WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Формування системи маркетингових досліджень на ринку банківських послуг - Реферат

Формування системи маркетингових досліджень на ринку банківських послуг - Реферат

Реферат на тему:

Формування системи маркетингових досліджень на ринку банківських послуг

В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність застосування в діяльності підприємств, організацій, банків принципів і засобів маркетингу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що в змаганні на ринку переможе той, хто зуміє чітко і грамотно розробити маркетингову стратегію для свого банку і в відповідності з нею організувати реалізацію банківських послуг.

Специфіка банківського маркетингу багато в чому визначається особливостями банківських послуг. В нинішній час банки країн з розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і юридичних осіб, надаючи їм біля 270 різноманітних виглядів послуг. Всі це змушує комерційні банки аналізувати стан ринку банківських послуг, тенденції його розвитку і в відповідності з цим організовувати власну діяльність по розвитку і просуванню тих або інших банківських продуктів, їх рекламі, ціноутворенню і т. д. Без дослідження ринку послуги банку ризикують виявитися для нього неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими.

В зв'язку з цим будь-якому комерційному банку необхідний аналіз ринку банківських послуг, його маркетингові дослідження. Основними джерелами інформації для цього є дані статистичних установ, клієнтів - підприємств і приватних осіб, засобів масової інформації і рекламних матеріалів конкурентів.

Проведення маркетингових досліджень ─ це вид маркетингової діяльності, спрямований на пристосування роботи комерційних банків до потреб конкретних споживачів банківських послуг. Тому результати маркетингових досліджень використовуються для коригування планів та поточної діяльності банків. Той факт, що ринок банківських послуг зазнає постійних змін означає, що він весь час дає імпульс для здійснення маркетингових досліджень. Структура маркетингового дослідження визначається його метою і завданнями і припускає наявність двох взаємопов`язаних частин: дослідження конкретного ринку і вивчення власних можливостей банку для виходу і закріплення позицій на ринку.

Метою аналізу ринку банківських послуг є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті шляхом пристосування своїх продуктів до попиту і вимог клієнтів. Маркетингове дослідження націлене на забезпечення більш ефективного пристосування банківських послуг до вимог рику. Однієї з найважливіших його задач є визначення умов, при яких досягаються оптимальні співвідношення між попитом і пропозицією банківських продуктів на ринку, а також оцінка діяльності підприємств, що виступають на ринку, їхніх позицій, здійснюваних ними засобів бізнесу, характеру ринкових відношень тощо.

Проведення такого роду досліджень стало реальною потребою і тривко увійшло в практику господарської діяльності банків. Глибина і спрямування аналізу ринку банківських послуг залежить в значній мірі ступені від характеру діяльності банка, видів послуг що надаються ним для юридичних і фізичних осіб, міри їхньої диверсифікації, розмірів капіталу і рівня прибутків банку. Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка потенційних можливостей банка і його позицій на конкретному ринку або сегменті. Цей результат в процесі подальшої маркетингової діяльності при розробці програми маркетингу зіставляється з виробничими, фінансовими, трудовими і іншими ресурсами і оцінюється ефективність діяльності банка на конкретному ринку.

Основним інструментом дослідження є : аналіз ринку, спостереження за ринком і його прогнозування. Аналіз ринку полягає у вивченні ситуації і можливості збуту на сучасний момент. Його основні завдання - визначати конкурентну позицію банку на ринку і провести його сегментацію. Сегментація банківського ринку передбачає виявлення цільових груп клієнтів, на яких мають сконцентруватися збутові зусилля банку.

Основними джерелами даних при проведенні маркетингового аналізу ринку виступають: статистичні матеріали; відомості отримані від клієнтів─ юридичних і фізичних осіб; дані джерел масової інформації; ділові звіти і рекламні матеріали конкурентів.

Маркетингові дослідження проводяться з конкретним ринком або його сегментом, що враховує запити певних груп клієнтів. Це припускає необхідність застосування комплексного підходу до дослідження, а саме: вивчення, аналіз і оцінка всіх елементів і чинників, що виявляють вплив на тенденції розвитку, структуру, характер відношень на конкретному, вибраному для обстеження ринку банківських послуг в їхньому взаємозв'язку і взаємозалежності; виявлення особливостей стану ринку банківських послуг у взаємозв'язку зі станом і тенденціями розвитку загальногосподарської кон'юнктури різноманітних ринків; розгляд всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на діяльність банку.

Важливо відзначити, що точність маркетингового аналізу залежить від безлічі чинників, серед яких в першу чергу слідує відзначити обсяг інформаційної вибірки, вибір репрезентативної групи, засіб збору даних, засоби встановлення контактів.

Ще одним важливим інструментом маркетингового аналізу є прогнозування, тобто припущення відносно зміни ринкової ситуації в майбутньому. Його задачі ─ оцінити готовність споживачів набувати послуг саме даного банку, а не його конкурентів; спрогнозувати реакцію споживачів на заходи банку по формуванню дійсного попиту, а також завбачити зміни кон'юнктури.

Інструментами тут є прогнозування на основі традиційних математичних засобів (простий аналіз тренду, статистичний аналіз, засіб стандартного розподілу ймовірностей і ін.) і побудова сценарію на основі відбору прогнозів і експертних оцінок.

Прогнозування попиту на послуги банка проводиться з метою вироблення на основі складеного прогнозу рекомендацій для керівництва банку по вибору цільових сегментів, стратегії дії на них, ціновій політиці, розміщенню відділень банка і т. ін. Для рішення подібних задач необхідно визначити стан положення банку на різноманітних ринкових сегментах, а також виявити і спрогнозувати вплив на попит різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників.

Особливо важливе значення має вивчення мотивації клієнтури в рамках придбання банківських послуг. Тут враховуються такі чинники, як виявлення потреби в якій-то конкретній послузі банка, наявність необхідної інформації про даний продукт і про банк, здатний його надати, вибір з різноманітних варіантів, що пропонуються ринком, рішення про придбання такого роду банківського продукту. Обсяг можливої реалізації нового продукту, що пропонується банком, залежить від цілої системи чинників, серед яких першорядне значення мають ціна банківського продукту, переваги споживачів, потенційна кількість споживачів, прибуток останніх.

Отже слід зазначити, що хоча сьогоднішній ринок банківських послуг живе нововведеннями та інноваційне прискорення є основою його розвитку, враховуючи ризики і підвищені витати переходить на розробку нових послуг дещо повільно. Проте продумане оновлення продукції дозволяє йому зберігати певну долю на ринку банківських послуг України, а також забезпечувати значний прибуток.

Література:

  1. І. О. Лютий, О.О. Солодка Банківський маркетинг. К.: Знання, 2006, - 380ст.

  2. Організація діяльності банківських установ в умовах ринку // Банківська справа, 2007. - № 1. - ст. 85 - 92.

  3. Деякі актуальні питання удосконалення управління банківською системою // Банківська справа, 2007. - № 3. - ст. 35 - 42.

  4. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи // Банківська справа, 2007. - № 4. - ст. 20 - 34.

  5. Банківська діяльність // Маркетинг в Україні, К. 2007 - №4, ст. - 70 -72.


 
 

Цікаве

Загрузка...