WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Особливості товарознавчої експертизи варених ковбасних виробів - Курсова робота

Особливості товарознавчої експертизи варених ковбасних виробів - Курсова робота

Оформлення документів за результатими проведеної експертизи є одним із найбільш відповідальних, в якому підсумовуються результати всієї проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз і оцінка одержаних результатів, а також їхнє документальне оформлення. Недостатність даних, неточність, недостовірність результатів; протиріччя, порушення правил оформлення документації, нелогічність, неясність, припущення знижують цінність документа, дозволяють поставити під сумнів правильність експертної оцінки. Представники зацікавлених сторін, присутні при експертизі, повинні перевірити загальну і констатуючу частини та підписати акт. Підпис гарантує правильність відомостей, наведених в акті, і накладає на представників сторін відповідальність.

Акт експертизи містить в собі такі відомості:

 1. Адресу ТПП, телефон/факс – вул. Коцюбинського, 6; телефон 55-44-00; факс (05322)2-59-87.

 2. Дату надходження заявки "17" лютого 2008 р.

 3. Дату складання акта 17.02. 08.

 4. Наряд, його реєстраційний номер та дату видачі - № 5_від 17.02.2008 р.

 5. Місце складання - Полтавська ТПТ.

 6. Ким складений акт складений - експертом Остапова Г.І.

 7. Експертиза проведена за участю представників (організація, посада та

ПІБ): магазин "Надія" - товарознавець Нестеренко О.В; магазин "Надія" - зав. складом Пацюк Т.І.

На експертизу було пред'явлено варені ковбаси.

Поставлене завдання експертизи: визначити кількість і якість варених ковбас.

 1. Вантажоодержувач: магазин "Надія".

 2. Постачальник – "Полагросервіс".

 3. Вантажовідправник - "Полагросервіс".

 4. Виробник товару – "Московська" "Черкаської продовольчої компанії" м. Черкаси, "Московська" ТОВ "Прімекс" м. Дніпропетровськ, "Московська"

"Полтавського м'ясоком-бінату" м. Полтава

 1. Надані документи до експертизи: договір, накладна, рахунок-фактура, сертифікат.

 2. Номер контракту /договору та дата його складання - № 5 дата 10 листопада 2007 року

 3. Що встановлено експертизою - кількісні характеристики варених ковбас відповідають фактичним даним згідно супровідних документів.

 4. ПІБ та підписи представників - Нестеренко О.В., Білик А.Н., Пацюк.Т.І.

 5. Висновок експерта - варені ковбаси відповідають вимогам ГОСТ 16290-86 "Колбасы вареные. Технические условия" за кількістю пакувальних одиниць.

 6. Дату початку експертизи товару - 17 лютого 2008 року.

 7. Дату закінчення експертизи товару - 18 лютого 2008 року.

 8. ПІБ та підпис експерта - Остапова Г.І.

 9. Ким та коли зареєстрований акт - Полтавська ТПП 17 лютого 2008 року.

 10. Печатка ТПП

При незгоді або виявленні помилок, неточностей вони можуть вимагати від

експерта їх виправлень або викласти особливу думку і висловити її у додатку до акта. Експерт не може після цього вносити будь-які зміни без згоди осіб, що підписали акт. Під час проведення експертизи варених ковбас була оформлена відповідна документація, а саме: заява (додаток А), наряд (додаток Б), акт відбору

проб (додаток Д), акт експертизи (додаток Е).

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На основі проведених досліджень зроблені слідуючи висновки:

 1. Варені ковбаси користуються широким попитом, тому поряд із державними підприємствами по виробництву ковбас з'явилося багато приватних фірм, спільних підприємств, фахівців, які здебільшого не мають достатньої кваліфікації для виготовлення високоякісної продукції.

 2. Для дослідження якості варених ковбас було проведено органолептичну, дегустаційну оцінку якості, а також визначено якість ковбас за фізико – хімічні показники.

 3. Органолептична оцінка якості варених ковбас проводилась згідно ГОСТ 16290-86 "Ковбаси варені. Технічні умови" за такими показниками: зовнішній вигляд, консистенція, малюнок на розрізі, запах і смак, форма, розмір і в'язка батона. Для органолептичної оцінки були відібрані такі зразки: "Московська" м. Черкаси "Черкаська продовольча компанія", "Московська" м. Дніпропетровськ ТОВ "Премікс", "Московська" м. Полтава "Полтавський м'ясокомбінат".

 4. Встановили, що "Московська" "Черкаської продовольчої компанії" м. Черкаси, "Московська" ТОВ "Премікс" та "Полтавського м'ясокомбінату" відповідають вимогам стандарту ГОСТ 16290- 86 "Ковбаси варені" за запахом і смаком.

 5. Для отримання більш точних результатів дослідження якості варених ковбас, була проведена дегустаційна оцінка із залученням п'яти дегустаторів.

Найбільшу кількість балів набрала "Московська" ТОВ "Премікс" – 60,4, що відповідає дуже добрій якості. "Московська" "Полтавського м'ясокомбінату" набрав – 58,2 балів, що відповідає, також, дуже добрій якості, а "Московська" "Черкаської продовольчої компанії" відповідає добрій якості тому, що набрав – 56,8 балів. Максимальну кількість – 63 бала не набрав жоден із зразків.

 1. За допомогою фізико – хімічної оцінки якості було визначено вміст

вологи за ГОСТом 9793-74 "Продукти м'ясні. Методи визначення вологи" і масову частку хлористого натрію.

 1. У зв'язку з підозрою на фальсифікацію досліджуваних варених ковбас було

визначено наявність крохмалю у фарші за ГОСТ 29301-92 "Продукти м'ясні. Метод визначення крохмалю". Крохмаль у складі досліджуваних зразків не виявлено.

На основі проведених досліджень і висновків зроблені слідуючі пропозиції :

 1. Необхідно, щоб виробники дотримувались технологій по виготовленню варених ковбас для того, щоб ковбасні вироби завжди відповідали вимогам діючої нормативно – технічної документації.

 2. Магазину "Надія" м. Миргорода необхідно постійно вивчати купівельний попит населення для визначення обсягів закупівлі оптимальної кількості ковбасних виробів і формування насиченого асортименту.

 3. Розширити та вдосконалити існуючу нормативно – технічну документацію (стандарти), що нормують показники якості варених ковбас.

 4. Створити спеціальні лабораторії (при ТПП), з відповідним обладнанням, що дозволить проводити всебічні дослідження якості варених ковбас.

 5. Підвищити рівень кваліфікації експертів ТПП, шляхом проведення різних видів тестування, ознайомлення з новими технологіями визначення якості варених ковбас.

 6. Необхідно постійно доповнювати стандарти і ТУ надійними критеріями для достовірного проведення експертизи.

 7. Розробити загальні критерії, необхідні для цілей експертизи однорідних груп, найменувань варених ковбас.

 8. Уряд повинен розробити низку заходів по захисту внутрішнього ринку України від дешевих і неякісних товарів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Баранов Л.Д. Рынок мяса и мясных продуктов Украины: состояние сырьевой базы на 1 января 2004 года // Мясное дело. - 2004. - №2 – С.8-11.

 2. Житечко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов животноводства: Справочник.- М.: Колос, 2000. –335 с.

 3. Лисицин А.Б., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. Роль мясного сырья и ингредиентов в гарантии качества сырокопченых колбас // Все о мясе.- 2003. № 2 .с. 40-43.

 4. Мыцик В.Е., Лабораторный практикум, "Вища школа" 1988, с.360.

 5. Назарова Л. Конкурентоспроможність окремих видів ковбас // Харчова і переробна промисловість.-2001.-№4.- с.18-19.

 6. Педченко О.В., Рынок колбасных изделий: Маркетинг // Мясной бизнес.-9/2004.-№8.-с.66-69.

 7. Сборник рецептур мясных изделий и колбас / Сост. К.П. Юхневич. - СПб.: Профессия, 2001. - 322 с.

 8. Славянская А. Человек и магазин : Персонал в розничной торговле / / Новости торговли. Торговое оборудование. - 7/2002. - N7. - С.34-36.

 9. Статистичний щорічник України за 2000 рік.: Довiдкове видання / За ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант , 2003. - 663 с. - "Техніка" 2001.

 10. ГОСТ 29301-92 "Продукти м'ясні. Метод визначення крохмалю".

 11. ГОСТом 9793-74 "Продукти м'ясні. Методи визначення вологи" і масову частку хлористого натрію.

 12. ГОСТ 16290-86 "Ковбаси варені. Технічні умови"

 13. ГОСТу: 9792-73 "Ковбасні вироби і продукти із свинини, баранини, яловичини

та інших видів забійних тварин і птиці. Правила приймання і методи відбору проб"

 1. ГОСТ 9959-91 "Продукти м'ясні. Загальні умови проведення органолептичної оцінки" по наступним показникам: зовнішній вигляд, малюнок на розрізі, колір, запах (аромат), смак, соковитість, консистенція

 2. ГОСТ 9957-53 "Методи визначення хлористого натрію".

Додаток А

Реєстраційний № 156 Президенту Адаменко М.О.

"16" лютого 2008 р Торгово – промислової палати

Заявка

на проведення експертизи

Магазин "Надія"

(повна назва замовника)

просить провести експертизу вареної ковбаси Московська "Полтавського м'ясокомбінату" м. Полтава


 
 

Цікаве

Загрузка...