WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

рекламного бізнесу. Менеджеру потрібна також для прийняття рі-шення ґрунтовна інформація з багатьох інших питань. Деякі з них наведено нижче.
1. Товар (послуга)
1.1. Хто продає:
" до якої галузі належить фірма;
" коли її булостворено;
" в якій фазі життєвого циклу перебуває фірма;
" які стратегічні цілі фірми;
" у чому полягає стратегічна політика маркетингу;
" яка стратегія ціноутворення;
" яка мета комунікацій;
" до якої групи належить товар ("зірка", "дійна корова", "важкі діти","собаки");
" чи має фірма торговий знак, чи потрібна його розробка;
" чи опрацьований фірмою план "паблік рілейшнз";
" чи користується фірма послугами комівояжерів;
" чи встановлені фірмою стандарти обслуговування;
" чи достатній рівень сервісу, що забезпечується фірмою для ринку своїх товарів (послуг).
1.2. Що продається:
" матеріальний чи нематеріальний продукт (товар чи послуга);
" чи є товар (послуга) оригінальним;
" які запити (потреби) покупців задовольняє товар (послуга);
" які специфічні потреби ринку (надійність, міцність, упаковка тощо) та наскільки товар (послуга) відповідає цим потребам;
" чи буде товар продаватися в комплекті з іншими чи окремо;
" як покупець використовуватиме товар (послугу);
" які споживчі параметри (атрибути) має товар (послуга);
" які з них головні, їхня оцінка (індекс);
" які з них другорядні, їхня оцінка (індекс);
" який інтегральний параметричний індекс товару (послуги);
" який інтегральний індекс конкурентоспроможності товару
" (послуги);
" які нецінові фактори конкурентоспроможності;
" чи товар (послуга) вже відомий, чи він уперше з'явився на ринку;
" що має бути головним у рекламному зверненні - чи сам факт
" наявності товару (послуги) чи його (її) якість;
" чи є товар сезонним, чи його можна використовувати протягом усього року.
1.3. У чому полягає основна цінність товару:
" є вона матеріальною чи нематеріальною;
" чи купують цей товар (послугу) заради нього самого чи для задоволення будь-яких інших потреб;
" чи є на ринку товари (послуги), що конкурують з ним;
" у чому саме товар (послуга) ліпший за конкурентні;
" чи викликає товар (послуга) інтерес у покупців; якщо так, то який саме.
1.4. Чи пропонується товар посередникам:
" штучна чи оптова реалізація, авторитет, виключне право продажу;
" якою має бути ціна купівлі для оптовика;
" які головні характерні атрибути товару (послуги), що привертають запит покупця;
" які спеціальні заохочувальні заходи можна запропонувати оптовикам;
" чи можна комбінувати рекламу фірми з рекламою посередника;
" що робитиме фірма, щоб стимулювати посередника.
2. Ринок
2.1. Хто покупці:
" що характеризує основних покупців (вік, стать, освіта, соціальний стан, доходи, звички тощо);
" яке їх ставлення до товару (байдуже, прихильне, вороже);
" де живуть покупці (місто, сільська місцевість, або те й інше);
" чим найбільше цікавляться покупці;
" наскільки товар, що продається, відповідає їхнім інтересам, вимогам, потребам тощо;
" чому покупцям бажано купити саме цей товар (скільки це коштуватиме. наскільки забезпечуватимуться зручність і безпека користування, задоволення особистих потреб);
" що втратить покупець, якщо він не купить цей товар (послугу);
" чим цей товар відрізняється від того, яким користуються зараз;
" чи усвідомлюють покупці необхідність придбання товару;
" чому покупці досі не купували цей товар;
" якщо покупець купуватиме товар (послугу) не для себе, то як потрібно скласти рекламне звернення.
2.2. Хто продавець:
" основна характеристика (який імідж фірми в покупців, як він зміниться з упровадженням цього товару (послуги) на ринок, на якому ринку діє фірма, які є перспективні ринки, які прогнозуються зміни й чому, чи відповідають виробничі та збутові можливості фір-ми тенденціям змін на ринках тощо);
" який загальний асортимент товарів фірми;
" який життєвий цикл товару (послуги);
" який життєвий цикл фірми;
" чи має фірма торговий знак та інші атрибути фірмового стилю.
2.3. Хто конкуренти:
" чи є конкуренти у фірми, їх основна характеристика;
" якими методами конкурентної боротьби вони користуються;
" які в конкурентів ціни, цінова політика, якість товарів (послуг), упаковка, сервіс;
" які сильні та слабкі сторони конкурентів;
" яких конкурентів фірма перемагає, у чому причина успіху;
" якою може бути реакція конкурентів:
- на виведення фірмою нового товару (послуги) на ринок;
- зміну фірмою ціни товару;
- зростання частки ринку фірми;
- зменшення частки ринку фірми;
" які засоби для стимулювання збуту використовують конкуренти;
" яка прибутковість виробництва товарів (послуг) у конкурентів;
" які товарні знаки конкурентів, їх фірмовий стиль.
3. Цілі реклами
3.1. Які основні цілі рекламування:
" чим саме треба зацікавити - товаром чи послугою;
" чи треба змусити покупця просто звернути увагу на товар (послугу), чи запросити детальнішу інформацію;
" чи потрібно показати покупцеві, що він справді має потребу в цьому товарі (послузі);
" чи потрібно навчити покупця користуватися новим товаром (послугою), чи навчити його новому способу використання старого товару (послуги);
" чи потрібно показати, як боротися з конкурентами;
" чи потрібно нагадати покупцеві про добре йому відомий товар (послугу);
" чи потрібно змусити покупця запам'ятати упаковку або торгову марку;
" чи потрібно створювати новий імідж фірми.
3.2. Загальна характеристика рекламної діяльності:
" які цілі маркетингу фірми та як з ними зв'язані рекламні цілі;
" як оцінюють покупці якість рекламних текстів фірми;
" скільки коштів витрачається на рекламу, тенденції витрат;
" чи можна виявити зв'язок між витратами на рекламу та змінами у збуті товарів (послуг) фірми;
" чи добре відомий покупцям торговий знак фірми;
" якими критеріями керується фірма, вибираючи канали розповсюдження рекламних звернень.
4. Рекламні засоби
4.1. Який вид рекламних засобів використовує фірма:
" газетна реклама (щодобова, щотижнева, вечірня, спеціальна тощо);
" журнальна реклама (журнал загального профілю, для жінок, для чоловіків, для дітей, торговельний, технічний, професійний тощо);
" друкована реклама (листівка, вкладка, окремий аркуш, буклет, проспект, каталог, плакат тощо);
" телевізійна реклама (спеціальні рекламні блоки, профільні передачі, вставки у популярні телесеріали тощо);
" зовнішня реклама (написи на автомобілях, рекламні щити, транспаранти, афіші тощо).
4.2. Як вплине використання рекламних засобів на зміст рекламного звернення:
" якщо реклама друкується в періодичному виданні, то на який вид рекламного звернення найкраще реагують

 
 

Цікаве

Загрузка...