WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин - Реферат

Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин - Реферат

Реферат на тему:

Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин

Вітчизняна підприємницька сучасність диктує торговельним підприємствам жорсткі умови виживання, що обумовлюється нестабільністю політико-економічної ситуації, відсутністю чіткого визначеного курсу розвитку держави на макро- і мікроекономічному рівнях, наростаючим впливом тенденцій, пов`язаних з тиском конкурентного середовища, зміною вектору відносин в суспільстві в сторону підвищення частоти комунікацій, постійно зростаючою інтерактивністю контрагентів, громадськості тощо.

Складні реалії сьогодення вимагають від керівників і спеціалістів підприємств пошуку нових, більш ефективних підходів до ведення господарської діяльності, що, а нашу думку, найкращим чином може бути втілено шляхом застосуванням на підприємстві інструментарію маркетинг відносин.

Метою дослідження, є аналіз підходів до визначення рівнів маркетингу відносин. Проблемами досліджень в цьому напрямі займалися такі видатні вчені як М. Ваш , Ф. Котлер, К. Меллер, К.Халлінен тощо.

В процесі маркетингової взаємодії підприємства послідовно проходять певні рівні, що характеризуються встановленням різного роду відносин. Одним з найбільш цікавих, на нашу думку, методів аналізу маркетингу відносин з погляду управлінської перспективи є багаторівневий аналіз, в основу якого покладена чотирьохрівнева мережна модель, запропонована К. Меллером [2]. Розглянемо кожний з цих рівнів стосовно до розробки мережних маркетингових стратегій підприємства.

Перший рівень - галузь як мережа . Цей рівень припускає маркетинговий аналіз становлення, розвитку і структурування мережі. У даному випадку основною проблемою є формування цілісної маркетингової стратегії не окремого підприємства, а мережі в цілому.

Другий рівень - компанія в мереж. Цей рівень припускає вивчення позиції кожного підприємства в мережі. Найважливіше значення має аналіз маркетингової стратегії підприємства: які позиції в мережі воно займає, яким чином їх утримує і захищає.

Третій рівень - управління відносинами.. На цьому рівні розробляються різні спільні програми відносин між підприємствами: інформаційного обміну, навчання персоналу, розробки і висування на ринок нової продукції та інше.

Четвертий рівень - управління індивідуальними відносинами обміну. Основна задача маркетингу на цьому рівні — створення, підтримка і розвиток довгострокових індивідуальних відносин як зі споживачами, так і з постачальниками.

На думку угорської вченої М. Ваш маркетинг відносин має трьохрівневу структуру: перший рівень характеризується фінансовим зв`язком, коли ступінь задоволення покупців і потенційна підтримка конкурентної переваги є низькими; другий рівень – соціальним зв`язком, характеризується помірними оцінками означених індикаторів, третій - структурний зв`язок - ступінь задоволення покупців і потенційна підтримка конкурентної переваги – високі [1].

Поклав за основу означені нею типи відносин на кожному рівні, нами вони були адаптовані через призму розгляду маркетингу відносин не як окремого самостійного виду діяльності, а з погляду інтеграції його в систему управління торговельних підприємств.

Отже, на першому рівні підприємство зосереджую свою діяльність на потенційних суб`єктах взаємодії, спостерігається мінімальний рівень поінформованості суб`єктів взаємодії про діяльність підприємства, налагоджуються лише фінансові зв`язки.

На другому рівні увага зосереджується на перспективних суб`єктах відносин, з якими спостерігається активна маркетингова взаємодія, підприємство встановлює перші зобов`язання, виникають відносно стійкі соціальні відносини.

Третій рівень характеризується ефективно налагодженими відносинами в рамках якісно функціонуючої маркетингової системи взаємодії підприємства, високим рівнем відповідальності між партнерами, підприємством і покупцями, спостерігається орієнтація на повне задоволення потреб суб`єктів взаємодії, встановлюються структурні відносини, тобто спостерігається інтеграція інтересів підприємства і цільових суб`єктів взаємодії. Проникнення інтересів в усіх сфери діяльності підприємства відкладає свій відбиток і на організаційну структуру, зміни в якій обумовлюються необхідність закріплення за певними структурними відділами нових обов`язків, створення нових відділів, інтеграцію функціональний і етичних аспектів різних організаційних підрозділів.

Отже, кожне підприємство має свою індивідуальну маркетингову систему взаємодії, яка характеризується встановлення, підтримкою і розвитком відносин із суб`єктами взаємодії, однак, доцільним є застосування єдиного підходу щодо визначення рівнів маркетингу відносин, які послідовно проходить кожне підприємство, здійснюючи внутрішні і зовнішні зв`язки. На нашу думку, - це фінансові, соціальні і структурні.

Література:

  1. Ваш М. Маркетинг відносин і сітьова економіка: [Стаття з Угорщини] / Магдольна Ваш // Проблеми теорії і практики управління.- 2002- №2.- с.113-120

  2. Moller K. M., Hallinen K. A. Relationships Marketing Theory: Its Roots and Direction // Journal of Marketing Management. 2000. Vol. 16. P. 29-54.


 
 

Цікаве

Загрузка...