної політики містить конкретні

заходи, строк їх виконання, визначає кошторис витрат та відповідальних за здійснення програми.

Фактори формування товарної політики поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні – це бажання споживачів, стан конкуренції, зміни у зовнішньому середовищі, ринкова інфраструктура, чинне законодавство.

До внутрішніх чинників належать: позиція товару, ціна, якість, дизайн, імідж фірми, система пільг у кредитуванні продажу, організація післяпродажного обслуговування, маркетингова асортиментна концепція фірми.

Головними складовими товарної політики в системі маркетингу оптового підприємства є: якість продукції, формування асортименту і управління ним, підтримка та розвиток конкурентоспроможності товарів, знаходження оптимальних товарних ніш, розробка і здійчнення стратегії щодо упаковки, розробка торгового знаку, обслуговування товарів (сервіс), надання основних і дадаткових послуг з продажу та експлуатації товарів.

Система товарної політики на оптових підприємствах торгівлі пов'язана з функціями маркетингу та заходами щодо товарної політики в торгівлі, якими є:

1. Дослідницька функція маркетингу. На перших етапах здійснюється збір і обробка економічної, торгової, виробничої, збутової і реуламної інформації. Далі вивчається кон'юнктура ринку, досліджується інформація, маркетингові заходи та конкурентноспроможність товарів різних виробників. Вивчається мотивація купівлі, поведінки покупців на ринку, визначається типологія споживачів і сегментація ринку.

2. Управління асортиментом та конкурентноспроможністю товарв та послуг. Ця функція передбачає такі заходи щодо товарної політики оптового підприємства. Визначення потреб покупців; розробка пропозиції щодо оновлення асортименту, удосконалення продукції; формування та надання замовлення виробникам також формування торговельного асортименту із забезпеченням пріоритету споживачів. Участь у формуванні асортиментної концепції товаровиробників з урахуванням життевого циклу товарів; закупка товарів з урахуванням споживчих властивостей, цін, конкурентноспроможності товарів та послуг; пошук додаткових товарних ресурсів; інтеграція торговельної і виробничої політики; планування асортименту.

3. Уравління збутом та розподілом здійснюється завдяки організації продажу товарів, встановленню комерційних зв'язків, надання додаткових

9

послуг. Також проводяться заходи щодо транспортування складування

товарів; складання планів організації та аналізу продажу, оргагнізації

торговельної комунікації, прогнозування кон'юнктури ринку та управління

торговельним персоналом.

4. Управління рекламою та стимулбванням збуту передбачає здійснення рекламної політики з використанням засобів масової інформації. Проводиться стимулювання робітників збуту матеріально чи проведенням конкурсів професіаналізму; також стимулювання попиту методом знижки цін, подарунків чи купонів, проведенням конкурсів, безкоштовного постачання товарів, організації виставок

5. Управління експортно-імпортними операціями.

Особливості товарної політики торговельного підприємства визначаються тим, що в торгівлі оновлення товарів більш динамічне, особливо модних. Також формування асортименту пов'язане зі спеціалізацією фірми з метою виключення випадковості у підборі товарів (вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, універсальні). Планується оптимальне співвідношення постійної частини асортименту з додатковою (наприклад, сувеніри). Торгівля безпосередньо вивчає поведінку та попит покупців і передає інформацію виробникам, а також крім основної функції ще й виробничу- транспортування і складування товарів.

Розробка загальної програми маркетингової товарної політики і її складових здійснюється керівництвом. Функціональні підрозділи розробляють окремі програми, які після затвердження керівництвом поєднуються у загальну програму. Загальні цілі програми товарної політики оптового торговельного підприємства встановлює керівництво, а конкретні програми щодо їх досягнення розробляють функціональні підрозділи, після чого вони затверджуються керівництвом і для них виділяються ресурси.


 
 

Цікаве

Загрузка...