WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) - Курсова робота

Курсова робота на тему : Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) ? План Вступ 1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів 2. Розроблення товару 3. Ціноутворення " Визначення взаємозв'язку між ціною і попитом. " Визначення цінової еластичності попиту " Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний прибуток " Визначення теоретичного рівня критичного збуту 4. Визначення окремих показників маркетингової діяльності через 1-2 роки 4.1 Визначення максимального прибутку через 1-2 роки 4.2 Аналіз собівартості продукції 4.3 Факторний аналіз зміни прибутку 5 Зведена порівняльна таблиця 6 Комунікаційна політика Висновок Список використаної літератур Вступ В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов вітчизняного ринку. Першим типом ринку, який сформувався у розвитку країнах світу був так званий ринок продавця. Ринок продавця - такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими "діячами ринку" змушені бути покупці. Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попереднім сформувався інший тип ринку - ринок покупця. Ринок покупця це такий ринок, на якому більше влади мають покупці й найактивнішими "діячами ринку" змушені бути продавці. Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення : Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін. Концепція маркетингу передбачає що запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими і продуктивнішими - порівняно з конкурентами - методами. Запроваджуючи цю концепцію, підприємства орієнтуються передусім на задоволення потреб певної групи споживачів, для чого постійно проводять дослідження ринку , аналіз і контроль маркетингової діяльності. Концепція маркетингу - це сучасна концепція підприємницької діяльності, яка є досконалішою порівняно з попередніми . Якщо основним об'єктом уваги в першій з них є товар підприємства, який активно нав'язують споживачеві, то в концепції маркетингу основним об'єктом уваги є потреби цільової групи споживачів . А прибуток підприємство отримує завдяки досягненню і підтримці споживчої задоволеності. 1.Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробник повинен його ретельно проаналізувати. Дослідження та аналіз ринку - це не самоціль, а джерело інформації для прийняття менеджером із маркетингу ефективного управлінського рішення. Аналіз ринку починається з дослідження поведінки покупців та з'ясування основних мотивів придбання ними товарів та послуг. Адже покупці по-різному використовують товари, а головне-купують їх, керуючись різними мотивами. Тому виробникам варто поділити ринок на певні сегменти за цими мотивами та іншими ознаками, а вже потім пропонувати цільовим споживачам товар, вироблений із максимальним урахуванням цих ознак. Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємцем. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі цієї інформації розробляють стратегію і тактику маркетингу. Якщо на ринку представлені аналогічні товари декількох виробників, кожен з них у межах загальної місткості ринку має свою ринкову частку, яку визначають за формулою: ri = ( Oi/М)o 100%, де ri- частка ринку і- го підприємства; Оі- обсяг збуту і -го підприємця за рік; М- місткість ринку даного товару. Попит та більшість товарів, який визначає місткість ринку, характеризується нестабільністю. Тому кожне підприємство прагне мати правильний прогноз попиту на свій товар, який є важливим фактором діяльності на ринку. Маркетингова інформація, що її збирають у процесі дослідження буває двох видів: вторинна, яку вже було зібрано раніше для іншої мети; первинна, яку збирають уперше для досягнення конкретної мети даного дослідження. Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей етап називають кабінетним дослідженням. Вторинну інформацію можна збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел. Джерела внутрішньої вторинної інформації: - фінансова і статистична звітність підприємства; - дані про збут щодо товарів і ринків; - рахунки клієнтів; - дані попередніх даних тощо. Джерела зовнішньої вторинної інформації: - видання державних установ, зокрема довідки, статистичні огляди; - періодика, книжки; - комерційна інформація, яку продають комерційні дослідницькі фірми. Вивчення попиту на товар та аналіз ринкових можливостей виробника цього товару тісно пов'язані з дослідженням ринкової сегментації, через політику сегментації ринку, що її проводить підприємство чи фірма втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу - орієнтація споживача. Сегментація ринку - це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплекту маркетингу. Вибір сегментів ринку. Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосовувати стратегії охоплення ринку: масовий маркетинг, цільовий маркетинг та диференційований маркетинг. Масовий Один комплекс маркетингу Весь ринок Цільовий Один комплекс маркетингу Один сегмент ринку Диференційований Декілька комплексів маркетингу Декілька сегментів ринку Рис. 1. Стратегії охоплення ринку Фактори які необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку: 1) Наявність ресурсів. При обмежених ресурсах найдоцільнішою є стратегія цільового маркетингу. 2) Ступінь однорідності продукції. 3) Етап життєвого циклу товару. 4) Ступінь однорідності ринку. 5) Маркетингові стратегії конкурентів. Найвигідніші сегменти повинні мати високий рівень поточного збуту, високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію. Як звичайно жоден із сегментів не відповідає бажаною мірою усім цим характеристикам, тому доводиться йти на компроміс. Обравши конкретний сегмент, фірма повинна визначити для себе, як проникнути на нього і здобути конкурентні переваги. Для того належить дослідити позиції усіх наявних на ринку конкурентів і визначити своє місце. Отже, після короткогоопису про аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів ми надалі створюємо свою фірму, яка буде займатися виробництвом взуття і просувати його до споживачів. Тож фірма "Тріумф" яка виробляє шкіряне взуття, має ціль задовольнити потреби споживачів, виготовляти свій товар тільки з якісного матеріалу, щоб кожна пара взуття була особлива по-своєму, і зовнішнім виглядом і зручністю для споживачів, і за доступною ціною для покупця, і за великим вибором товару по-кольору і по-розміру. Попереднє виробництво цієї фірми було не таким досконалим, воно мало деякі недоліки, які відігравали значну роль для споживачів. Це взуття виготовлялося не з якісної шкіри, тому ми вдосконалили це і бажаємо донести цей товар до споживача тільки в найкращому вигляді і з найкращою якістю. Для того щоб визначити який

 
 

Цікаве

Загрузка...