WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ідеологія менеджменту якості - Реферат

Ідеологія менеджменту якості - Реферат


Реферат на тему:
Ідеологія менеджменту якості
Згідно із сучасними ідеями в сфері забезпечення якості кінцевої продукції, менеджмент якості виступає фактично наскрізним аспектом управління підприємством поряд із витратами, часом тощо. Виходячи з цього, сам термін "якість" зазнав змін, які знайшли своє відображення у текстах міжнародних стандартів. Більшість визначень, що надавалися науковцями (як філософами, так і економістами), існують як альтернативна спроба уточнити дане поняття та розкрити його зміст, виходячи із загальних тенденцій розвитку науки управління на певному історичному етапі. У деяких теоретичних джерелах "якість" визначають як "придатність для використання" чи "відповідність меті", чи "задоволення потреб споживача", чи "відповідність вимогам". Усе це відбиває тільки окремі аспекти якості. Короткий огляд визначень "якості", складений за [13; 196], подано в табл.8.1
Аналізуючи наведені визначення, можна дійти висновку, що якість є однією зі складних категорій, з якими людина стикається в процесі своєї діяльності. Багатозначність трактувань даного поняття визначається тим, що під терміном "якість" розуміється велика кількість специфічних властивостей предметів і явищ. Сучасне трактування якості, надане в стандарті ISO 9000-2000 вказує на те, що, по-перше, не можна акцентуватись виключно на характеристиках продукції при визначенні якості, по-друге, об'єктом уваги компанії виступає не тільки продукція, а й процеси, в межах яких вона створюється, а також система управління, що має певні цільові орієнтири щодо виробництва продукції та задоволення споживача.
Таблиця 8.1
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "ЯКІСТЬ"
Автор Визначення "якості"
Аристотель
(ІІІ ст. до н.е.) " Диференціація за ознакою "гарний-поганий";
" різниця між предметами
Гегель
(ХІХ ст. н.е.) Якість є ототожненою з буттям визначеністю в тому розумінні, що дещо перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість
Ісікава К.
(1950 р.) Якість - властивість, котра реально задовольняє споживачів
Джуран Дж.
(1979 р.) " Придатність до використання, тобто відповідність призначенню;
" ступінь задоволення споживача
ГОСТ 15467-79 Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольнити певні потреби у відповідності з її призначенням
Українська
асоціація якості Якість - це процес безперервного вдосконалення, спосіб ведення бізнесу, коли необхідно бути краще, досконаліше інших, а не просто мати продукцію кращої якості
Міжнародний
стандарт
ISO 8402-86 Сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, що надають їм можливість задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів
Міжнародний
стандарт
ISO 9000-2000 Ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, процесу або системи задовольняє сформульовані потреби або очікування загальнозрозумілі чи обов'язкові
На рис.8.1 представлено аналіз терміну "якість", виходячи з формулювань наданих у стандарті ISO 9000-2000 "Система управління якістю. Словник" [80]. Більш того, з точки зору сучасної концепції менеджменту якості саме останній аспект відіграє найбільш значиму роль у створенні якісної продукції, що можна продемонструвати за допомогою так званої "петлі якості" (рис.9.2), яка слугувала методологічною основою попередньої версії стандарту, але не втратила актуальності на сьогодні. Аналізуючи етапи життєвого циклу продукту, що представлені у "петлі якості" на рис.8.2 можна дійти висновку, що система управління якістю охоплює усі ключові процеси, що здійснюються при створенні, виробництві та представленні споживачу конкретної продукції. Слід також зауважити, що розуміння якості знаходиться в області суб'єктивних оцінок кожної зацікавленої сторони і має тенденцію до постійних змін. Отже, якість - є динамічною характеристикою, що відображає ступінь задоволення вимог конкретного споживача в умовах конкретної компанії на визначеному ринку.
Рис. 9.1. Сучасне розуміння категорії "якість"
Процес управління якістю на підприємстві, виходячи із основних положень сучасної концепції менеджменту якості, розглядається як самостійна, складна функція управління бізнес-процесами, цілями реалізації котрої є:
" підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за рахунок підвищення якості продукції та всіх основних, допоміжних та управлінських процесів;
" зниження всіх видів витрат і укріплення економічної стабільності підприємства;
" дотримання вимог охорони навколишнього середовища;
" забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості в напрямі їх постійного поліпшення.
Об'єктами управління виступають процеси, від реалізації яких залежить якість кінцевої продукції, згідно з "петльою якості (див. рис.8.2).
Варто звернути увагу на те, що поряд із терміном "управління якістю" часто використовується термін "менеджмент якості" як ідентичний йому. Це пояснюється тим, що в процесі перекладу з англійської мови ряду термінів виникають певні розбіжності, наприклад, термін "quality management" можна перекласти як "менеджмент якості", "керування якістю", "управління якістю" тощо. У такому розумінні термін "управління якістю" є ідентичним з терміном "менеджмент якості" 80 . Згідно з міжнародним стандартом ISO серії 9000 версії 2000 року, менеджмент якості - це координована діяльність з управління та керування діяльністю організації стосовно якості. Керування та управління у зв'язку з якістю передбачають запровадження: політики та завдань у сфері якості; планування якості; управління якістю; забезпечення якості; поліпшення якості.
У процесі визначення сутності та співвідношення між наведеними термінами, студентам слід розуміти, що термін "управління якістю" може розглядатись у двох аспектах:
1) як один із напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в межах системи управління організацією та охоплює всі стадії життєвого циклу продукції згідно з "петлею якості"; за таких умов він відповідає за своїм змістом термінові "менеджмент якості";
2) як один з аспектів загального управління якістю, коли акцент робиться саме на оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, яка здійснюється в рамках операційної системи та яку спрямовано на запобігання виникненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю.
Рис. 9.2. "Петля якості" або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість продукції
Сутність сучасної концепції менеджменту якості розкривається за допомогою принципів, якими повинно керуватись підприємство в процесі здійснення своєї діяльності. У науковій літературі існує кілька підходів до розгляду та з'ясування сутності принципів менеджменту якості.

 
 

Цікаве

Загрузка...