WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування - Реферат

Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування - Реферат

не витримуючи жорсткої конкуренції. Попри все це український ринок характеризується нестабільністю та підвищеннями ризиками. Зробити за таких умов глибокий і всебічний аналіз кон'юнктури ринку проблема, погодьтеся, надто складна. Тимбільше, що на сучасному етапі кон'юнктуру розуміють як конкретну економічну ситуацію, яка склалася зараз, сьогодні внаслідок взаємодії факторів і умов, що визначають структуру, динаміку та співвідношення попиту й пропозицій. Аналізом економічної кон'юнктури передбачається дослідити: 1) співвідношення попиту, пропозиції та платоспроможності; 2) формування й використання бюджетних і кредитних ресурсів; 3) функціонування ринку цінних паперів і грошового обігу; 4) співвідношення оптових і роздрібних цін; 5) співвідношення номінальних та реальних доходів; 6) еквівалентність цін на промислові й сільськогосподарські товари; 7) динаміку продуктивності праці та ефективності виробництва. Алгоритм дослідження кон'юнктури ринку та її прогнозування подано далі: " 1 етап - аналіз стану економіки в цілому, її комплексна характеристика за попередній період; " 2 етап - аналіз виробництва продукції, яка досліджується; " 3 етап - визначення величини попиту і пропозиції; " 4 етап - вивчення товару та його роботу; " 5 етап - вивчення ринку й динаміки цін, цінової політики; " 6 етап - кон'юнктурний прогноз. Аналіз кон'юнктури ринку проводиться на трьох рівнях: загальноекономічному, галузевому і товарному. Аналіз загальноекономічної та галузевої кон'юнктури пов'язаний з детальним вивченням процесів в одній країни, у співтоваристві, а також у світовому господарстві в цілому з урахуванням основних макроекономічних пропорцій і тенденцій, що склалися. При цьому аналізові й прогнозуванню піддається значний масив показників щодо виробництва, внутрішнього товарообігу, зовнішньої торгівлі, рівня цін і фінансів. У розрахунках враховуються масштаби та інтенсивність оновлення виробництва, розміри і рівень попиту, державне регулювання ринкових відносин, кредитно-фінансова політика, структурні зміни в економіці тощо. Товарно-галузеву кон'юнктуру можна розглядати як частину загальної, проте методологія її аналізу має суттєві відмінності. Так, при вивченні будь-якого товарного ринку, галузі, сфері діяльності логічно вдатися до розмежовування таких складових кон'юнктури, як пропозиція та реальний попит на продукцію цієї галузі. Кон'юнктура товарних ринків дає досить повне уявлення про поточні зміни й коливання у сфері виробництва та збуту конкретних товарів, призначених як для внутрішнього споживання, так і для поставок на експорт. Саме під її інтенсивним вплавом ринок розширюється або звужується, змінюються параметри товарних цін, характер попиту й пропозицій, зростає або руйнується набутий раніше імідж продукції та її виробника. Але ж, зрозуміло, кон'юнктура окремого товарного ринку розвивається не ізольовано, а тісно пов'язана із загальногосподарською кон'юнктурою інших товарних ринків. Тому й нічого незвичного немає в тому, що глибока загальногосподарська криза в Україні призвела до адекватного стану кон'юнктури практично всіх товарних ринків. для більш детального і комплексного аналізу підприємці можуть ефективно використовувати дані загальноекономічних і галузевих досліджень. Процес аналізу кон'юнктури товарного ринку включає кілька стадій, на кожній з яких вирішується певний обсяг завдань, таких, зокрема, як оцінювання кон'юнктури товарного ринку в поточному періоді, прогнозування основних показників ринку, віднайдення пропорцій і вироблення рекомендацій щодо виробництва та реалізації товарів, оцінка ефективності показників прогнозу. На основі проведеної роботи підприємство в змозі провести в подальшому розрахунок існуючих показників й ретельно проаналізувати стан попиту й асортимент своїх товарів за квартал, півріччя,рік у кількісних та вартісних показниках. Всеосяжне вивчення кон'юнктури товарного ринку охоплює аналіз і прогноз стану ринку конкретного товару, передбачає вивчення галузей виробництва й споживання аналізованої продукції, їх взаємозв'язків, а також інфраструктурного забезпечення ринку. Існує три основних етапи підходів до вивчення кон'юнктури ринку: 1. Аналіз макроекономічної ситуації. Звичайно, злет або падіння в економіці в цілому відбивають стан даної окремої галузі економіка як ніщо інше сконцентровує в собі результат взаємопов'язаного розвитку галузей матеріального виробництва та споживацького комплексу. 2. На наступному етапі необхідно визначити найхарактерніші риси виробництва і споживання, які відрізняють від інших галузь, що аналізується. 3. І нарешті, третій етап аналіз конкретних питань за окремими товарними групами. В аналізі кон'юнктури товарного ринку найчастіше використовується метод порівняння, за якого фактичні показники порівнюються з тими,що прогнозуються, а також із середніми даними, планом, найкращими здобутками. У такий спосіб визначається зазвичай ринкова ситуація та конкурентоздатність товару. Метод найбільш розповсюджений, оскільки дає можливість зіставити явища, визначити в них спільне й індивідуальне, всебічно оцінити структуру кожного, а також зміни, що відбуваються в них. Саме через метод порівняння лежить шлях до своєчасного визначення ступеня ризику для наступного планування і розробки стратегії підприємства. Найголовніший недолік методу обмеженість отримання достовірної і повної інформації, типовий ризик будь-якого порівняння. Доцільним вважається також застосування економіко-статистичних методів аналізу та моделей прогнозування, якими визначаються структурні показники через обробку і вивчення динамічних рядів; в останньому і приховується тайна осягнення тенденції успішного розвитку з подовженням його на найближчу перспективу. Індексний метод ґрунтується на показниках співставлення рівня даного явища з рівнем його в минулому або з рівнем аналогічного явища, прийнятого за основу. Отже будь-який індекс то і є результат співставлення порівнювальної звітної величини до базової. Для аналізу процесів у системі маркетингу застосовуються індекси індивідуальні та групові. Цим методом виявляють вплив на сукупний показник різних чинників. Використовуються для цього так звані агрегатна, арифметична ы гармонійна форми індексів. Аналізується взаємозв'язок змін у попиті, ціні і прибутку від реалізації продукції, тобто вплив змін ціни і кількості продукції, яка запитується, на прибуток від реалізації. Отримані за допомогою індексного методу розрахунки дають можливість визначити і величини, що вже сталися, і величини можливих утрат прибутку ті обсягів попиту. Мета одна необхідно найвигідніше розподілити ці величини між секторами економіки і платоспроможними споживачами. Методом групувань ті чи інші маркетингові процеси в їх взаємозв'язку та взаємозалежності виявляють, вивчають і

 
 

Цікаве

Загрузка...