WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни - Реферат

Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни - Реферат

прибутковість виробництва у АПК на 10-12 відсотків, зовнішні та внутрішні інвестиції в АПК в 7 разів, доходи населення зайнятого в АПК в 6 разів, поновлення засобів виробництва в 5 разів, забезпечити 85% зайнятості на селі, підняти рівень забезпечення сільського населення об'єктами соціальної інфраструктури на 50 відсотків, забезпечити ріст доходів селянських господарств у 6 разів, підвищити родючість ґрунтів на 50 відсотків, сформувати екологічний бренд України.
До основних блоків програми входять:
- земля;
- ринки АПК;
- виробництво;
- модельні інвестиційні проекти;
- фінанси та інвестиції;
- наука;
- освіта;
- екологія, безпека та стандартизація;
- заможне село;
- просування та реклама екологічного бренду України;
- інформація ;
- міжнародна інтеграція;
- бюджетне регулювання;
- законодавство.
Строки виконання Програми :
1. Період до 1 липня 2005 року - підготовчий:
- розроблення та подання органами виконавчої влади, міжнародними інституціями, іншими учасниками виконання Програми у межах їх повноважень пропозицій щодо створення програми заходів реалізації програми, узгодження механізмів та ресурсів їх реалізації;
- підготовка пропозицій, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для реформування агропромислового сектору;
- затвердження методики розробки, коригування, аналізу зміни критеріїв успіху та аналізу впливу заходів на стан об'єктів регулювання, розробка заходів першого етапу;
- залучення міжнародних аграрних інституцій до участі в розробці заходів та реалізації програми.
2. Липень 2005 - березень 2006 роки - реалізація першочергових заходів.
3. Квітень 2006-грудень 2010 року - реалізація програмних заходів.
4. Весь період реалізації програми - комплексний аналіз зміни критеріїв успіху, коригування критеріїв успіху, факторів впливу та заходів.
Програма дій розробляється у відповідності з вимогами національних інтересів та обмеженнями СОТ та ЕАП Євросоюзу, а також передбачає щорічний зворотній аналіз ефективності програмних дій. Порівняльний географічний аналіз включає окрім досвіду Європи та Північної Америки досвід ПАР, Малайзії, Ізраїлю, Аргентини та Австралії.
Основні висновки дослідження та аналізу (результати першого етапу комплексної програми підтримки та розвитку українського села та Агропромислового комплексу): підхід до створення програм розвитку села та АПК за галузевим принципом не відповідає історичному етапу, економічній системі та життєвому циклу АПК України. Із-за побудови попередніх програм за основним критерієм - збільшення виробництва у всіх галузях склалась ситуація хибних пріоритетів та непослідовної державної політики щодо села та АПК. Підхід програми базується на аналізі та програмі дій щодо поліпшення життя та розвитку людини села, землі як основного активу та ресурсу, с/г виробництва та продовольчої безпеки держави. Село та АПК України вимагають термінових та кардинальних перетворень. Основною загрозою розвитку АПК є тенденція до зменшення частки товарного виробництва у с/г - 30% на 2004 рік. Успіх перетворень на селі та АПК на 80% залежить від наступних складових:
- побудови стратегічних пріоритетів галузевого розвитку АПК з перерозподілом державних ресурсів за основними пріоритетами;
- комплексного розвитку територій з визначенням галузевих спеціалізацій, побудови регіональних кластерів;
- розробки програм розвитку територіальних громад та підприємництва на селі;
- розвитку товарного виробництва та спеціалізації у підсобних селянських господарствах;
- розвитку інфраструктури ринку землі та умов для залучення великого та середнього капіталу в с/г виробництво, створення системи моніторингу, охорони та відтворення земельних ресурсів.
Програма першочергових дій у АПК. Для виходу з системної та глибокої кризи на селі та АПК пропонуються наступні першочергові заходи:
1. Затвердити комплексну програму розвитку села та АПК - до 01.07.05.
2. На основі комплексної програми розробити галузеві політики та стратегії АПК - в першу чергу у зернових, соняшнику, птахівництві, свинарстві, скотарстві, молочній та цукровій галузі - до 01.08.05.
3. Провести реструктуризацію державних видатків на АПК 2005 року та розробити бюджет 2006 року з перерозподілом видатків на розвиток галузевих пріоритетів та залучення інвестицій у переробку та інтенсивне с/г виробництво зернових, соняшнику, ріпаку, свинарство, молочне скотарство, виробництво та переробку молочних продуктів, реструктуризацію цукрової галузі. Розробити програму переходу від фіксованого податку до оподаткування прибутку с/г підприємств із сплатою ПДВ; програму реєстрації селянських домогосподарств як суб'єктів підприємницької діяльності; програму розвитку товарного виробництва на селі.
3.1 Задекларувати зміну концепції продовольчої безпеки та відмову від дотаційної політики АПК.
3.2 Переглянути методологію статистичного обліку с/г діяльності домогосподарств та відображення її в національних рахунках.
4. На основі комплексної програми розробити кластерні комплексні програми регіонального розвитку села та АПК - до 01.09.05.
5. На основі галузевих політик, програм регіонального розвитку, модельних інвестиційних проектів розробити інвестиційні пропозиції та програму залучення інвестицій та покращення умов фінансування АПК до кінця 2005 року - до 01.09.05. Розпочати цілеспрямований переговорний процес з інвесторами з 01.07.05.
6. Задекларувати політичну волю уряду покращити інвестиційний клімат у формі звернення за технічною допомогою та міжнародними кредитами до світового банку та Європейської Комісії - до 01.07.05. Використати кошти міжнародних кредитів та технічної допомоги у 2005 році на розробку програм, реструктуризацію АПК та участь у інвестиційному капіталі модельних галузевих та кластерних регіональних проектів.
7. Прийняти закон про проведення експерименту та провести експеримент по галузевих модельних інвестиційних проектах та кластерах розвитку територій у Дережнянському районі Хмельницької області, Харківській області та одному з депресивних регіонів. Розпочати експерименти з 01.07.05.
8. Створити оперативний орган державної виконавчої влади щодо термінових дій по розвитку села та АПК, наділити його необхідними владними повноваженнями та надати ресурсне забезпечення для реалізації заходів за пунктами 1 -7 - до 15.06.05.
Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. Закордонні компанії та країни вже десятки років активно реалізують різноманітні програми, спрямовані на покращення ринкового положення конкретних підприємств і країн, розв'язання їх внутрішніх проблем та формування стійких конкурентних позицій.
Так звані нові індустріальні країни (Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур тощо), застосовуючи цілеспрямований державний вплив на розподіл тавикористання інвестиційних ресурсів, на пропорції накопичення та споживання, на формування та розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...