WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність закупівель товарів: теоретичний аспект - Реферат

Сутність закупівель товарів: теоретичний аспект - Реферат

Реферат на тему:

Сутність закупівель товарів: теоретичний аспект

Особливого значення в сучасних умовах ринкових відносин набуває закупівля товарів, яка є основою ефективної діяльності підприємства на ринку. Закупівлі опосередковують з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, вдосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з іншого, - вплив виробництва на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування, а також на підвищення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб населення.

Для виробників товарів та послуг закупівлі є не тільки гарантією їх збуту, але й забезпечують безперервність виробництва, ефективне функціонування підприємств. Для роздрібної торгівлі вони сприяють своєчасному надходженню товарів для досягнення власної мети, а для решти учасників товаропросування - гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції [1].

Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам закупівель, теоретичні погляди щодо їхньої сутності та її адаптації до ринкових умов господарювання є суперечливими. Зокрема, відсутня єдина точка зору щодо дефініції „закупівлі".

Огляд літератури, присвяченої проблемам закупівель (постачання), виявив велику різноманітність думок у трактуванні цього терміна. Необхідно відразу зазначити, що в економічній літературі терміни „закупівля" і „постачання" використовуються як синоніми.

Необхідно зазначити, що вчені, які займались визначенням цього терміну, по-різному підходили до цієї проблеми. Одні визначали закупівлю у досить вузькому розумінні, інші ж підходили до цього поняття дуже широко.

Характерним є розгляд „закупівель" („постачання") як стратегічної функції щодо забезпечення підприємства факторами подальшого існування, як аспекту діяльності підприємства, як комерційного процесу, як процесу ухвалення рішення, як акту здійснення купівлі-продажу. Усі ці суперечності у визначенні сутності закупівель спричинені розбіжностями у виділенні об'єкта закупівель, що дозволяє говорити про розширений та вузький підходи до розуміння закупівель.

Окремі німецькі економісти під закувлею розуміють придбання товарів для продажу, а також купівлю іншого майна. Різні автори, що займаються проблемами постачання, найчастіше вважають єдиною функцією постачальницької діяльності закупівлю матеріалів. Проте це приклад вузького розуміння закупівель. Зокрема, Р. Кох трактує закупівлю як „діяльність компанії, що спрямована на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів і послуг, та її відділ, що виконує ці функції" [2, С. 56].

У межах цього напрямку й розглядається сутність закупівель у галузі торгівлі. Однак об'єктом закупівель є не всі матеріальні ресурси, а тільки їхня частина - товари. Хоча автори єдині у визначенні об'єкта закупівель, поняття закупівля товарів трактують по-різному.

Часто зустрічаються визначення, у яких закупівля ототожнюється з кількістю, якістю, терміном і ціною закуповуваних товарів. Дж. Келлі вважає, що закупівля - це „покупка товарів належної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відповідного постачальника" [2, С. 59].

Однак вирішенню задачі про параметри майбутньої закупівлі передує усвідомлення необхідності закупівлі взагалі. У зв'язку з цим існує інша точка зору, згідно з якою закупівля трактується як „процес ухвалення рішення, за допомогою якого офіційна орієнтація констатує наявність нестатку в закуповуваних товарах і послугах, а також виявляє, оцінює й відбирає конкретні товари і конкретних постачальників з числа наявних на ринку". Слід зазначити, що наведене визначення також не є повним, тому що охоплює лише попередні операції з закупівлі, не відбиваючи сам процес закупівлі товарів, однак тут справедливо зроблений акцент на важливість етапу виявлення потреби в товарах, що закуповуються.

Можна погодитись з думкою М. Л. Ліндерса і Х. Е. Фірона, які вважають, що термін „закупівлі" описує процес покупки: усвідомлення необхідності, пошук і вибір постачальника, переговори щодо ціни, а також інші умови, наприклад, пов'язані з доставкою товару" [3, С. 93].

Необхідно підкреслити, що в жодному з розглянутих трактувань не знайшла відображення цільова спрямованість закупівельної роботи. Особливістю закупівель у торгівлі є те, що товари здобуваються з метою їхнього перепродажу.

Закупівлі товарів - важлива складова частина комерційної роботи підприємства. Правильно організовані закупівлі товарів є важливою умовою для нормального функціонування підприємства та виконання планових завдань.

Таким чином, проведений короткий огляд різних тлумачень поняття „закупівлі" не дає однозначного визначення. Узагальнюючи результати проведених теоретичних досліджень, доцільно дати визначення закупівлі як процесу придбання товарів належної якості, необхідної кількості і в потрібний час з метою їхнього наступного перепродажу. Він здійснюється підприємствами або приватними особами й орієнтований на задоволення споживчого попиту. Цей процес складається з виявлення потреби в товарах, пошук і вибір постачальника, перемовини щодо ціни, а також інших умов, пов'язаних з доставкою товару.

Література:

  1. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємництва: Навч. посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2006.- 780с.

  2. Коноваленко В. М. Закупівельна діяльність підприємства в логістичній системі товароруху // Вісник КНТЕУ. - 2005. - №4.- С. 54-59

  3. Коноваленко В. М. Концептуальні основи та принципи управління закупівельною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - //№1.- С. 92-101.


 
 

Цікаве

Загрузка...