WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

і перетворюється на ключовий інструмент управління міжособистісними, суспільними процесами. Тому принципи соціально-етичного маркетингу можна викласти так:
o досягнення максимальногорівня задоволення потреб людини;
o максимальне поліпшення якості життя;
o досягнення максимально можливого споживання товарів, послу г та ідей;
o можливість максимально широкого вибору ідей, товарів та послуг (свобода вибору без примусової системи розподілу).
Розвиток соціально-етичного маркетингу з початку п'ятдесятих років привів до радикальних змін окремих функціональних складових маркетингу.
Сучасний маркетинг економічно розвинутих країн має забезпечити наявність таких чотирьох складових:
1. Робота з продуктом, тобто прогнозування попиту (створення нового товару, розширення його асортименту, завантаження підприємств, що виробляють цей продукт, сервісне обслуговування спо-живачів).
2. Цінова політика, тобто ціноутворення (визначення оптових та роздрібних цін з урахуванням попиту та пропонування, формування умов продажу, розробка системи знижок та інших стимулюючих заходів).
3. Маркетингова політика комунікацій, котра забезпечує маркетинг такими засобами товаропросування, зв'язку з покупцями (споживачами), як рекламування, стимулювання збуту, діяльність для створення престижу фірми і так званий особистий продаж, що максимально сприятиме заохоченню споживачів і покупців до купівлі.
4. Організація збуту, тобто розподілення (створення системи збуту, вибір каналів збуту, використання суто торговельних засобів, виконання логістичних операцій).
Отже, сучасний маркетинг функціонально складається з чотирьох блоків:
o прогнозування попиту;
o ціноутворення;
o маркетингові комунікації;
o організація збуту.
З удосконаленням діяльності на ринках збуту в умовах цивілізованої економіки все більшого значення набуває третій блок - маркетингові комунікації.
Маркетингові комунікації - це вид соціальної діяльності для задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях у процесі обміну на етапі встановлення зв'язків між споживачами та торгівцями, якими можуть бути виробники та посередники.
Традиційно встановлення зв'язків (відносин) між споживачами (покупцями) забезпечується:
o рекламуванням;
o стимулюванням збуту;
o розвитком зв'язків із громадськістю;
o просуванням продуктів, послуг та ідей через особистий продаж.
Рекламування - це складова маркетингу, що є неособистісним пред'явленням певній групі людей фактів щодо товарів, послуг та ідей у будь-якій формі. Ці послуги з рекламування мають бути оплачені.
Інакше кажучи, рекламування - це створення такого рекламного продукту, доведення його до потенційних покупців у такий спосіб, щоб вони зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю новацію в капітал.
Сучасна цивілізована реклама не тільки інформує потенційних покупців та споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару. Вона дає змогу раціональніше зробити цю купівлю, оскільки споживачі за допомогою реклами матимуть об'єктивну інформацію про якість, ціну, способи використання та інші деталі, які покупцям треба знати, щоб зробити правильний вибір.
Звичайно, первинною була потреба людини в інформації (адже "спочатку було слово", як сказано в Біблії), а реклама стала лише засобом її поширення: реклама "чого", реклама "для кого", реклама "як", реклама "де" та реклама "за яку ціну".
Нині бізнесмени вважають інформацію однією з матеріальних передумов своєї діяльності. Існує навіть крилатий вислів: "Хто володіє інформацією, той володіє світом".
Передовсім інформація потрібна споживачеві, бо він є головною рушійною силою процесу продажу і від нього залежить, відбудеться процес купівлі чи ні. За допомогою реклами до відома покупця дово-диться інформація про те, що існує такий-то товар, з такою-то маркою, що він має таку-то характеристику, так-то відрізняючись від подібних до нього товарів, що цей товар можна придбати в такому-то місці, за таку-то ціну. Покупець, що понад усе ставить престиж, може знайти інформацію про престижні фірми та магазини, про продавців модних товарів та новинок. Така інформація дає змогу достатньо забезпеченій людині, що живе в економічно розвинутому суспільстві, якось виділити себе, соціальне виокремитись з інших подібних до неї осіб.
Комерційна інформація, що її надає реклама, особливо потрібна вітчизняним підприємцям, тому що діяти успішно в сучасних умовах (наприклад, за постійних змін законодавчої бази) може тільки той, хто не просто стежить за змінами, а, виходячи з них, оперативно коригує свою діяльність. Такий бізнесмен здатний ефективно використовувати інформацію про зміни на ринках збуту, появу конкурентів, зміну запитів покупців, насичення ринків товарами та необхідність перейти на нові ринки, нові товари та методи роботи. Тільки інформація дає можливість підприємцям знайти своїх покупців.
Високоякісна інформативна реклама має відповідати таким вимогам:
o підпорядковуватися загальній стратегії та тактиці маркетингу фірми-виробника;
o відповідати іміджу, який виробник бажає створити власному товару на ринку;
o бути доступною для цільової аудиторії, для якої її призначено;
o бути правдивою, нічого не перебільшувати, бути (по можливості) доступною для перевірки;
o не бути занадто несподіваною для певної цільової аудиторії, оскільки стереотипи мислення переборювати дуже важко, і треба поступово підводити покупців до бажаної реакції;
o чітко відбивати спрямовані до розуму, емоцій та здорового глузду споживачів наміри виробника;
o бути конкретною, давати можливість споживачам спочатку подумки, а потім і фактично встановити зв'язки між своїми потребами та пропонованими товарами, послугами чи ідеями;
o своєчасно розпочинатися та своєчасно закінчуватися, поки вона ще не надокучила цільовій аудиторії.
Крім того, реклама має сприяти поліпшенню життєвого рівня людей, стимулювати їхні зусилля стосовно придбання якісніших товарів, створювати імідж країни та людей, що в ній живуть.
Реклама - це найдорожчий інструмент маркетингу, загальним завданням якого є:
o створення репутації фірмі - виробнику чи посереднику;
o збільшення чистого прибутку та рентабельності фірми;
o збільшення потоків покупців та обсягів продажу;
o стабілізація обсягів продажу в період зменшення попиту та загального спаду ділової активності.
Для того щоб провести ефективне рекламування товару, послуги чи ідеї, спеціаліст з реклами має відповісти на такі питання:
1. Що, як, коли, де і від чийого імені сказати чи зробити.
2. На якій стадії купівельної готовності перебуває цільова аудиторія (загальне усвідомлення потреби, точне її визначення, сприятливе ставлення, розуміння переваг товару, готовність до купівлі).
3. Бажана мотивація реклами (раціональна, емоційна, моральна) та форма звернення

 
 

Цікаве

Загрузка...