WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

процесі його розроблення і виробництва. Хоча при цьому окремі споживачі можуть сприймати по - різному рівень якості одного і того ж самого товару. Зовнішнє оформлення нашого взуття також має свої значні переваги. Ми стараємось використовувати різні аксесуари і інші прикраси які роблять наше взуття кращим і більш привабливим. Використовуємо тільки м'яку і якісну шкіру з якої наше взуття буде виглядати вишуканим і легким у використанні. На третьому рівні, який характеризується такими послугами, як надання кредиту, після продажне обслуговування, гарантія, доставка, монтаж. Наша фірма старається надати всі можливі послуги, які б заохотили покупців до придбання нашого взуття, а саме надання трьох місячної гарантії на товар нашого виробництва. Завдяки цій гарантії споживач може з легкістю оцінити і переконатися в надійності і зручності нашого взуття. Стараючись виробляти найкраще і найзручніше взуття, ми стараємось його розповсюджувати по всіх фірмових взуттєвих магазинах і бутіках щоб всі люди могли оцінити і випробувати наш товар. Сервісне обслуговування теж є особливим елементом в просуванні нашого товару до споживача. Для наших покупців ми стараємось розробляти найкращі умови де б вони могли спробувати наше взуття і проконсультуватися з нашими продавцями-консультантами. 3. Ціноутворення Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати найрізноманітніші види. Так, розрізняють ціни оптові і роздрібні, прейскурантні і контрактні, світові, базисні, монопольні тощо. Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх підприємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців - новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, розрахованих на масовий ринок. Ціни тісно пов'язані з іншими складовими комплексу маркетингу підприємства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу тощо. Та рівень ціни пов'язаний також з обраною системою товару і витратами на його просування. Групи товарів із різними рівнями цін залучають різні сегменти ринку. Формування цінової політики підприємства передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення пов'язані із встановленням цін нові товари. Після виходу товару на ринок відбувається пристосування ціни до змін кон'юктури ринку на різних стадіях життєвого циклу товару. Отже, мінімальна ціна на взуття , за якою покупці матимуть змогу витрачати свою заробітну плату становить Ц1 =30 грн., максимальна ж Ц2=35грн. При даних цінах обсяг попиту змінюється від N1= 2020 шт. до N2=1220 шт. Y= a+bx , N= b0+b1 , де N- теоретичне значення обсягу збуту при відповідній ціні. b1 - коефіцієнт нахилу кривої регресії. b0 - вільний член з економічної точки зору, він вказує на еластичність попиту. y-y1/ y2-y1= x-x1/x2-x1; y- 2020/1220-2020=x-30/35-30; y-2020/-800=x-30/5 5*(y-2020)=-800*(x-30) y-2020=-160*(x-30) y-2020=-160x+4800 Цопт=b0-b1*V/-2b1 , V=0.6Цопт Цопт=6820+160*0,6Цопт/-2*(-160)=6820+96Цопт/320 320Цопт=6820+96Цопт 224Цопт=6820 Цопт=30,4 V=0,6*30,4=18,24 грн/шт. Nопт=b0+b1*Ц Nопт=24530+(-160)*30,4=24530-4864=19666 шт. Розраховуємо валовий дохід: ВД=Ц*N, ВД=30,4*19666=597846,4. Постійні витрати: F=ВД*0,3=597846,4*0,3=179353,9. Nкр=F/Ц-V = 179353,9/30,4-18,2=179353,9/12,2=14701,1. 3.1 Визначення взаємозв'язку між ціною і попитом Покажемо залежність між ціною і попитом на графіку: Ц Рис.1. Залежність попиту від ціни. Як бачимо ця залежність обернена. 3.2. Визначення цінової еластичності попиту. Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до зміе у цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають. Епц=(N1-N2)/(N1+N2)/(Ц1-Ц2)/(Ц1+Ц2) Епц=(2020-1220)/(2020+1220)/(30-35)/(30+35)=800/3240/-5/65= =160/648*13/-1=2080/-648=-3,21. Оскільки -3,21 по модулю більше 1 , то можна стверджувати що попит є еластичним. 3.3. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний прибуток Математична модель задачі максимізації поточного прибутку: П=[ЦoN-(F+VoN)]?max , де Ц - Оптимальна ціна на товар; N - Обсяг його збуту за даною ціною; F - Постійні витрати за певний період; V - Змінні витрати на одиницю продукції. Взаємозв'язок між ціною товару й обсягом його збуту встановлено у вигляді рівняння регресії. N= во +в1oЦ. Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої похідної dП/ dЦ : dП/dЦ=(во-в1oV)+2в1oЦ=0 Звідси Цопт= во-в1oV/-2в1 (во=24530 ) (в1=160) Цопт=24530+160o0,6Цопт/-2*(-160)=30,4 (грн.) При даному рівні ціни обсяг збуту становитиме Nопт= во+в1oЦ=24530-160*30,4=3788(шт.). Попт=30,4*19666-(179353,9+18,24*19666)=597846,4-(179353,9+358707,8)= =597846,4-538061,7=59784,7грн. Пкр=[Ц*N-(F+V*Nкр]=30,4*19666-(179353,9+18,24*14701,1)=597846,4- 447502=150344,4. Собівартість одиниці продукції: S=V+F/Nопт=18024+179353,9/19666=18024+9,1=2734 (грн.). Цінова політика фірми охоплює багато різних аспектів, серед яких важливе місце посідають проблеми ціноутворення на нові товари. Встановлення ціни на новий товар здійснюють у декілька етапів. На першомуетапі визначають цілі ціноутворення, які є похідними від загальних маркетингових цілей. Це може бути: максимізація поточного прибутку; збільшення частки ринку; завоювання лідерства за якістю продукції; забезпечення виживання фірми у складній ринковій ситуації. На другому етапі проводять реальний аналіз факторів, що впливають на цінову політику: - оцінюють витрати фірми на виробництво і збут продукції; - визначають попит на товари і аналізують цінову еластичність; - роблять аналіз цін і товарів конкурентів. На третьому етапі розробляють цінову стратегію фірми, що передбачає прийняття великої кількості рішень. Серед них найважливіші рішення пов'язані із встановленням цінового. Фірма може вибрати одну з двох альтернативних стратегій, кожна з яких має свої переваги і недоліки - стратегію високих цін; - стратегію низьких цін. 3.4. Визначення теоретичного рівня критичного збуту Методи розповсюдження, збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Для тих, хто часом ототожнює маркетинг із збутом, ще раз зауважимо, це лише одна складова маркетингової діяльності, хоча і дуже важлива. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонування на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару. Витрати на збут становлять часом до 50% роздрібної ціни товарів, тому питання розподілу своєї продукції виробники мають опрацювати дуже ретельно. Збутову діяльність підприємств розглядають, як звичайно, у двох аспектах. Перший передбачає пошук відповідей на запитання: "Як побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту?" Другий аспект стосується організації фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. Після визначення вихідної ціни на наш товар ми проводимо аналіз беззбиткової роботи при даному рівні ціни. Такий аналіз пов'язує будь-який застосований метод із витратною моделлю ціноутворення. У реальних ринкових умовах обсяг збуту є дуже динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може падати. Аналіз дасть нам змогу визначити критичний обсяг збуту, при якому фірма ще не матиме збитків. Значення критичного збуту визначається з рівняння: Цo Nкр= NкрoVoF Звідси: Nкр= F/Ц- V При даному рівні ціни критичний обсяг збуту (точка самоокупності) становитиме: Nкр= F/Ц- V=179353,9/30,4-18,2=14701,1

 
 

Цікаве

Загрузка...