WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат

Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат

матимуть місце невисокі прибути або, навіть збитки. Основні джерела вихідних бар'єрів: спеціалізовані активи: активи, що міцно пов'язані з конкретним бізнесом чи місцем розташування, мають незначну ліквідаційну вартість або значні витрати на переміщення чи конверсію; фіксовані витрати на вхід (трудові угоди, витрати на переміщення до ринку, забезпечення запасними частинами тощо); стратегічний взаємозв'язки між виробничим підрозділом та іншими підрозділами компанії в показниках іміджу, маркетингової спроможності, доступу до ринків фінансів, розподілу устаткування; емоційні бар'єри (небажання керівного складу приймати економічно обґрунтовані рішення щодо виходу спричиняється ідентифікацією з конкретним бізнесом, прихильністю до роботодавців, прагненням зробити кар'єру, гордістю та іншими причинами); урядові та суспільні обмеження (заборона уряду на вхід чи протидію йому через стурбованість можливим зростанням безробіття або регіональними економічними ефектами)
Незадоволеність конкурентів своїм положення на ринку Якщо конкуренти незадоволені своїм положенням на ринку, вони вживають заходів для виправлення ситуації за рахунок суперників, часто вдаються до агресивних дій. Новий раунд конкуренції та посилення битви за частку ринку можуть викликати такі дії, як: поглинання малих конкурентів, висновок на ринок нової продукції, посилення реклами, встановлення спеціальних цін тощо.
Віддача від вдалого стратегічного кроку Чим більша потенційна нагорода, тим вище імовірність того, що деякі фірми піддадуться спокусі зробити конкретну стратегічну дію.
Коли можна чекати, що реакція конкурентів буде неспішною (а то її і зовсім не буде), в період активних дій ініціатор стратегічного кроку може отримати вигоди і одержати перевагу за часом, яку конкурентам буде важко надолужити. Чим вище шанси на це, тим більшою мірою потенційні вигоди виправдовують ризик можливої відсічі. Фірми, які ретельно оцінили кожну компанію-суперника і прощупали їх економіку бізнесу, можуть точніше передбачити, де і коли конкуренти відреагують на даний стратегічний крок; таке знання дозволяє одержати переваги в оцінці потенційних вигод від стратегічних альтернатив.
" частка ринку, що обслуговується завжди більше, ніж частка ринку в цілому;
" відносна частка ринку (відношення обсягів продаж фірми до продаж конкурентів (наприклад, якщо фірма утримує 30 % ринку, то її частка відносно конкурентів рівна 30:70 = 0,43, або 43 %));
" частка ринку відносно лідера, що визначається порівнянням із найбільшим конкурентом (якщо конкурент утримує 20 % ринку, то частка ринку тієї ж фірми відносно найбільшого конкурента складає 30 : 20 = 1,5).
У зарубіжній практиці для проведення глибшого аналізу у частці ринку виокремлюють кілька компонент: рівень проникнення (відсоток покупців марки від загального числа покупців, що купують товари певної категорії, до якої належить дана марка ); рівень ексклюзивності (частка, яку покупки марки становлять від всіх покупок цієї марки, що припадають на товарну категорію, до якої відноситься марка ; цей рівень виступає мірою прихильності до марки за умови, що у покупців є можливість урізноманітнити свої покупки і купити товари різних марок однієї категорії); рівень інтенсивності (порівнює середню кількість товарів, що купується покупцем марки, із середньою кількістю, що купується з розрахунку на одного покупця в даній категорії товарів).
Загальна частка торгової марки становить добуток рівнів проникнення, ексклюзивності та інтенсивності:
, (2.1)
де - категорія товарів, до якої належить марка ; - кількість покупців ; - кількість покупців ; - кількість , що купує покупець ; - кількість , що купує покупець ; - кількість , що купує покупець .
Для характеристика ринку у вартісному виразі вводиться індекс відносної ціни як відношення середньої ціни марки до середньої ціни по всіх конкуруючих марок.
Для отримання повної картини на ринку розраховуються показники частки ринку й інтенсивності конкуренції (табл.2.5) [1; 265; 306].
Таблиця 2.5
Показники оцінки розподілу ринкових часток між конкурентами та рівня інтенсивності конкуренції
Показник Характеристика показника
Індекс концентрації
, (2.2)
де - індекс концентрації певної кількості (п) підприємств, %; - частка продажу і-го підприємства, %
Значення для трьох найбільших підприємств означає: < 45 % - ринок концентрований; 45 % < < 70 % - ринок помірно концентрований; < 70 % - ринок висококонцентрований.
Чотирьох частковий показник концентрації ( )
, (2.3)
де - загальний обсяг реалізації продукції заданого асортименту, тис. грн.; - обсяг реалізації - того підприємства, тис. грн.; для всіх і=1.... п; для всіх і=1…(п-1); для всіх і=1….(п-2); для всіх і=1…(п-3); n - загальна кількість підприємств, які реалізують максимальні обсяги продукції у загальній кількості реалізації продукції на даному ринку.
Показник являє собою загальну частку 4-х перших підприємств ринку, що реалізують максимальний обсяг продукції в загальному обсязі реалізації продукції на даному ринку. Дозволяє оцінити ступінь монополізації ринку та є величиною, оберненою до інтенсивності конкуренції. Суттєвий недолік показника - нечутливість до різних варіантів розподілу часток між конкурентами. Наприклад, буде однаковим і буде дорівнювати 0,8 у двох різних ситуаціях: 1) одне підприємство контролює 77% ринку, а інші три по 1-му %; 2) чотири рівно потужні підприємства володіють по 20% ринку
Система нерівностей , (2.4)
де - показники часток за величиною реалізації на ринку відповідно першого, другого і третього суб'єктів господарювання в загальному обсязі реалізації.
Система нерівностей, з одного боку, показує ступінь ринкової конкуренції (де - коефіцієнт ринкової концентрації), а з іншою - потужність ринкової влади першого суб'єкта господарювання; характеризує абсолютну ринкову владу домінуючого суб'єкта господарювання на товарному ринку.
Продовження табл.2.5
Індекс Херфіндаля ( )
або , (2.5)
за , (2.6)
де - це частка -го підприємства в загальному обсязі реалізації продукції даного асортименту.
Показник дає можливість оцінити розподіл ринкових часток за допомогою суми квадратів ринкових часток конкурентів. Значення індексу Херфіндала збільшується по мірі зростання концентрації в галузі и досягає 1 при чистій монополії. В галузі, де діють 100 рівноправних підприємств з рівними частками, .
Індекс Херфіндаля-Хіршмана (
(2.7)
де ННІ- індекс Херфіндаля - Хіршмана, коеф.; - частка продажу кожного з т підприємств галузі, .
Для модифікованого індексу суми квадратів часток розраховуються лише для перших 50 найбільших підприємств, які працюють на ринку, що аналізується. Якщо його значення перевищує 0,18, йдеться про низьку інтенсивність конкуренції та про високу концентрацію ринку, що вимагає втручання держави для

 
 

Цікаве

Загрузка...