WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → SGML - Міжнародний Стандарт Всесвітньої Організації Стандартів - Реферат

SGML - Міжнародний Стандарт Всесвітньої Організації Стандартів - Реферат

Застосовуючи ці спрощення, ми може розмітити той же вірш у такий спосіб:

The SICK ROSE</p><p><stanza></p><p><line>O Rose thou art sick.</p><p><line>The invisible worm,</p><p><line>That flies in the night</p><p><line>In the howling storm:</p><p><stanza></p><p><line>Has found out thy bed</p><p><line>Of crimson joy:</p><p><line>And his dark secret love</p><p><line>Does thy life destroy.</p><p><!-- more poems go here --></p><p></anthology></p><p>Можливість завдання правил, що визначають, які елементи можуть бути вкладені в інші елементи - одна з найважливіших характеристик SGML. Фактично, SGML дозволяє задати граматику мови маркапа.</p><p>Перш ніж розглянути ці правила більш докладно, приведемо конкретні приклади тих можливих дій, які можна виконати з розробленим нами документом-антологією. Проста програма, що індексує, може витягати деякі текстові елементи, наприклад, назви, щоб скласти зміст антології; чи створити список усіх слів (wordlist), використовуваних у віршах. Проста форматуюча програма може вставляти порожні рядки між строфами, можливо нумеруючи останні. Різні частини віршів можуть бути представлені різним форматуванням, наприклад, заголовки - жирним шрифтом. Більш складна програма, що аналізує, може простежити використання розділових знаків стосовно розділів на строфи і метричний малюнок вірша. І звичайно ж, вищенаведений текст може бути перенесений з одного комп'ютера на іншій і оброблений будь-якою чи людиною будь-якою програмою, що розуміють, який зміст мають його теги, без необхідності в різних трансформаціях і перетвореннях, необхідних при переносі файлів різних proprietary текстових процесорів.</p><h1> DTD</H1><h2> Визначення типу і структури документа: DTD</H2><p>Формальний запис правил, таких, що були неформально описані вище, є першою стадією визначення структури SGML документа, а саме стадією розробки специфікації типу документа (Document Type Definition, DTD). Розробляючи DTD, дизайнер може задати тільки загальну ідею документа, не описуючі конкретностей і обмежень, або навпаки, явно задати їхній усі - у залежності від призначення типу документа; як уже відзначалося, така воля була однієї з головних цілей розробки SGML. Баланс між двома цими формами досягається при компромісі між легкістю проходження простим правилам і складністю обробки реальних текстів. Один зі складних випадків - обробка вже існуючих текстів. Розроблювач найчастіше має тільки загальне поняття про призначення оригінальних текстів і тільки базові ідеї про їхню структуру. У таких випадках найчастіше задаються самі загальні текстові елементи і найбільш вільні правила з взаємної композиції. З іншого боку, при розробки нових текстів, призначення яких точно відомо, розумно задати безліч обмежень, домагаючись тим гарантованої правильності і без проблемною подальшої обробки. Прикладом, де важливий саме такий підхід, може бути підготовка інформації для різних баз даних і знань. Навіть у випадку існуючого тексту може бути корисно задати обмежуючі правила які описують деяку гіпотезу про структуру документа - це принаймні допоможе перевірити адекватність цієї гіпотези. Важливо розуміти, що будь-яка специфікація типу документа - це інтерпретація тексту тільки з якоїсь однієї сторони. Не може бути єдиної DTD, придатної на усі випадки життя, що є "абсолютною істиною", крім, можливо, DTD, тавтологічно визначальної, що "текст є текст". Однак звичайно від такий DTD мало реальної користі. Таким чином, для різних цілей можуть знадобитися різні DTD, хоча, безумовно, невелика їхня кількість буде покривати найбільш важливі і часто використовувані області.</p><p>В даний час SGML найбільше широко застосовується в областях, де схожість структури документів - найбільш важливий критерій. Наприклад, при розробці технічної документації, має велику важливість, щоб розділи і підрозділи були правильно вкладені, перехресні посилання були коректно дозволені і т.д. У таких ситуаціях документ розглядається як напівфабрикат, що перевіряється на відповідність визначеному набору правил. Однак як відзначалося раніше, навіть для більш вільних текстів має сенс явно задати різні правила, що стосуються змісти. Цим самим оброблювач позбавить себе від тривіальних помилок, що можуть проявитися тільки при наступній обробці і полегшить собі сам процес розмітки.</p><h3> Проста DTD</H3><p>DTD у SGML записується як набір операторів декларації, використовуючи простий синтаксис, визначений у стандарті. Для нашої простої моделі антології, ці декларації будуть виглядати в такий спосіб:</p><p><!ELEMENT anthology - - (poem+)></p><p><!ELEMENT poem - O (title?, stanza+)></p><p><!ELEMENT title - O (#PCDATA) ></p><p><!ELEMENT stanza - O (line+) ></p><p><!ELEMENT line O O (#PCDATA) ></p><p>Ці п'ять рядків приклад формальної декларації SGML-елементів. Декларація, також як і елемент, полягає в кутові дужки; перший символ після відкриваючої дужки повинний бути знак оклику, за яким одне з невеликого набору ключових слів SGML, що визначає, який об'єкт декларується. Усі п'ять декларацій вище того самого типу: вони починаються з ключового слова ELEMENT, що показує, що визначається елемент. Кожна декларація складається з трьох частин: ім'я тега (GI) чи група імен, два символи, які описують правила мінімізації, і модель змісту. Кожна їхньої цієї частин більш докладно описується далі. Компоненти декларації розділяються символом space, яким є послідовність пробілів, табуляцій і кінців рядків.</p><h4> Generic Identifier</H4><p>Перша частина декларації задає GI елемента, наприклад title, poem і т.д. Можливо одночасно визначити кілька елементів; ця можливість описується нижче.</p><h4> Правила мінімізації</H4><p>Друга частина декларації визначає те, що називається <I>правилами мінімізації</I> елемента. Правила мінімізації визначають, чи є необхідним явна вказівка старт- і енд-тегів при позначці елемента і записуються за допомогою пари символів, що відносяться до старт- і енд-тегу відповідно і розділених space символом. У будь-якому випадку, повинний бути заданий символ `-' (мінус), якщо тег обов'язковий, і `O' (omissible), якщо тег може бути опущений.</p><p>Таким чином, кожен елемент, крім <line> повинний мати старт-тег. Тільки елемент <anthology> повинний мати енд-тег.</p><h4> Модель змісту</H4><p>Третя частина декларації, укладена в дужки, називається <I>моделлю вмісту</I> (content model) елемента, оскільки вона описує елементи, що можуть міститися в даному. Вміст описується в термінах інших елементах і спеціальних зарезервованих словах. Існує кілька таких слів, з яких найбільше часто зустрічається #PCDATA, що є присутнім і в прикладі. Це абревіатура для послідовності символів, і вона означає, що елемент, описаний з її допомогою, може містити будь-як припустимі символи, тобто власне вміст тексту. Якщо розглядати специфікацію структури як дерево відносини <I>елемент-вміст</I> (мал. 2), що має одну кореневу вершину (у нашому випадку, <anthology>) і проміжні вершини (<poem>, <stanza>, ...), то листами цього дерева майже у всіх випадках будуть #PCDATA.</p><p><I>Рис. 2 Дерево відносини елемент-вміст</I></p><p>У нашому випадку в такий спосіб задані <title> і <line>. Оскільки їхня модель умісту містить тільки #PCDATA, те вони не можуть містити інших вкладених елементів.</p><h4> Регулярні оператори декларації</H4><p>При завданні моделі вмісту, а в деяких випадках і при вказівці імен тегов, що декларуються, використовуються <I>оператори</I>, подібні з операторами, використовуваними для завдання <I>регулярних виражень</I>. Далі описуються їхні функціональні групи.</p><h5> 1. Оператори повторень</H5><p>Декларація елемента <stanza> у прикладі вище вказує, що строфа складається з однієї чи більш рядка. Оператор повторення `+' (плюс) указує цей факт. Синтаксис SGML містить три операторів повторення:</p><p>Таблиця 7 Оператори повторення SGML</p><table><COL WIDTH=204><COL WIDTH=436><tr><td><p><b>Символ оператора повторень</B></p></TD><td><p><b>Зміст оператора</B></p></TD></TR><tr><td><p>?</p></TD><td><p>Попередній елемент опціонален, тобто може повторюватися 0 чи 1 раз</p></TD></TR><tr><td><p>*</p></TD><td><p>Попередній елемент може повторюватися 0 і більш раз</p></TD></TR><tr><td><p>+</p></TD><td><p>Попередній елемент може повторюватися 1 і більш раз</p></TD></TR></TABLE><p>Як приклад, декларація для <poem> задає, що даний елемент не може мати більш одного <title>, але може не мати взагалі; і те, що він повинний містити принаймні один елемент <stanza> і може містити трохи.</p><h5> 2. Оператори угруповання</H5><p>Модель умісту (title?, stanza+) містить більш одного елемента і тому додатково необхідно вказати порядок їхньої появи. Цей порядок визначається оператором угруповання `,' (кома), що вказується між компонентами. Існує три можливих оператора угруповання:</p><p>Таблиця 8 Оператори групування SGML</p><table><COL WIDTH=198><COL WIDTH=441><tr><td><p><b>Символ оператора угруповання</B></p></TD><td><p><b>Зміст оператора</B></p></TD></TR><tr><td><p>,</p></TD><td><p>Компоненти повинні випливати в порядку, заданому в моделі вмісту</p></TD></TR><tr><td><p>&</p></TD><td><p>Обидва компоненти повинні бути присутнім, але можуть випливати в будь-якому порядку</p></TD></TR><tr><td><p>|</p></TD><td><p>Тільки один з компонентів може з'явиться усередині описуваного елемента</p></TD></TR></TABLE><p>Володимир Пришляк. <I>SGML - короткий огляд стандарту. </I>25.05.2001 </p><ul class="pagination"><li><<</li> <a href=marketing_load.php?id=839&startext=1>Перша</a> <a href=marketing_load.php?id=839&startext=2>Попередня</a> <a href=marketing_load.php?id=839&startext=1>1</a> <a href=marketing_load.php?id=839&startext=2>2</a> 3 Наступна Остання<li>>></li></ul></div> <div style="width:565px;"> <script async type="text/javascript" src="//byzgoso.ru/16hd27bpso0ws8c3mdcc17ohpysuvd11it9m7jvg"></script> <!-- (cube)--> <script type="text/javascript"> var bntuniqid = 'KqiS4Ym1sNnBSz3ivCkr'; var bntuniqsid = '250'; var async = 0; </script> <script type="text/javascript" src="//ledsitling.pro/news.js"></script> <!-- end cube)--> </div> <!--<div id="gotaos-banner"></div>--> </div> </div> <!-- END: CONTENT --> <!-- BEGIN: LEFT COLUMN --> <div id="gotaos-col1"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="" style="padding:0 0 0px 35px;font:14px/130% Helvetica;">Розділи рефератів ↓</a> <ul> <li><a href="astronomy_aviation_space_ufo.php" title="Реферат на тему Астрономія та Авіація">Астрономія та Авіація</a></li> <li><a href="architecture.php" title="Реферат на тему Архітектура">Архітектура</a></li> <li><a href="banking.php" title="Реферат на тему Банківська справа">Банківська справа</a></li> <li><a href="accounting_taxes.php" title="Реферат на тему Бухгалтерський облік, Податки">Бухгалтерський облік, Податки</a></li> <li><a href="geography_economic.php" title="Реферат на тему Географія економічна">Географія економічна</a></li> <li><a href="geography_physical.php" title="Реферат на тему Географія фізична">Географія фізична</a></li> <li><a href="safety_life.php" title="Реферат на тему БЖД, Охорона праці">БЖД, Охорона праці</a></li> <li><a href="money_and_credit.php" title="Реферат на тему Гроші і кредит">Гроші і кредит</a></li> <li><a href="biology.php" title="Реферат на тему Біологія, Зоологія">Біологія, Зоологія</a></li> <li><a href="military_service.php" title="Реферат на тему ДПЮ, Військова справа">ДПЮ, Військова справа</a></li> <li><a href="procedure.php" title="Реферат на тему Діловодство">Діловодство</a></li> <li><a href="state_regulation_economy_investments.php" title="Реферат на тему ДРЕ, Інвестиції">ДРЕ, Інвестиції</a></li> <li><a href="ecology.php" title="Реферат на тему Екологія">Екологія</a></li> <li><a href="business_economy.php" title="Реферат на тему Економіка підприємства">Економіка підприємства</a></li> <li><a href="economic_theory.php" title="Реферат на тему Економічна теорія">Економічна теорія</a></li> <li><a href="economic_stuff.php" title="Реферат на тему Економіка (різне)">Економіка (різне)</a></li> <li><a href="journalism_television.php" title="Реферат на тему Журналістика, ЗМІ">Журналістика, ЗМІ</a></li> <li><a href="foreign_language.php" title="Реферат на тему Іноземна мова">Іноземна мова</a></li> <li><a href="information.php" title="Реферат на тему Інформатика, Компютерні науки">Інформатика, Компютерні науки</a></li> <li><a href="history_world.php" title="Реферат на тему Історія Всесвітня">Історія Всесвітня</a></li> <li><a href="history_ukraine.php" title="Реферат на тему Історія України">Історія України</a></li> <li><a href="history_economic_doctrines.php" title="Реферат на тему Історія економічних вчень">Історія економічних вчень</a></li> <li><a href="ethnography_ethnology.php" title="Реферат на тему Краєзнавство, Eтнографія">Краєзнавство, Eтнографія</a></li> <li><a href="culture_ethics_esthetics.php" title="Реферат на тему Культурологія, Етика">Культурологія, Етика</a></li> <li><a href="world_literature.php" title="Реферат на тему Література світова">Література світова</a></li> <li><a href="ukrainian_literature.php" title="Реферат на тему Література українська">Література українська</a></li> <li><a href="logic.php" title="Реферат на тему Логіка">Логіка</a></li> <li><a href="macroeconomics.php" title="Реферат на тему Макроекономіка">Макроекономіка</a></li> <li><a href="marketing.php" title="Реферат на тему Маркетинг, Товарознавство">Маркетинг, Товарознавство</a></li> <li><a href="mathematics_statistics.php" title="Реферат на тему Математика, Статистика">Математика, Статистика</a></li> <li><a href="international_relations.php" title="Реферат на тему Міжнародні відносини">Міжнародні відносини</a></li> <li><a href="medicine.php" title="Реферат на тему Медицина">Медицина</a></li> <li><a href="management.php" title="Реферат на тему Менеджмент">Менеджмент</a></li> <li><a href="microeconomics.php" title="Реферат на тему Мікроекономіка">Мікроекономіка</a></li> <li><a href="linguistics_philology.php" title="Реферат на тему Мовознавств">Мовознавство</a></li> <li><a href="music.php" title="Реферат на тему Музика">Музика</a></li> <li><a href="municipality.php" title="Безкоштовні реферати з предмету Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет">Муніципалітет</a></li> <li><a href="ethnology_remeslyarstvo.php" title="Реферат на тему Народознавство">Народознавство</a></li> <li><a href="naukoznavstvo_innovation.php" title="Реферат на тему Наукознавство">Наукознавство</a></li> <li><a href="visual_arts.php" title="Реферат на тему Образотворче мистецтв">Образотворче мистецтво</a></li> <li><a href="organization_of_production.php" title="Реферат на тему Організація виробництва, ТПУ">Організація виробництва, ТПУ</a></li> <li><a href="pedagogy.php" title="Реферат на тему Педагогіка">Педагогіка</a></li> <li><a href="business.php" title="Реферат на тему Підприємництво">Підприємництво</a></li> <li><a href="jurisprudence.php" title="Реферат на тему Правознавство">Правознавство</a></li> <li><a href="psychology.php" title="Реферат на тему Психологія">Психологія</a></li> <li><a href="political.php" title="Реферат на тему Політологія">Політологія</a></li> <li><a href="religion.php" title="Реферат на тему Релігієзнавство">Релігієзнавство</a></li> <li><a href="rhetoric.php" title="Реферат на тему Риторика">Риторика</a></li> <li><a href="placement_productive_forces.php" title="Реферат на тему РПС">РПС</a></li> <li><a href="other.php" title="Реферат на тему Різне">Різне</a></li> <li><a href="world_market.php" title="Реферат на тему Світовий ринок">Світовий ринок</a></li> <li><a href="sociology.php" title="Реферат на тему Соціологія">Соціологія</a></li> <li><a href="insurance.php" title="Реферат на тему Страхування">Страхування</a></li> <li><a href="engineering.php" title="Реферат на тему Технічні науки">Технічні науки</a></li> <li><a href="theory_state_law.php" title="Реферат на тему Теорія держави і права">Теорія держави і права</a></li> <li><a href="ukrainian.php" title="Реферат на тему Українознавство">Українознавство</a></li> <li><a href="physics.php" title="Реферат на тему Фізика">Фізика</a></li> <li><a href="fitness_tourism.php" title="Реферат на тему Фізкультура">Фізкультура</a></li> <li><a href="philosophy.php" title="Реферат на тему Філософія">Філософія</a></li> <li><a href="finance.php" title="Реферат на тему Фінанси">Фінанси</a></li> <li><a href="chemistry.php" title="Реферат на тему Хімія">Хімія</a></li> <li><a href="artworks_school.php" title="Реферат на тему Шкільні твори">Шкільні твори</a></li> <li><a href="securities_paper.php" title="Реферат на тему Цінні папери">Цінні папери</a></li> </ul> </li> </ul> <br style="clear: left" /> </div> <div> <script type="text/javascript"> var bntuniqid = '8rs5sgb16JWrV35Sv6Ic'; var bntuniqsid = '250'; var async = 0; </script> <script type="text/javascript" src="//ledsitling.pro/news.js"></script> </div> </div><br> <!-- END: LEFT COLUMN --> </div> <!-- BEGIN: RIGHT COLUMN --> <div> <div style="float: left; position: relative; left: 9px; height: 1px; background-color: rgb(242, 242, 242); width: 2px;"> </div> <div style="float: right; position: relative; width: 2px; height: 1px; right: 1px; background-color: rgb(242, 242, 242);" > </div> <div id="adv"> <div id="gotaos-col2"> <div class="jamod module"> <h3 class="show">Цікаве</h3> <div style="overflow: hidden;" class="jamod-content"> <script async type="text/javascript" src="//byzgoso.ru/0usfsuabfc0ws8c3mdcc19mn9iz39l132xp9fhp0"></script> <!-- Composite Start --> <div id="M10822ScriptRootC17482"> <div id="M10822PreloadC17482"> Загрузка... </div> <script> (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M10822ScriptRootC17482")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("<ht"+"ml><bo"+"dy></bo"+"dy></ht"+"ml>");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M10822ScriptRootC17482");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=17482;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='windows-1251';s.src="//jsc.marketgid.com/r/e/referatcentral.org.ua.17482.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})(); </script> </div> <!-- Composite End --> </div> </div> </div> </div> </div><br> <!-- END: RIGHT COLUMN --> </div> <!-- BEGIN: FOOTER --> <div id="gotaos-footerwrap"> <div id="gotaos-footer"> <div id="gotaos-footnav"></div> <div class="copyright"> Найбільша база українських безкоштовних Рефератів, Курсових, Дипломних робіт від ReferatCentral.Org.Ua | <a href="http://referatcentral.org.ua/site.php">Про сайт</a> | support[AТ]referatcentral.org.ua <br><font size=1px>Власник Www.ReferatCentral.Org.Ua не несе відповідальність за матеріали розміщені на сайті. Всі файли, та права на них, належать їх авторам.</font> <br>©2008-2018 ReferatCentral.Org.Ua - Я тут качаю реферати, курсові і дипломні роботи </div> <!-- I.UA counter --><a href="http://www.i.ua/" target="_blank" onclick="this.href='http://i.ua/r.php?46321';" title="Rated by I.UA"> <script type="text/javascript" language="javascript"><!-- iS='<img src="http://r.i.ua/s?u46321&p176&n'+Math.random(); iD=document;iD.cookie="iua=1";if(iD.cookie)iS+='&c1'; iS+='&d'+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth) +"&w"+screen.width+'&h'+screen.height iT=iD.referrer.slice(7);iH=window.location.href.slice(7); ((iI=iT.indexOf('/'))!=-1)?(iT=iT.substring(0,iI)):(iI=iT.length); if(iT!=iH.substring(0,iI))iS+='&f'+escape(iD.referrer.slice(7)) iS+='&r'+escape(iH); iD.write(iS+'" border="0" width="88" height="31" />'); //--></script></a><!-- End of I.UA counter --> <!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' "+ "target=_blank><img src='http://counter.yadro.ru/hit?t17.2;r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";"+Math.random()+ "' alt='' title='LiveInternet: показано число просмотров за 24"+ " часа, посетителей за 24 часа и за сегодня' "+ "border=0 width=88 height=31><\/a>")//--></script><!--/LiveInternet--> <!-- END: FOOTER --> </div> </div> </center> </body> </html>