WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

(шт.). Рис.2. Графік беззбитковості. 4.Визначення окремих показників маркетингової діяльності через 1-2 роки Внаслідок проведеної роботи знижуються змінні витрати на виробництво та реалізацію одиниці продукції: V на 12%; 18,24*0,12=2,19 V =V- V=18,24-2,19=16,05грн. Обсяг збуту зріс: N на 18%; 19666*0,18=3539,9 N =N+ N=19666+3539,9=23205,9шт. Постійні витрати зросли: F на 13%; 179353,9*0,13=23316 F =F+ F=179353,9+23316=202669,9грн. Після застосування нецінових методів конкуренції криву попиту було зсунуто вправо, що призвело до зростання доходів фірми. Рис.3. Вплив нецінових методів конкуренції. 4.1. Визначення максимального прибутку через 1-2 роки Вирахуємо Пmax через 1-2 роки: П =Ц *N -(F +V*N ) max; b1=b1=-160 b0=b0=24530 Цопт=b1*V -b0/2*b1=(-160)*16,05-6820/2*(-160)=-2568-6820/-320=29,3грн. ВД=N *Ц =23205,9*29,3=679932,9 N опт =b0+b1*Ц опт=6820-160*29,3=6820-4688=2132шт. П max=Ц опт*Nопт- (V *N опт -F )=29,3*2132-(16,05*2132-202669,9)=62467,6-(34218,6-202669,9)=62467,6-(34218,6-202669,9)=230918,9грн. 4.2. Аналіз собівартості продукції S = V +F /N =16,05+202669,9/2132=202686/2132=95,1грн. Як ми бачимо собівартість нашої продукції впала, це викликано спадом змінних витрат: V *N =16,05*2132=34218,6грн. N кр= F /Ц -V =202669,9/29,3-16,05=202669,9/13,25=15295,8шт. П= Пmax- Пmax=230918,9-59784=171134,9грн. 4.3. Факторний аналіз зміни прибутку В результаті проведення інтенсивного маркетингового дослідження прибуток фірми через 1 рік збільшився на П=171134,9грн. Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації: П(N)=(N -N)*(Цопт-V)=(2132-19666)*(30,4-18,24)=-17534*12,16=-213225,6 грн. Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни ціни: П(Ц)=N *(Ц -Ц)=2132*(29,3-30,4)=-2345,2грн. Факторне відхилення прибутку за рахунок зниження змінних витрат: П(V)=N *(V-V )=2132*(18,24-16,05)=2132*2,2=4669,1грн. Факторне відхилення прибутку за рахунок постійних витрат: П(F)=F- F =179353,9-202669,9=23316грн. 5. Зведена порівняльна таблиця № Показники Базові значення Проектні значення Відхилення 1. Оптимальна ціна, Цопт. 30,4 29,3 -1,1 2. Обсяг збуту, Nопт 19666 2132 -17535 3. Дохід від реалізації, N*Ц 597846,4 679932,9 82086,5 4. Постійні витрати, F 179353,9 202669,9 23316 5. Змінні витрати за рік, N*V 358707,8 34218,6 -324489,2 6. Змінні витрати на одиницю, V 18,24 16,05 -2,19 7. Собівартість , S 2734 95,1 -2638,9 8. Теоретичний критичний збут, Nкр 14701,1 15295,8 594,8 9. Максимальний прибуток, Пmax 59784,7 230918,9 171134,2 10. Факторні відхилення прибутку за рахунок N -213225,6 за рахунок Ц -2345,2 за рахунок V 4669,1 за рахунок F 23316 6. Комунікаційна політика Формування комунікаційної політики фірми передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової політики аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, створення ефективних текстів рекламних звернень, використанням засобів комерційної пропаганди, методів стимулювання збуту тощо. Ця діяльність що потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, завершує формування комплексу маркетингу фірм. Просування товару на ринку здійснюється за допомогою системи маркетингових комунікацій, яка охоплює будь-яку діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживача про свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах суспільства. В процесі планування рекламної кампанії потрібно визначити цільову аудиторію реклами. Цільова аудиторія - це адресат рекламної комунікації. Як звичайно, вона мало відрізняється від цільового ринку фірми. Формування рекламної стратегії передбачає розроблення чіткої концепції товару, від якої залежатиме і вибір засобів розповсюдження реклами. Реклама - будь-яка плата не особистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар. "Паблік рілейшнз" - (дослівно "взаємини з громадськістю") діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару. Стимулювання збуту -короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів: знижки, розпродажі, лотереї тощо. Рис.4 Основні елементи СМК. В процесі планування рекламної кампанії фірма "Тріумф" визначила цільову аудиторії реклами. Ми намагаємось за допомогою розповсюдження рекламної інформації про наше взуття сподобатись і зацікавити покупця саме нашого товару, щоб завдяки рекламі споживач звернув увагу на нашу фірму. Свій товар ми рекламуємо у популярних газетних рекламах. До цих видань належать газета "Бізнес", "Посередник" та інші. Також використовуємо рекламу на місці продажу. Це вивіски, вітрини на наших магазинах, реклама на упаковці цього ж товару, рекламні планшети. Завдяки такій рекламі ми намагаємось стимулювати "імпульсну" покупку. Ще наша фірма використовує зовнішню рекламу. Це рекламні щити вздовж доріг на яких пише звернення, яке не відверне увагу людини. Це "Вишуканий стиль - це запорука Вашого успіху" фірма "Тріумф". Також для заохочення нашого товару ми часто проводимо спонукальні заходи для споживачів до купівлі нашого товару. Для постійних покупців нашої марки, ми робимо невеликі знижки на наш товар, також в кінці кожного сезону ми влаштовуємо розпродаж нашого взуття а також під час Новорічних і Різдвяних свят робимо святкові знижки, які заохочують наших покупців. Завдяки цьому ми намагаємось збільшити і розширити коло наших споживачів на товар нашої фірми. Висновок. Основними функціями управління маркетинговою діяльністю на підприємстві є її організація, планування та контроль за виконанням. Розроблення та реалізація маркетингових заходів потребують створення допоміжних систем маркетингу. До них належать, зокрема, система планування маркетингу, система організації служби маркетингу та система маркетингового контролю. Гармонійне поєднання і взаємодія цих допоміжних підсистем значною мірою зумовлюють ринковий успіх підприємства. Отже, проаналізуємо коротко отримані результати цієї курсової роботи. Я зробила аналіз ринкових можливостей і зробила вибір цільових сегментів, зробила розроблення нового товару з використанням його трирівневої моделі за Ф. Котлером, визначила і описала характеристику товару його, його якісні параметри, дизайн. Після цього я зробила розрахунок ціни з використанням трьох моделей, що базуються на витратах, попиті чи конкуренції. В організації збуту продукції сформулювала оптимальні канали розподілу продукції, визначила посередників, яких фірма залучає до її реалізації. І останнім етапом роботи є формування системи маркетингових комунікацій, які фірма використовувала для просування свого товару на ринок. Список використаної літератури 1. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А. Мороз.-2-е вид. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002.-244с. 2. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002.-712с. 3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. "Диалектика".- М., СПб., К., 2001.-601с. 4. Берман Э.Дж.Р., 2001. Маркетинг. Пер. с англ. - "Сирин", 2001-308с. 5. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие .- К: Вура - Р, 1998.-384с. 6. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок / Пер. з англ. - Львів: Сейбр-Світло, 1995.-270с. 7. Дудяк Р. П., Липчук В.В. Маркетинг: теорія, методика, практика. - Львів: Українські технології, - 2001, -с.260. 8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. -К.: КНЕУ, 2000-240с.

 
 

Цікаве

Загрузка...