WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Звіт маркетингової роботи Фірми “КАШТАН” (звiт) - Реферат

Звіт маркетингової роботи Фірми “КАШТАН” (звiт) - Реферат

5. "Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні"

 рішуче не згоден  не згоден

 важко відповісти  згоден

 рішуче згоден

6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що:

 низький рівень обслуговування

 високі ціни

 не маю такої потреби

 користуюсь державною охороною

 вони не задовольняють моїх потреб

 незгоден з усіма перерахованими вище пунктами.

7. Від служби охорони Ви очікуєте (відмітьте всі котрі Ви вважаєте за потрібне):

 професіоналізму

 справжньої безпеки

 якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють

 найкращого кінцевого результату їх діяльності

 байдуже

8. Справжня охорона повинна бути:

Чисельною Малочисельною

Досвідченою Недосвідченою

Озброєною Без зброї

Сучасною Класичною

Приватною Державною

Технічно оснащеною Без сучасної техніки

9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

 • відмінний

 • дуже добрий

 • добрий

 • посередній

 • зовсім поганий

10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони ?

 • кримінальна ситуація погіршиться

 • подешевшення послуг

 • реклама

 • побачите охорону в дії

 • інше___________________________

11. " Я вільно гуляю по вулиці, тому що : ...

 • нічого не боюся

 • зі мною завжди моя зброя

 • зі мною мій пес

 • зі мною моя дружина (чоловік)

 • зі мною моя охорона

 • інше______________________

 1. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми ...________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір?

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

 1. Вкажіть будь-ласка сферу Вашої діяльності та посаду.

________________________________________________________

4.Результати анкетування

Було проведено анкетування респондентів мiста Львова, переважною бiльшiстю яких були пiдприємцi та державнi службовцi. Кiлькiсть опитаних 31 чоловiк. Результати показанi по кожному з пунктiв анкети у процентному спiввiдношеннi до загальної кiлькостi.

 1. Чи вважаєте Ви, що безпека одна з найнеобхідніших потреб ?

так 94% ні 0% не знаю 6%

 1. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли ?

так 45% ні 29% не знаю 10% інше 16%

 1. Найважливіше для Вас безпека

сім'ї 100% нерухомості 20% моя власна 22% вантажів 0%

машини 16% офісу 6% інше 0%

4. Якщо Ви бізнесмен, для Вас безпека у бізнесі:

виключно важлива 23%

дуже важлива 35%

важлива 39%

не дуже важлива 0%

зовсім не важлива 3%

 1. "Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні"

рішуче не згоден не згоден 6%

рішуче згоден згоден 65%

важко відповісти 29%

 1. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що:

низький рівень обслуговування 10%

високі ціни 23%

не маю такої потреби 58%

користуюсь державною охороною 3%

вони не задовольняють моїх потреб 3%

незгоден з усіма перерахованими вище пунктами 3%

 1. Від служби охорони Ви очікуєте (відмітьте всі котрі Ви вважаєте за потрібне):

професіоналізму 48%

справжньої безпеки 39%

якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють 19%

найкращого кінцевого результату їх діяльності 52%

байдуже 0%

8. Справжня охорона повинна бути:

Чисельною 3%10% 6% 42% 39% Малочисельною

Досвідченою 94%6% 0% 0% 0% Недосвідченою

Озброєною 52% 26% 16% 3% 3% Без зброї

Сучасною 71% 20% 3% 0% 0% Класичною

Приватною 46% 41%10% 0% 0% Державною

Технічно оснащеною 96% 4% 0% 0% 0% Без сучасної техніки

 1. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

відмінний 0%

дуже добрий 6%

добрий 32%

посередній 62%

зовсім поганий 10%

 1. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони ?

кримінальна ситуація погіршиться 29%

подешевшення послуг 21%

реклама 9%

побачите охорону в дії 11%

інше 30%

 1. " Я вільно гуляю по вулиці, тому що : ...

нічого не боюся 23%

зі мною завжди моя зброя 16%

зі мною мій пес 11%

зі мною моя дружина (чоловік) 3%

зі мною моя охорона 6%

інше 41%

 1. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми ...

ні одної відповіді

13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір?

Професіоналізм, чесність, мужність, відповідальність, фізичний стан, порядність, розум, сила, надійність, досвідченість, логічне мислення, самовідданість, компетентність.

5.Аналiз анкетування

Провiвши детальний аналiз результатiв анкетування, ми вирiшили, що основними i прiоритетними для нас клiєнтами будуть пiдприємцi та бiзнесмени. Опитування проводилось серед працiвникiв державних та приватних установ. Виявилось, що державнi службовцi та керiвники менше потребують власної охорони. Скорiше в них є потреба в охоронi офiсiв, нерухомостi. Приватний сектор в переважнiй бiльшостi вiддав голос за власну охорону. Тобто можна зробити висновок, що приватнi пiдприємцi та бiзнесмени менш захищенi, вони не розраховують на захист держави, на який розраховують державнi працiвники. Отже iснує попит на який розраховує наша фiрма.

Майже половина опитуваних виявила бажання, точнiше потребу в охоронi. Найбiльше вразило те, що всi опитуванi (!) висловили бажання охороняти свою сiм'ю. Потiм за важнiстю йшла безпека нерухомостi та власна. Цей факт нам допоможе в орієнтації наших послуг. У всiх бiзнесменiв безпека у бiзнесi є виключно чи дуже важливою. Бiльшiсть згiднi з тим, що приватнi служби безпеки обслуговують краще за державнi. Це означатиме для нас, що конкурентами все ж таки будуть приватнi фiрми, а не державна система охорони i порядку.

З анкет ми бачимо повну картину вимог суспiльства до охоронцiв. Це мають бути досвiдченi, сучасно оснащеннi, переважно приватнi, частково або в мiру озброєнi та нечисельнi. Клiєнти очiкують професiоналiзму, найкращого кiнцевого результату та справжньої безпеки. Всi цi фактори будуть використаннi фiрмою у майбутнiй роботi i кадровiй полiтицi.

Рiвень професiоналiзму у сучасних охоронцiв бiльшiсть опитаних вважають посереднiм. Тому слiд взяти до уваги, що найкращий результат (у нашому випадку збiльшення попиту) фiрма отримає тодi, коли задiє справдi професiоналiв до роботи, i щоразу пiдвищуватиме їх рiвень.

Якщо ж погiршиться кримiнальна ситуацiя чи подешевшають послуги, що ми й збираємось зробити, то половина опитаних стане нашими потенцiйними клiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляють по вулицi, а 3/4 все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiльки дуже мала кiлькiсть вже охороняють себе.

Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими у вiдповiдностi опитаних всьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також не показала повної картини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щоб дiзнатись про реальну ситуацiю потрiбно перевiряти все на практицi. Постiйно бути готовим до змiн у наданнi послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...