WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління маркетингом - Реферат

Управління маркетингом - Реферат

досягнення найдоцільнішої швидкості просування товарів (послуг) на шляху від виробника до кінцевого споживача. Йдеться про такий рух, при якому збігалися б найвигідніші темпи продажу й обігу товарів, а також мінімальні затрати на зберігання запасів, з одного боку, і здатність повністю і своєчасно задовольнити покупців - з іншого.
Тому застосовувати маркетинг означає управляти виробництвом або здійснювати іншу підприємницьку діяльність з чітко поставленою метою, тобто орієнтувати на певного покупця і одночасно розвивати виробництво, формувати попит. Засобами маркетингу створюють умови, за яких споживач може "голосувати" за потрібний йому продукт своїми грошима, що змушує корпорацію робити те, чого бажає покупець, оскільки вона одержує інформацію про потреби покупців і відповідно коригує свою програму.
Важливе місце у системі маркетингу займають питання, пов'язані з виробництвом товару, організацією науково-дослідної роботи шодо створення нових зразків продукції, встановлення цін на вироблені товари, координації планування і фінансування, а також пов'язані з регулюванням усієї діяльності фірм, включаючи транспортування, упакування, технічне обслуговування і збутові операції.
Маркетинг безпосередньо пов'язаний з якістю продукції, товарів та послуг. Категорія якості - основна складова стратегії оволодіння ринком, підвищення рівня обслуговування і забезпечення конкурентоспроможності товарів. Остання означає задоволення потреб відповідно до призначення на рівні, не нижчому порівняно з аналогічними виробами конкурентів при однакових цінах і рівнях сервісу.
У країнах з розвинутою економікою сформувалися різні типи маркетингу: конверсійний (заходи щодо ліквідації негативного попиту на продукцію фірми), підтримуючий (заходи для стабілізації попиту на товар фірми), протидіючий (заходи для зведення на "на нуль" попиту на товар фірми), синхромаркетинг (стимулювання за умов, коли спостерігається мінливий попит), ціновий (реалізація стратегій маркетингу на основі "плаваючих" цін на продукцію), маркетинг, що розвивається (відновлення спадаючого попиту) та ін.
Вивчення попиту - це не просто достатньо точне виявлення попиту на конкретні товари і послуги, які задовольняють певні потреби, але й формування цього попиту, передбачення, в якому напрямку він буде змінюватися під впливом НТП, купівельної спроможності, яка зростає, вимог до якості і надійності продукції.
Зміна економічної ситуації виявилася у формуванні і розвитку системи управління виробництвом, яка грунтується на ринковій концепції: врахування ринкового попиту, вимог конкретного споживача до техніко-економічних і естетичних параметрів продукції. Вимоги ринку є обов'язковою передумовою орієнтації виробництва і збуту на такий асортимент продукції, який дозволяє раціонально господарювати.
Сучасний маркетинг робить акцент на орієнтацію виробничої діяльності, визначення структурної політики фірми з урахуванням конкретного ринкового попиту. Важлива особливість маркетингу як певної системи внутрішньофірмового управління полягає втому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і орієнтована на створення організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного функціонування і розвитку підприємств.
Маркетинг - це система управління, яка має свої принципи, функції, структуру, нормативні та правові акти. До основних принципів маркетингу належать:
o обґрунтований вільний вибір певних цілей і стратегічний шлях функціонування і розвитку підприємства в цілому;
o комплексний підхід до поєднання цілей з ресурсами і можливостями підприємства;
o досягнення оптимального поєднання в управлінні фірмою централізованих і децентралізованих засад, постійний пошук нових форм господарювання та інструментів для підвищення ефективності виробництва.
Функції маркетингу забезпечують реалізацію його принципів. Основні з них такі:
o Аналіз ринку, вивчення його стану й динаміки; дослідження поведінки споживачів і постачальників продукції, аналіз діяльності конкурентів і посередників; сегментація ринку, виділення цільових сегментів, субсегментів і покупців; прогнозування кон'юнктури ринку.
o Розробка пропозицій з випуску нових товарів і проектування їх комерційних характеристик; управління асортиментом продукції, яка випускається; формування політики впровадження власної марки; підвищення конкурентоспроможності товарів.
o Формування стратегії і тактики зміни цін; розрахунок знижок і надбавок до цін; калькуляція витрат на маркетинг.
o Побудова каналів розподілу продукції і організація товаропросування; управління оптовими та роздрібними продажами; планування товарообігу.
o Реклама, персональний продаж, короткотермінове стимулювання продажу; зв'язки з громадськістю.
Кожна з цих функцій важлива сама по собі, однак тільки в тісному взаємозв'язку вони допомагають реалізувати конкретні завдання виробничо-збутової діяльності, тобто визначати, шо виробляти, кому і як продавати, забезпечивши при цьому заданий рівень рентабельності.
На підприємствах маркетинг безпосередньо пов'язаний з плануванням.
Маркетинг в умовах сучасної НТР став не тільки необхідним, об'єктивно закономірним, але й можливим. НТП, породжуючи нові потреби, одночасно створює і науково-технічну базу, математичний апарат аналізу і прогнозу для здійснення багатоваріантних розрахунків і вибору оптимального варіанта.
Проведення таких розрахунків - невід'ємна риса сучасного маркетингу. Завдяки досягненням науки і техніки стало можливим заздалегідь робити підрахунки платоспроможного попиту, конкретних ринків, ефективності виробництва і його кінцевих результатів - одержання прибутку з кожного виду продукції, що випускається, і асортименту фірми в цілому.
Маркетинг слід розглядати як функцію внутрішньофір-мового управління, призначення якої полягає в тому, щоб забезпечити діяльність фірми, виходячи із усестороннього, глибокого вивчення і ретельного врахування ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до продукту, щоб одержати максимальний і стійкий прибуток.
Найважливішою невід'ємною рисою маркетингу є певний спосіб мислення, підхід до прийняття конструктивних, виробничо-збутових рішень з позицій найбільш повного задоволення потреб споживачів, ринкового попиту.
Тому маркетинг як теорія, спосіб мислення, філософія підприємницької діяльності вимагає уважного наукового вивчення і реалістичного підходу до використання в практиці управління. Отже, є достатньо підстав підходити до маркетингу як до управлінської діяльності.
2. Маркетинг як специфічна функція управління
Маркетинг як управлінська діяльність включає в себе:
- вивчення попиту на конкретний товар на певному ринку;
- складання програми маркетингу з продукту;
- встановлення верхньої межі ціни товару і рентабельності його виробництва;
- розробку на основі програми маркетингу інвестиційної політики фірми, розрахунок повних витрат, виробництва і рівня рентабельності по фірмі в цілому;
- визначення кінцевого результату господарської діяльності фірми.
Важлива особливість маркетингу як управлінської діяльності полягає

 
 

Цікаве

Загрузка...