WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинговий аудит в управлінні збутовою діяльністю підприємства - Реферат

Маркетинговий аудит в управлінні збутовою діяльністю підприємства - Реферат

Реферат на тему:

Маркетинговий аудит в управлінні збутовою діяльністю підприємства

На сучасному етапі ринкової економіки в силу загострення конкуренції за ринки збуту, росту витрат, а також підвищення вимог споживачів стосовно якості обслуговування, основним фактором, який визначає виживання торговельних підприємств та їх цілеспрямований розвиток, є ефективність системи збутової діяльності. У зв'язку з цим все більше значущими стають питання щодо оцінки системи збуту, що і являє собою предмет маркетингового аудиту збутової діяльності торговельних підприємств.

Маркетинговий аудит – комплексна оцінка результатів збутової діяльності шляхом всебічного, періодичного та незалежного аналізу збутових операцій.

Основна мета маркетингового аудиту – орієнтація системи управління збутовою діяльністю на досягнення цілей підприємства в області збуту. Тому в процесі управління збутовою діяльністю на підприємстві для створення найбільш ефективної системи збуту та досягнення комерційних цілей слід здійснювати маркетинговий аудит за наступними напрямками:

1. стратегічний аудит маркетингової діяльності;

2. тактичний аудит системи збуту, який складається з організаційного і процедурального зрізів;

3. аудит прибутковості збуту.

Запропонована модель маркетингового аудиту системи збуту торговельного підприємства ТОВ "Кольрабі" може бути використана при оцінці систем збуту крупних, середніх і малих торговельних підприємств, що реалізують як один або кілька видів товарів, так і широкий асортимент товарів.

Стратегічний аудит системи збуту процес дуже важкий та трудоємкісний, в якому акценти зміщуються з простого фіксування фактичного стану в бік перспективного, випереджаючого контролю. Таким чином, в центрі стратегічного аудиту опиняється не минуле, а сучасне та майбутнє. Аналіз сучасного спрямований на дослідження руху підприємств до поставлених цілей в галузі збуту. Аналіз майбутнього дозволяє оцінювати ризики та можливості підприємства. Все враховує запропонована модель стратегічного аудиту збуту в ТОВ "Кольрабі".

Мета стратегічного аудиту — визначити чи достатньо ефективно підприємство використовує усі маркетингові можливості, які мають місце в області збуту.

Аналіз макросередовища в рамках стратегічного контролю збуту спрямований на вивчення ключових характеристик, які мають значний вплив на збутову політику підприємства. Проведений нами аналіз макросередовища свідчить про те, що найбільш негативний вплив на збутову діяльність підприємства здійснюють економічні та політико-правові фактори. На підставі аналізу макросередовища в цілях узагальнення результатів вивчення макросередовища була розроблена матриця зовнішніх ключових ризиків і можливостей для збутової діяльності ТОВ „Кольрабі".

Стратегічний аудит збуту передбачає також аналіз цільового ринку – одного з най важливіших напрямів аудиту системи збуту, спрямованого, передусім, на дослідження споживачів.

Для забезпечення раціональної цільової орієнтації і визначення всього комплексу спонукальних мотивів, якими керуються споживачі при прийнятті рішення про покупку товарів, підприємству дуже важливо досліджувати кінцевого споживача, тому що саме виживання і функціонування ринку залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити і потреби. Це обумовлює необхідність систематичного і всебічного вивчення потреб, смаків, бажань, мотивів покупців, стану і динаміки попиту у взаємозв'язку зі змінами в системі споживчих переваг для прийняття маркетингових рішень.

Як показали проведені нами дослідження, в даний час сила впливу різних груп покупців на діяльність торгових підприємств досить значна, що обумовлено наступними причинами:

• посилення тенденції в теорії і практиці бізнесу до "індивідуалізації" споживача;

• зниження купівельної спроможності населення, що підвищує еластичність попиту, формує високу чутливість до методів стимулювання збуту;

• посилення торгової сили покупця, що обумовлює підвищення ступеня залежності продавця від покупця;

• збільшення пропозиції стандартизованих товарів, що забезпечує великий вибір аналогічних за якістю товарів;

• збільшення числа товарів-замінників, товарів, що імітують і дублюють вироби відомих торгових марок, що сприяє переорієнтації покупців на менш якісні, але більш дешеві товари.


 
 

Цікаве

Загрузка...