WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту - Реферат

Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту - Реферат


Реферат на тему:
Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту
Причини появи і розвитку маркетингу
Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці (рис. 1.1). Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього - нераціональне використання ресурсів підприємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.
У кінці 20-х - на початку 30-х років велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах.
Одна з причин виникнення депресії 30-х років - це збої у плануванні. Шляхи відновлення функції планування показано на рис. 1.2.
Рис. 1.1. Причини, що зумовили виникнення і розвиток маркетингу
Рис. 1.2. Шляхи відновлення функції планування
Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці XIX ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсіль-ванський, Пітсбурзький) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.
З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби маркетингу.
"Стихійним маркетологом" прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку.
1926 р. - створення наукової організації викладачів маркетингу.
1937 p.- започаткування Американської асоціації маркетингу.
Період формування сучасної концепції маркетингу - ЗО-50-ті роки XX ст.
Ринок і його класифікація
Ринок - це економічний механізм, за допомогою якого відбувається погодження і реалізація економічних інтересів між виробниками й споживачами в процесі обміну через механізм ринкових цін.
Є такі типи економічних систем:
o товарне виробництво. Головний елемент цієї системи - ринок. Зміст економічної системи, що розвивається, зводиться до процесу пізнання, погодження і задоволення економічних інтересів;
o суспільне виробництво. Допускає, що погодження економічних інтересів відбувається на етапі, який передує процесу виробництва;
o змішана. Суто ринкові відносини плюс суспільні.
Для ринкової економічної системи в ідеальному розумінні характерний стан ринку, при якому потенційний попит випереджає потенційну пропозицію. Початок XX ст. характеризується зміною у співвідношенні ринкового попиту і пропозиції. З цього часу пропозиція постійно випереджає попит, що стимулювало розвиток теорії і практики маркетингу в сучасному розумінні цього слова.
Для розуміння суті маркетингу важливо зрозуміти різницю між вільним і регульованим ринками. Різниця між ними полягає у взаємовідносинах між суб'єктами ринкових відносин.
В умовах вільного ринку суб'єкти вступають в економічні відносини на стадії після процесу виробництва товару. Схематично це можна позначити так:
В?Р
Історично це можливо, коли попит на товари випереджає пропозицію.
В умовах, коли пропозиція вже випереджає попит на товари, суб'єкти ринкової діяльності для успіху на ринку мають вступати в ринкові відносини на стадії, що передує процесу виробництва товару. Схематично це можна позначити так:
Р?В?Р
Тобто маємо регульований ринок. Насамперед це горизонтальне регулювання завдяки впровадженню концепції маркетингу в діяльність підприємств.
Сутність маркетингу
Існує декілька основних трактовок маркетингу.
І. Маркетинг- це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів маркетингового середовища з метою якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації економічних інтересів виробника.
Рис. 1.4. Ринкова функція маркетингу
ІІ. Маркетинг являє собою процес планування і здійснення концепції ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів та послуг для проведення обміну, який задовольнить мету окремих людей і підприємств.
///. Маркетинг - теорія, яка займається питаннями ефективності обмінів на ринку між продавцем та покупцем.
Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності бізнесу - від створення продукту до його після продажного сервісного обслуговування.
Маркетинг, як концепція та філософія ведення бізнесу, на макрорівні є інструментом:
- горизонтального регулювання ринку;
- дослідження та узгодження інтересів суб'єктів ринку.
На мікрорівні маркетинг є інструментом планування економічної діяльності підприємства, що працює в ринкових умовах.
Концепції управління підприємством
Зміна концепцій зумовлена змінами у співвідношенні попиту і пропозицій на ринку. Виділяють п'ять концепцій управління організацією:
o концепція вдосконалення виробництва. Споживачі будуть прихильні до товарів, які широко розповсюджені і доступні за ціною, а тому керівництву слід спрямувати свої зусилля на удосконалення та підвищення ефективності виробництва і системи розподілу;
o концепція вдосконалення товару. Споживачі будуть прихильні до товарів, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні якості і характеристики, а тому організація має спрямувати свою енергію на постійне вдосконалення товару;
o концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Споживачі не прихильні до товарів підприємства в достатній мірі, якщо воно не докладає належних зусиль у сфері збуту і просування;
o концепція маркетингу. Запорукою досягнення мети організації є визначення потреб цільових ринків, мотивацій споживачів і забезпечення задоволення цих потреб більш ефективними методами, ніж у конкурентів.
За концепцією маркетингу всі ділові рішення здійснюються через призму інтересів клієнтів фірми. Концепція маркетингу не відкидає питання підвищення ефективності виробництва. Навпаки, вона спирається на

 
 

Цікаве

Загрузка...