WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування - Реферат

Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування - Реферат

визначають вплив найсуттєвіших чинників, закономірності й тенденції, що властиві певним явищам і процесам. Далі починається класифікація цих явищ і процесів, а також причин і чинників, що їх обумовлюють. Надалі всі ці структурні групування використовують при вивченні ринку за видами товарів, їх асортиментом, якістю тощо. Вони охоплюють, по суті, призначені для вияву взаємозв'язкутипологічні та структурні взаємозалежності й взаємодії між явищами і показниками, що вивчаються. Такі групування перший крок до кореляційного аналізу, передуючи останньому широким використанням у процесі підготовки первинної інформації до аналітичної обробки. За їх допомогою з усієї сукупності даних є можливість виділити найхарактерніші моменти, чинники або тенденції. Метод групувань використовується при сегментації ринку, товарного зокрема. Варто при цьому підкреслити, що роль застосування методу групування зростає в залежності від висоти і значущості рівня управління. Широке використання групувань передбачає: старанний підхід до складання таблиць групування, забезпечення економічно обґрунтованого виділення груп, за якими класифікують економічні явища, що аналізуються. Поспішно і не виважено проведене групування може призвести до суттєвих помилок в аналізі та прогнозуванні явищ і показників, що вивчаються. Кореляційно регресійним аналізом у нинішній досить складний практиці певною мірою послуговуються всі не позбавлені здорового глузду фахівці: бо саме за такого підходу можна виявити вплив різноманітних чинників показників аргументів на показник функцію. Процес кореляційно регресійного аналізу кон'юнктури ринку складається з таких етапів: 1) попередня обробка статистичних даних та вибір факторів аргументів (факторних ознак); 2) оцінка тісноти зв'язку між ознаками та виявлення форми цього зв'язку; 3) розробка багатофакторної моделі явища, що вивчається, та її аналіз; 4) використання результатів аналізу для удосконалення планування та управління даним явищем. Балансовий метод використовується для відображення двох груп взаємопов'язаних і врівноважених економічних показників. Він застосовується при аналізі використання робочого часу і часу роботи устаткування, при аналізі сировинних та фінансових ресурсів. Балансовий метод широко використовується в ринковій економіці для оцінки можливостей збалансування виробництва і збуту. Балансовий метод застосовується також при прогнозуванні кон'юнктури на товари органічного походження. З обслуговуваними даними за минулі роки складається баланс виробництва та споживання на майбутній період, що прогнозується. При цьому враховуються перехідні запаси на кінець наступного року. В разі додатної різниці між прибутками та видатками створюються експортні ресурси, від'ємної виникають імпортні потреби. Максимальний ефект кон'юнктурного прогнозу досягається за умови поєднання і комплексного використання всіх методів аналізу та прогнозу кон'юнктури товарного ринку. Не викликає сумніву і те, що аналіз ринку і розробка ефективних ринкових стратегій підприємства здійснюється, як правило, в рамках єдиної системи управління маркетингом підприємства. Значна роль в прийнятті українських рішень, орієнтованих на маркетингові дослідження, належить аналізу кон'юнктури взагалі, товарного зокрема. Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України дослідження кон'юнктури внутрішнього ринку є одним з найважливіших складників маркетингової діяльності кожного окремого підприємства і держави в цілому. 4. Практичне завдання. Задача 1. Оцінити ступінь збалансованості ринку товару, якщо відомі такі показники ринку цього товару за п'ять років. Рік 1 2 3 4 5 Надходження товару, тис. грн. 1600 1800 1850 1900 2000 Товарні запаси на початок року, тис. грн. 210 230 250 270 290 Товарні запаси на кінець року, тис. грн. 230 250 270 290 310 Норматив товарних запасів, тис. грн. 210 230 250 270 290 Для визначення коефіцієнта збалансованості застосовують формулу: - коефіцієнт збалансованості; - надходження товару в і-му році; - продаж товару в і-му році; - товарні запаси на 1.01(і+1)-го року; - норматив товарних запасів і-го року; - кількість років, які аналізують співвідношення попиту і пропозиції. - товарні запаси на початок і-го року; - надходження товару в і-му році; - товарні запаси на кінець і-го року. Висновок: коефіцієнт збалансованості близький до нуля, тому ринок можна вважати збалансований. Задача 2. Визначити ступінь збалансованості ринку товару, якщо відомі такі дані про елементи ринку цього товару за останні п'ять років. Рік Товарні запаси на початок року, шт.. Товарні запаси на кінець року, шт.. Роздрібний товарообіг, шт.. 1 522 802 1442 2 602 932 1342 3 732 1082 1472 4 882 1194 2142 5 994 1256 2402 Ступінь збалансованості ринку розраховують за формулою: - коефіцієнт темпу зростання товарних запасів; - коефіцієнт темпів зростання продажу товару. Рік Середньорічні товарні запаси, тис. грн. Базисні темпи зростання товарних запасів Базисні темпи зростання товарообігу Порівняння і 1 662 - - - - 2 767 115,6 93 96 3 907 137 102 100 4 1038 156,8 148,5 122 5 1125 169,9 141,6 119 Висновок: другого року спостерігалась недостатнє товарне пропонування, а в третьому, четвертому та п'ятому роках спостерігалось надлишкове товарне пропонування. Задача 3. Оцінити торгівельну кон'юнктуру у регіоні за основними показниками ринку у базисному та фактичному періодах. № п/п Показники Базисний період Фактичний період 1 Виробництво товарів широкого вжитку 330 320 2 Роздрібний товарообіг 310 300 3 Товарні запаси в промисловості і торгівлі 230 220 4 Грошові заощадження населення 150 140 Проявом сприятливої торговельної кон'юнктури буде дотримання пропорції: В - обсяг виробництва товарів широкого вжитку; О - обсяг роздрібного товарообігу; ТЗ - обсяг товарних запасів в промисловості і торгівлі; ГЗ - грошові заощадження населення; б - базисний період; ф - фактичний період. Висновок: торгівельна кон'юнктура сприятлива в усіх показниках, окрім обсягу виробництва, який перевищує обсяг роздрібного товарообігу. Список використаної літератури. 1. Войчак А. В. "Маркетинговий менеджмент". Київ - КНЕУ, 1998р. 2. Ильенкова Н. Д. "Спрос: анализ и управление" під редакцією. И. К. Белявского. Москва - 2000р. 3. Ковалёв А. И., Войленко В. В. "Маркетинговий аналіз". Москва - Центр экономики и маркетинга, 2000р. 4. Симонова Н. Е. "Методы анализа рынка". Москва -2000р. 5. Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Основи економічної кон'юнктури. Навчальний посібник. Київ - 2004р.

 
 

Цікаве

Загрузка...