WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат

Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат


Реферат на тему:
Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції
Аналіз поточних сил конкуренції на ринку є досить цінним, однак отримана картина - це лише моментальний знімок. Конкуренція й умови на ринку змінюються, тому що в русі знаходяться сили, що створюють умови для змін. Переважна більшість цих сил - рушійні, тому що вони в найбільшій мірі впливають на характер змін у структурі конкуренції на ринку [6]. Ключові рушійні сили наведено в табл.2.3. Даний перелік рушійних сил, здебільшого непередбачуваних, дозволяє зрозуміти, чому ринки й галузі несподівано міняють напрям свого розвитку.
Однією з найважливіших характеристик активності конкурентного середовища підприємства є інтенсивність конкуренції - ступінь протидії конкурентів в боротьбі за споживачів і нові ринкові ніші. Інтенсивність конкуренції проявляється в тому, наскільки ефективно підприємства використовують наявні в їх розпорядженні засоби конкурентної боротьби, зокрема більш низькі ціни, поліпшені характеристики товару, більш високий рівень обслуговування споживачів, випуск нових товарів тощо. Конкуренція в галузі вважається інтенсивною, якщо дії фірм-конкурентів знижують середній прибуток в галузі, прийнятною - якщо більшість фірм одержують цілком помірний прибуток, і слабкою, якщо велика частина компаній галузі може одержувати прибуток вище за середній, інвестуючи лише виробництво.
Інтенсивна конкуренція - результат структурних факторів, що взаємодіють один із одним (табл. 2.4). Фактори, які визначають інтенсивність конкуренції, можуть мінятися (у міру старіння галузі темпи, її зростання сповільнюються, що призводить до інтенсивного суперництва, низьких прибутків і (часто) виходу фірми з ринку; придбання однієї компанії іншою породжує цілком індивідуальне обличчя фірми в галузі; технологічні інновації можуть різко підняти рівень фіксованих витрат у виробничому процесі, посилити нестійке становище конкуренції).
Зважаючи на складність безпосередньої оцінки взаємозв'язків чинників конкурентного середовища (постачальників; споживачів; підприємств, що розпочинають бізнес на даному ринку; виробників товарів-замінників; безпосередніх конкурентів) можливо непряме вимірювання інтенсивності конкуренції, в основі якого лежить оцінка реально контрольованих наслідків цих відносин. Виділяють три агрегованих фактори, які визначають інтенсивність конкуренції, а саме:
" характер розподілу ринкових часток між конкурентами;
" темпи зростання ринку;
" рентабельність ринку.
Ринкова частка фірми відображає найбільш важливі результати конкурентної боротьби, фіксуючи ступінь домінування фірми на ринку, її можливості впливати на і структуру попиту та пропозиції, ціни і динаміку ринку в цілому.
Частка ринку може бути розрахована різними способами [15]:
" частка ринку за обсягом (відношення кількості проданих виробів до сумарного обсягу продажів на базовому ринку);
" частка ринку у вартісному виразі, що визначається на основі виручки; частка ринку, що розраховується не щодо всього базового ринку, а відносно продажів в сегментах (сегменті);
Таблиця 2.3
Види і вплив рушійних сил
Рушійна сила Вплив рушійної сили
Зміни в ступені росту галузі в довгостроковому періоді Значне збільшення попиту в довгостроково періоді залучає на ринок нові фірми і заохочує діючі розширювати виробництво. Звуження ринку приводить до того , що деякі фірми ідуть з його, а ті, що залишаються, відкладають інвестування у виробництво до кращих часів.
Зміни категорії покупців продукції і способів її використання Зміни категорії покупців і поява нових способів використання продукції сприяють зміні пропонованих покупцям послуг (кредит, технічна допомога, підтримка і ремонт); відкриттю нових шляхів продажу галузевої продукції через різні комбінації дилерів і торговельних крапок; підштовхують виробників до розширення або звуження номенклатури товарів, підвищенню або зниженню вимог до обсягу капіталовкладень, зміні підходу до збуту і його стимулюванню. Зміни є рушійною силою на ринку обчислювальної техніки, радіоелектроніки.
Виведення на ринок нової продукції Нова продукція допомагає розширювати споживчу базу галузі, відновлювати галузевий ріст і збільшувати диференціацію продукції конкуруючих продавців. Нова продукція, що користується успіхом, може зміцнити ринкові позиції інноваційних компаній. Як правило, це відбувається за рахунок зменшення частки ринку фірм, які або прив'язані до своєї старої продукції, або не встигають створити власні варіанти нового товару. Галузі, ключовою рушійною силою яких є інновація - галузі копіювального устаткування, фотографічного устаткування, обчислювальної техніки, електронних відеоігор, іграшок, лік, заморожених продуктів харчування і програмного забезпечення для персональних комп'ютерів.
Технічні зміни Технічні досягнення можуть серйозно змінити галузь, оскільки вони розширюють її границі, роблячи можливим виробництво більш дешевих нових або поліпшених товарів. Технологічні зміни вимагають капіталовкладень, для їх реалізації необхідний мінімально ефективний розмір заводу, вертикальна інтеграції і криві навчання або досвіду.
Інновації в області маркетингу Успішно використовуючи нові способи маркетингу своєї продукції, фірми можуть розпалити іскру купівельного інтересу, збільшити галузевий попит, підвищити ступінь диференціації продукції і (або) понизити витрати на одиницю продукції.
Кожна окремо або всі разом, ці трансформації можуть змінити конкурентну позицію фірм, що змагаються, і примусити їх переглянути свою стратегію.
Вхід на ринок або відхід з ринку провідних фірм Провідні фірми, які входять на ринок, часто міняють умови гри, не тільки вводячи нових ключових гравців, але й нові правила конкуренції. Відхід провідної фірми з ринку змінює структуру галузі, знижуючи кількість лідерів ринку (можливо збільшуючи вплив лідерів, що залишаються) ініціюючи боротьбу за своїх колишніх покупців.
Розповсюдження технічного ноу-хау Конкурентна перевага фірм, що володіють певним ноу-хау, зникає у міру розповсюдження знання про те, як здійснювати дану діяльність або використовувати таку-то виробничу технологію. Ноу-хау розповсюджується через наукові журнали, торгові публікації, шляхом відвідин підприємств, в ході міжособових контактів між постачальниками і покупцями, за допомогою найму знаючих фахівців, ліцензування або об'єднання зусиль з фірмою, зацікавленою в перетворенні ноу-хау в новий бізнес, покупку компанії, що володіє "ноу-хау", міжнародна передача технологій, що відбувається в умовах глобалізації ринків і конкуренції. Отримуючи доступ до ноу-хау, фірми з різних країн модернізують свої виробництва з тим, щоб в довгостроковому періоді на рівних конкурувати з діючими компаніями.
Закінчення табл.3.3
Глобалізація промисловості Глобальна конкуренція, як правило, міняє структуру конкурентних переваг ключових гравців. Як рушійна сила, глобалізація, найімовірніше, виступає в таких галузях, як (а)базові галузі (наприклад, постачальники сирої нафти, міді, виляску розподілені по всій земній кулі); (б) галузі з низькими витратами виробництва (що зумовлює абсолютну необхідність розміщення виробництва в країнах, в яких можна добитися найнижчих витрат); (в) одна або декілька орієнтованих на зростання і нові ринки компаній щосили прагнуть зайняти вигідну

 
 

Цікаве

Загрузка...