WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

Сутність реклами та еволюція її розвитку - Реферат

загальнонаціональна рекламна діяльність, а засоби поширення інформації почали розглядати як основне джерело фінансування. Саме в ті часирекламний посередник перетворився з оптового продавця місця під рекламу на ділового партнера з повним циклом послуг, аж до творчих і дослідницьких включно. Стали з'являтися критичні огляди реклами, почалася розробка теорії реклами, а також було прийнято правові акти, що регулювали діяльність у цій сфері.
Ч. Сендвідж умовно називає період розвитку американської реклами, який почався у 1915 році, епохою вдосконалення. Це був час переосмислення самої суті рекламної справи.
1914 року вперше почалися (в інтересах реклами) спроби розробки аналітичних матеріалів щодо поширення газет і журналів. У 1919 р. у Гарвардському університеті розробляється так званий метод впливу для визначення кількості читачів журналів і газет. У 20-ті роки А. Крослі здійснив дослідження стосовно визначення рейтингу засобів масової інформації (Media), у тому числі нового засобу - радіо. Поступово компанії, які займались науковими дослідженнями, почали пропонувати широке коло послуг для рекламодавців - від аналізу споживачів та їхньої реакції на нову продукцію до аналізу ефективності реклами, визначення цільової аудиторії тощо. Тобто з початку століття американське суспільство від простої розробки рекламного звернення швидко наближалось до того всеосяжного явища, яке пізніше отримало назву рекламної кампанії.
Тоді ж у США було видано багато теоретичної літератури з питань реклами. Значна кількість її не втратила актуальності й досі, оскільки там поєднались досягнення таких наук, як економіка, фізіологія, соціальна психологія й менеджмент. Вдалим початком була, зокрема, книга К. Гопкінса "Наука реклами" (1923р.).
Саме у 20-ті роки XX ст. у США з'являються й монографії, присвячені економічним аспектам реклами. Серед них можна назвати книгу Р. Вейла "Економіка реклами". У 30-ті роки професор Гарвардського університету Н. Борден надрукував свій класичний твір про економічні результати рекламної роботи (цю тему було продовжено вже в наш час книгою Д. Симона "Питання економіки реклами"). Далі рекламні дослідження виходять у світ одне за одним. 1932 року з'являється монографія А. Коле і Г. Дж. Шлінка "100.000.000 піддослідних кроликів", 1935 року - А. Баскера "Реклама, переглянута наново", 1936 року - X. Кенера "Боротьба за правду в рекламі", 1942 року - Н. Бордена "Економічна ефективність реклами", 1944 року - Б. Кларка "Димова завіса реклами", 1949 року Ф. Бішопа "Етика реклами", пізніше - монографії В. Паккарда "Таємні спокусники", Ф. Куїна "Етика, реклама й відповідальність" та ін.
Цікаво, що аналіз реклами з погляду її впливу на поведінку споживача у США використовувався вже давно. Як приклад можна назвати монографії В. Діла "Філософія реклами" (1913р.), Д. Лукаса і С. Бенсона "Філософія реклами" (1930р.), Е. Крейна "Ринкові зв'язки" (1950р.), Д. Поттера "Люди більшості" (1954р.), Дж. Янга "Додатковий інструмент мільйонерів" (1961р.) тощо.
Найширшим використанням біхевіористичних підходів (з погляду впливу на поведінку споживача) характеризуються 50 - 60-ті роки XX ст., коли у США було досягнуто великих успіхів у використанні теорії і моделей психології, соціальної психології і соціології для розуміння поведінки покупців, комунікативних відносин між учасниками рекламного процесу як частини маркетингу.
Цей процес триває й досі. Найпопулярнішими в останній час стали такі праці, як "Визнання рекламного агента" Д. Огілві, "Реальність у рекламі" Р. Рівза, "Реклама: теорія і практика" Ч. Сендіджа, В. Фрайбергера, К. Ротцолла, "Ефективна реклама" Г. Картера, "Знайди свій шлях у рекламній справі" И. Форстера, "Сучасна реклама" Л. Кортленда і Ф. Вільяма, "Соціологія" Ч. Сендіджа, "Реклама у роздрібній торгівлі США" Ч. Едвардса і Р. Брауна, "Приклад рекламування" Дж. Москіна, "Реклама: принципи і практика" В. Велза, Дж. Бернета, С. Моріарті тощо.
Досягнення науки в галузі рекламних досліджень не обминули й навчальної літератури. Уперше в світі 1950 року в США вийшов підручник "Рекламний менеджмент: теорія і ситуація" (перевиданий у 1959 р.), де до реклами було застосовано комплексний підхід (розробка бюджету, визначення рекламної політики та стратегії, вибір "масмедіа" тощо).
Найсучасніші підходи до управління рекламним бізнесом знайшли відображення в підручнику Д. А. Аакера і Дж. Г. Майєрза "Рекламний менеджмент", виданому в Каліфорнії (Берклі) у 1987 р. У цьому підручнику увагу зосереджено на прийнятті рішень щодо рекламної кампанії в усіх ланках рекламного бізнесу (рекламодавець - рекламна агенція - дослідницькі фірми - споживач), наводяться моделі поведінки споживачів і засоби кількісних (якісних) вимірювань впливу реклами на цільову аудиторію.
У підручнику Д. Аакера і Дж. Майєрза зв'язано в одне ціле концепції рекламного бізнесу, моделі поведінки споживачів, вимірювання результатів показу рекламного звернення та залежні від них рішення стосовно проведення рекламної кампанії, прогнозування її перебігу і дієвості рекламних заходів. Найважливішим є те, що рекламний менеджмент розглядається в контексті маркетингу та за-гальної стратегії фірми-рекламодавця.
В основу методики викладання матеріалу, засобів аналізу і планування рекламної діяльності в даному курсі покладено методики Д. Аакера та Дж. Майєрза ("Рекламний менеджмент"), А. Дейана ("Реклама"), Е. Діхтля і X. Хершгена ("Практичний маркетинг") та Ф. Котлера ("Основи маркетингу"). Останні два джерела - у тій частині, що стосується реклами та керування нею.
СУТНІСТЬ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Реклама та маркетинг
В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією сучасних суспільних відносин. Це один із різновидів людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей у процесі обміну. Тому маркетинг є інструментом соціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує споживача з виробником і має забезпечити продаж товарів та послуг для максимально можливого задоволення потреб людей.
Маркетинг як діяльність на ринку в своєму розвитку пройшов кілька етапів: перший - удосконалення виробництва, другий - удосконалення товару, третій - інтенсифікація комерційних послуг зі збуту, четвертий - власне маркетинг, п'ятий - соціально-етичний маркетинг.
Якщо розглядати власне маркетингову діяльність, необхідно спинитися на четвертому та п'ятому етапах, хоча ринок України ще не пройшов і перших трьох.
На четвертому етапі принцип ринкової діяльності можна характеризувати так: "знайдіть потребу в чомусь і задовольніть її" або "виробляйте те, що можете продати, а не те, що можете виробляти". В Україні цього можна досягти тільки за умов структурної перебудови виробництва товарів, послуг та ідей.
П'ятий етап відповідає постіндустріальному рівню розвитку цивілізації та забезпечує соціально-етичний характер діяльності на ринку, тобто маркетинг втрачає свій специфічний збутовий характер

 
 

Цікаве

Загрузка...