WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основи процесу управління маркетингом - Реферат

Основи процесу управління маркетингом - Реферат

ринку Назва фірми, основні види діяльності, обсяг виробництва або товарообігу, частка ринку, форма власності, структура.
Конкуренти, які найбільш динамічно розвиваються на цьому ринку.
Товарні знаки конкурентів. Особливості товарів конкурентів, які забезпечують перевагу покупців; упаковка товарів конкурентів. Те саме
Вигляд, характеристика переваг або недоліків
Цінова політика Види цін, рівень рентабельності, рівень торговельної знижки, оперативність зміни цін, стимули збуту за допомогою цін (диференціація знижки залежно від розміру партії, "премії", лотереї, кредити і розклад.)
Форми і методи збутотової діяльності Гуртова, дрібно гуртова, роздрібна, наявність фірмових магазинів, використання агентів, комівояжерів, спеціалізованих магазинів…
ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) Найбільш цікаві заходи з реклами (сильні і слабі сторони), використання виставок, залучення сильних партнерів, особливості демонстрації товарів, організація розпродажу і т.ін.
Канали товароруху і збуту, які використовуються НДР.
Офіційні дані про витрати і прибуток. Кількість працюючих. Розробка нових товарів, оцінка статей в пресі. - купівля-і продаж дочірніх фірм Основні напрямки, обсяг витрат, кадри науковців, структура науково-дослідних підрозділів, використання сторонніх установ…
Чому? Для чого? За скільки?
VІІІ Вивчення правових аспектів Аналіз державних законів, підзаконних нормативних актів, міжнародних угод, судової практики. Ступінь правового захисту, арбітражна практика, реальність майнових санкцій і т.ін.
ІХ Вивчення контактних аудиторій Аналіз аудиторій з доброзичливим, негативним і нейтральним відношенням до фірми
Можливості додаткового залучення доброзичливих аудиторій, нейтралізації негативних аудиторій.
Х Аналіз ринків індивідуальних споживачів Аналіз факторів культурного порядку.
Аналіз соціальних факторів.
Аналіз особистих факторів.
Аналіз психологічних факторів (Зігмунд Фрейд).
Структура покупців за освітою, фахом та ін.
ХІ Аналіз ринків підприємств Аналіз ринку товарів промислового призначення.
Аналіз ринку проміжних продавців.
Аналіз ринку державних установ. Підпорядкованість підприємств, галузь, обсяги виробництва.
Кількість фірм, їх товарообіг, контакти з прямими постачальниками.
Висновки:
із аналізу про: - шляхи вдосконалення системи маркетингової інформації,
перш за все, щодо її оперативності і повноти;
- основні напрямки маркетингових досліджень;
- шляхи і способи використання маркетингових досліджень;
- вимоги до реклами в певних ринкових умовах і шляхи її вдосконалення;
- доцільність і напрямки вдосконалення прогнозування і реклами;
- виявлення нових ринків або сегментів і їх характеристики;
- шляхи більш глибокого проникнення на старі ринки; поширення меж ринку товарів фірми;
- вимоги до вдосконалення старих або розробки нових товарів, скеруванняі диверсифікації;
- більш активна участь в міжнародних ринках;
- доцільність і напрямки зміни стратегії стимулювання збуту;
- основні сили, що діють в мікросередовищі фірми і ефективність цих дій;
- нові вимоги до постачальників і посередників, доцільність їх заміни;
- шляхи покращання стосунків з постачальниками і посередниками;
- доцільність використання послуг фірм, які виконують маркетингові дослідження на замовлення;
- доцільність заміни фінансово-кредитних установ або напрямків, зміни стосунків з ними;
-- зміна орієнтирів щодо надання переваг різним типам клієнтів: ринку споживачів, ринку виготовлювачів, ринку проміжних продавців, ринку державних установ, ринку закордонних покупців, міжнародному ринку;
- доцільність і шляхи зміни впливу на ринкову кон'юнктуру факторів макросередовища (демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних факторів і факторів культурного оточення);
- напрямки використання в діяльності фірм знання факторів, які впливають на поведінку покупця.
3. ВІДБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ.
Перш ніж говорити про цільові ринки, визначимося з поняттям "ринок". З різномаїття визначень в контексті предмету і теми здається найбільш вдалим наступне:
ринок - сфера обміну товарами (групами товарів) між виробником (продавцем) і споживачем, що утворилася і розвинулася на основі розподілу праці.
В умовах поглиблення і розширення світогосподарських зв'язків товарні ринки втрачають національні і територіальні кордони, перетворюючись у світові товарні ринки, на яких виступають торговці всіх країн. Разом з тим продовжують існувати і відповідно відокремлені національні ринки окремих товарів в межах державних кордонів.
Товарний ринок може бути структуризований таким чином:
Закритий сектор Відкритий сектор
Внутрішньо-фірмові поставки Внутрішньосоюзна торгівля Суб-поставки Спеціальна торгівля Зустрічна торгівля Звичайні короткострокові угоди Вільний ринок, (біржова торгівля, "СПОРТ", "чорний ринок"
Чисельні різноманітні за різними ознаками ринки можна згрупувати таким чином:
З цієї схеми виходить, що товарний ринок структуризується з врахуванням характеру взаємодії контрагентів - продавця і покупця. Він включає два сектори - закритий і відкритий. Закритий сектор - частина товарного ринку, в межах якого взаємодії покупця і продавця залежить від різних форм комерційних відносин. В цьому секторі існують обмеження юридичного характеру, різного роду взаємозалежності, угоди про спеці-алізацію і кооперування, різні спеціальні торговельно-економічні, валютно-фінансові, воєнно-політичні угоди. Для цього сектору характерний високий ступінь цілеспрямованого впливу на ринок; з боку монополій, держави, обмежений вплив на ринок ринкової ціни (вона часто фіксується), відносна стійкість ринкових зв'язків і цін.
Внутрішньофірмові поставки - це товарообіг між філіями, дочірніми фірмами, головними підприємствами в різних монополіях. Такі поставки мають певні переваги: підприємство уникає жорстокого) тиску податкової системи, зокрема ПДВ.
Внутрісоюзна торгівля - це обмін товарами між учасниками будь-яких торговельно-економічних угрупувань, а також між учасниками цих угрупувань і третіми, сторонами в межах угоди про асоціацію (згадаємо, що відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні", асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися в виробничу, і комерційну діяльність будь-кого зучасників).
Субпоставки товарів здійснюються дрібними і середніми формально незалежними фірмами, які виступають як підрядчики в межах крупних монополій при спеціалізації і кооперуванні виробництва.
Спеціальна торгівля представлена постачальниками за програмами допомоги (ленд-ліз; під час війни, допомога країнам третього світу і т. ін.) і особливими міждержавними угодами, в т. ч. угодами про воєнно-технічне сприяння, державне кредитування, валютну взаємодію.
Зустрічна торгівля передбачає взаємообумовлені експортні операції, бартерні угоди.
Відкритий сектор - сфера звичайної комерційної діяльності обмеженого кола незалежних продавців і покупців. Для цього сектору характерна несталість взаємовідносин контрагентів. Великий вплив ціни і ринкової кон'юнктури: Ймовірність розоріння у відкритому секторі вища, ніж у закритому.
У відкритому секторі ринку укладають звичайні короткострокові угоди (1-2 роки).

 
 

Цікаве

Загрузка...