WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз діяльності конкурентів - Реферат

Аналіз діяльності конкурентів - Реферат

конкуренти, ринкова частка яких вище, ніж у даної фірми, а конкурентні переваги очевидні; порівняно із такими конкурентами дозволяє оцінити ефективність конкурентної стратегії фірми, а у разі потреби - підвищити її;
" фірми, що домінують на ринку - володіють значною загальною часткою ринку і визначають основні тенденції та динамікуринку; знання даних конкурентів дозволяє формувати способи поведінки на ринку в різних конкурентних ситуаціях;
" всі фірми в рамках географічних меж ринку, що робить аналіз ринку і конкурентів якнайповнішим;
" всі можливі, враховуючи потенційних, конкуренти.
Характер реакції
(за Ф. Котлером) " неквапливий конкурент - має уповільнену реакцією на кроки, які починає суперник;
" розбірливий конкурент - реагує тільки на певні типи атак;
" конкурент-тигр - реакція такого конкурента на будь-які наступи суперників завжди стрімка;
" непередбачений конкурент - суперник, що не має визначеної моделі поведінки.
Закінчення табл.2.7
Різниця у продукції " параметричні конкуренти - виробники (продавці) аналогічної продукції, яка відрізняється окремими параметрами;
" товарні конкуренти - виробники (продавці) аналогічної продукції, яка відрізняється зовнішнім виглядом та функціями;
" марочні конкуренти - виробники (продавці) аналогічної продукції, яка відрізняється марками;
" конкуренти бажань - виробники (продавці) принципово іншої продукції, яка конкурує на рівні бажань (підприємства різних галузей бізнесу, що реалізують товари і послуги тим же споживачам, з якими працює компанія; "відбирають" частину бюджету споживачів, яка могла бути витрачена на іншу продукцію.
Тип ринкової стратегії " фірми, схильні до ринкової експансії, які діють на географічно суміжних ринках;
" фірми, які слідують стратегії диференціації виробництва працюють в даній або суміжних галузях;
" великі фірми-покупці продукції даної компанії; великі постачальники матеріалів, сировини і устаткування для даної компанії;
" малі фірми, які внаслідок поглинання великою компанією стають сильними конкурентами на ринку;
Тип потреб, що задовольняються на ринку продукції основних фірм-конкурентів " конкуренти, що орієнтуються на задоволення всього комплексу запитів, що пред'являються споживачем до даного товару;
" конкуренти, що спеціалізуються на задоволенні специфічних потреб окремих сегментів ринку;
" конкуренти, що намічають вихід на ринок з аналогічною продукцією;
" конкуренти, що обслуговують інші ринки аналогічною продукцією, вихід яких на даний ринок є вірогідним;
" конкуренти, що виробляють товари-замінники, здатні витіснити даний продукт на ринку.
Конкурентна позиція фірми " фірми, орієнтовані на внутрішній ринок (їх стратегічні наміри обмежуються прагненням тривалої конкурентної переваги на ринку своєї країни; такі фірми будують свою конкурентну поведінку на умовах внутрішнього ринку і розглядають події, що відбуваються на міжнародному ринку , лише з погляду їхнього впливу на умови внутрішнього ринку своєї країни);
" компанії, чиїм стратегічним намірам є досягнення глобального домінування або, принаймні, високого серед лідерів світового ринку; такі фірми здійснюють яку-небудь форм глобальної стратегії;
" компанії, чиєю основною стратегічною метою є захист домінуючого положення на місцевому ринку, хоча вони і реалізують своєї продукції за кордоном (як правило, до 20%) і здійснюють операції на кількох або багатьох зарубіжних ринках;
" компанії, які прагнуть до збільшення частки продаж по всьому світу і основною стратегічною орієнтацією яких є ринки зарубіжних країн; такі компанії мають багатонаціональну стратегію і можуть великі прибутки від міжнародних операцій
" стратегічна орієнтація організації та її економічна політика; рівень якості продукту; організація збуту та реалізації продукції; маркетингові можливості; виробничий потенціал, забезпеченість енергією та сировиною; фінансова ситуація; рівень наукових досліджень і розробок; географічна локалізація системи виробництва та збуту; рівень витрат на виробництво; якість підготовки керівників і персоналу; марка/імідж фірми (за А. Роу).
Найчастіше використовується функціональний підхід до оцінювання потенціалу конкурента та стратегій його використання. Зіставлення об'єктів аналізу під час оцінювання рівня конкурентоспроможності дає змогу зосередити увагу на більш або менш глибокому проникненні у функціональні підсистеми конкурента. Спрощену схему аналізу конкурентів, що широко використовується в західній літературі наведено на рис. 2.2 [298]. Відповіді на ці запитання можна дістати, якщо проводити поглиблений аналіз конкурентів, які опинилися всередині однієї "стратегічної групи".
Рис.2.2. Схема аналізу профілю конкурента
Структуру аналізу діяльності конкурентів, запропонованого Азоєвим Г.Л., наведено на рис.2.3.
Рис.2.3. Структура аналізу діяльності конкурентів [2]
При аналізі конкурентів створюється величезна потреба в достатній і повній інформації для проведення попередніх аналітичних процедур (табл.2.8). Ефективність процесу збору інформації залежить від організованого механізму - певного типу системи дослідження конкурента, елементи якої можуть змінюватися залежно від потреб конкретної фірми, що випливають із специфіки галузі, можливостей її персоналу, інтересів та здібностей її керівництва.
Таблиця 2.8
Попередні процедури аналізу
Процедура Характеристика
Конкретизація цілей аналізу Відповіді на наведені питання допомагають виокремити основні орієнтири діяльності:
1.1. які зміни стали у ринковій кон'юнктурі (чи змінився ринок за обсягом і структурою, географічним розміщенням, характером реалізації товару; чи з`являються нові ніші і чи використовуються вони; чим відрізняється діяльність конкурентів і підприємства, що аналізується; чи змінився розподіл часток ринку між підприємствами; чи відповідає маркетингова діяльність підприємства реально існуючому ринку);
1.2. в якому напрямку повинно розвиватись підприємство (необхідно мати чітку уяву про цілі, на які необхідно орієнтувати маркетингову політику підприємства; складові стратегії розвитку маркетингу; стратегії, на яких повинна базуватись діяльність підприємства);
1.3. яким чином перейти до нового стану (визначення практичних засобів і методів маркетингу, якісного і кількісного складу служби маркетингу, системи забезпечення її обслуговування, напрямів підвищення кваліфікації персоналу служби маркетингу і методів контролю маркетингової діяльності).
Визначення географічних меж ринку, що аналізується: Повна реалізація цілей аналізу залежить від правильного

 
 

Цікаве

Загрузка...