WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Суть та ознаки досконалої конкуренції - Реферат

Суть та ознаки досконалої конкуренції - Реферат

Львів, 1999 ?. Державний комітет статистики. С. 180.
Таблиця №5: Зміни розмірів сільськогосподарських угідь.
(на початок року; тисяч гектарів)
Показники 1991 1996 1997 1998 1999
Сільськогосподарські угіддя
Всі категорії господарств 1283,1 1275,8 1275,8 1275,6 1275,6
у тому числі:
с/г підприємства 1139,0 851,1 825,3 795,9 789,4
господарства населення 144,1 424,7 450,5 479,7 486,2
Рілля
Всі категорії господарств 870,4 854,4 850,6 850,6 842,0
у тому числі:
с/г підприємства 754,5 623,9 609,1 583,0 562,3
господарства населення 115,9 230,5 241,5 267,6 279,7
Джерело: Статистичний щорічник Львівської області за 1998 р., Львів, 1999 ?. Державний комітет статистики. С. 180.
Таблиця №6: Валова продукція сільського господарства.
91-95рр.
Показники у середньо-му за рік 1996 1997 1998
у порівнянних цінах 1996 року; млн.грн.
Всі категорії господарств
Валова продукція, всього
1551,7
1289,1
121,0
1148,5
Сільськогосподарські підприємства
Валова продукція, всього
639,4
307,4
244,5
182,1
Господарства населення
Валова продукція, всього
912,3
981,7
976,5
966,4
Частка валової продукції с/г, виробленої с/г підприємствами в загальному обсязі її виробництва у всіх категоріях господарств, %.
Вся продукція с/г 41 24 20 16
Джерело таблиці №6: Статистичний щорічник Львівської області за 1998 р., Львів, 1999 ?. Державний комітет статистики. С. 184.
Можна зробити висновки, що у Львівській області є досить велика кількість фірм (у 1999 році: 647,836 тис. виробників сільськогосподарської продукції). Тому жодна з них не спроможна самостійно впливати на умови ринку (попит, пропозицію, ціну). Виробники сільськогосподарської продукції у Львівській області представлені у різноманітних формах. Протягом 1991 - 1999 рр. відбулися певні зміни в розмірах сільськогосподарських угідь. Валова продукція сільського господарства протягом 1991-1999 рр. у порівнянних цінах 1996 року дає нам повну картину стану сільського господарства у Львівській області.
Отже, сільське господарства у Львівській області задовольняє сім вище вказаних умов досконалої конкуренції, тому ця галузь найближче характеризує модель досконалої конкуренції.
Висновки
1. З точки зору функціонування ринку, "питомої ваги" на ньому виробників західні економісти розрізняють чотири досить несхожі ринкові структури: досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, досконала монополія.
2. Під досконалою конкуренцією розуміють термін, який відповідає ринку, на якомужодна з фірм чи споживачів не є достатньо могутніми, щоб вплинути на ринкову ціну.
Досконала конкуренція існує за таких умов:
1) велика кількість ринкових агентів, фірм;
2) однорідність продукції;
3) мала частка контролю над цінами з боку фірм;
4) вільний вхід і вихід в галузі;
5) наявність і доступність ринкової інформації;
6) висока мобільність ресурсів;
7) раціональна поведінка ринкових суб'єктів.
3.Економісти розглядають ціни і випуск продукції у короткостроковому і довгостроковому періодах часу.
4.У короткостроковому періоді часу існує два підходи до визначення виробництва. Перший підхід: співставлення загального виторгу із загальними витратами. Другий підхід: співставлення граничного виторгу із граничними витратами. Існує три випадки, де у першому випадку фірма максимізує свій прибуток, якщо виробляє продукцію. У другому випадку мінімізує збитки, якщо виробляє продукцію. У третьому - фірма мінімізує збитки, якщо закриває підприємство.
5.У короткостроковому періоді, за першим підходом: прибутки фірми максимізуються за виробництва обсягу продукції, при якому загальний виторг перевищує загальні витрати на максимальну величину. Фірма мінімізує свої збитки, коли виробляє обсяг продукції, за якого загальні витрати перевищують загальний виторг на мінімальну величину. Якщо загальний виторг не перевищує загальних змінних витрат за будь-якого обсягу виробництва, фірма мінімізує збитки, призупинивши виробництво продукту.
6.У короткостроковому періоді, за другим підходом: фірма максимізує прибуток чи мінімізує збитки, вона повинна встановити такий рівень випуску продукції за якого граничні витрати дорівнюють ціні. Якщо ціна стає нижчою за мінімальні середні змінні витрати, конкурентна фірма мінімізуватиме свої збитки (припинивши виробництво). За жодного обсягу продукції фірма не може зменшити свої збитки порівняно з її загальними постійними витратами.
7.У довгостроковому періоді входження фірм у конкурентну галузь усуватиме економічні прибутки, а вихід фірм із галузі ліквідуватиме збитки, тому ціна дорівнюватиме мінімальним середнім загальним витратам.
8.Абстрактна модель досконалої конкуренції є ідеальною моделлю ринку, яка має вагоме аналітичне і практичне значення. Для сучасної економіки характерна "недосконала конкуренція".
9.Сільське господарство, - найближче характеризує модель досконалої конкуренції Тому, сільське господарства у Львівській області теж найближче характеризує модель досконалої конкуренції.
Список використаної літератури.
1. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. - К.: Наукова думка, 1992. - С. 29-35.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки /за ред. Каніщенка Л. О.- К. Либідь, 1995. - ?. 20-23.
3. Долан Є., Линдсей Д. Ринок: микроекономическая модель. - Санкт-Пет., 1992. - С. 134-153.
4. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка /за ред. Панчишина С. : Львів: Просвіта, 1999. -Т. 2. - С. 224-258.
5. Семюелсон Пол. А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка /за ред. С. М. Панчишина: К, Основи, 1998. - С. 220-230.
6. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроекономика. - М.: Економика, Дело, 1992. - С. 291-363.
7. Статистичний щорічник Львівської області за 1998 р., Львів, 1999 ?. Державний комітет статистики. С. 180-188.
8. Селигмен Б. Основние течение современной економической мисли. М: Прогресс, 1969. - С. 105, С. 247.
9. Економічний словник /за ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. - К.: ГРУРЕ, 1973. - С. 247, С. 517.
10. Новий тлумачний словник української мови в 4 томах, /укладачі В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. - К. "Аконіт", 1999. - Т2, С.210.
11. Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії: вправи і задачі /за ред. Реверчука С. К. - Львів.:

 
 

Цікаве

Загрузка...